Hjemmeside for Johan L. Tønnesson

Professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo
Kontakt meg

 

Til "Skriveforskerens virtuose antifoni" i festsskriftet til Frøydis Hertzberg (2014)

Hertzbergs Tusenbeinets vakre dans, segmentert

Analyseprotokoller til min bok Tekst/historie ( 2008):

 

Her er min doktoraavhandling:

Tønnessons avhandling Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon

Og her er de vedleggene som ble trykket i et eget vedleggsbind: Trykte vedlegg

De følgende vedleggene til avhandlingen Tekst som partitur eller Historievitenskap som kommunikasjon finnes kun her på nettet:

Innholdsfortegnelse

Vedlegg 4 (Olstad 1, analyseprotokoll, partiturutkast)

Vedlegg 5 (Olstad 1, liste over toposgrupper)

Vedlegg 5.1 (Alfabetisk liste over topoi og toposgrupper i Olstad 1, med ytringsnumre)

Vedlegg 6 (Olstad 1, forløp, toposgrupper)

Vedlegg 14 (Ohlander 1, analyseprotokoll)

Vedlegg 15 (Ohlander 1, liste over topoi; toposgrupper)

Vedlegg 16 (Ohlander 1, forløp, bevismidler)

Vedlegg 23 (Olstad 2a, analyseprotokoll)

Vedlegg 24 (Olstad 2a, liste over toposgrupper)

Vedlegg 26 (Olstad 2b, analyseprotokoll)

Vedlegg 27 (Olstad 2b, liste over toposgrupper)

Vedlegg 37 (Ohlander 2, analyseprotokoll)

Vedlegg 38 (Ohlander 2, liste over toposgrupper)

Vedlegg 39 (Ohlander 2, toposgrupper vs. modellesere)

Og her er hovedoppgaven fra 1998, lett revidert for utgivelsen i Norsk sakprosas skriftserie i 2001 (det er dessverre ingen papireksemplarer igjen):

Tønnessons hovedoppgave Vitenskapens stemmer

Vennlig hilsen Johan L. Tønnesson