Jo Herstad

 

Welcome – here, now

"The moon and sun are eternal travellers.  Even the years wander on. A lifetime adrift in a boat, or in old age leading a tired horse into the years, every day is a journey, and the journey itself is home. From the earliest times there have always been some who perished along the road. Still I have always been drawn by wind-blown clouds into dreams of a lifetime of wandering. . . ." (Basho).

 

Telephone: + 47 91 56 05 63  or e-mail: jo.herstad@ifi.uio.no, Skype: Heirojo

 

Research Projects:

Lydstyring

Barnestemme

Moscito (Mobilizing Social Capital in global ICT based organizations, NFR Verdikt, 2007-2010)

I-tema (Identitet, tilhørighet og organisasjonsmessige løsninger i et mobilt arbeidsliv, august 2003-desember 2006)

Knowmobile (knowledge access in distributed training: mobile opportunities for medical students)

 

 

Teaching:

INF5261, Development of mobile information systems and services

INF4260 Menneske maskin interaksjon (HCI)

 

Master Student Projects - in progress:

Jo Christian Magnussen (Prototyping – With Netlife Research – May 2010)

Jørgen Tronstad (Kalendar - May 2010 )

Almir Delcik (with Favourite Systems - May 2010 )

Ingrid Elise Løvlund Rekaa (With Sisse Finken, HCI – foto - May 2010)

Didar Akrei (Universal Design, HCI - May 2010)

Bjørnar Bruun Pedersen (Universal Design)

Philly Mandiza (Proposal title: Using Mobile Communication to Improve Sex Education for the Youth in Malawi: Opportunities and Challenges)

Maganizo D. Monawe (Proposal title: Using Mobile SMS Messaging to Improve Blood Transfusion Services in Malawi)

Kevan Qureshi and Malik Muhammad Naeem (Mobile services)

Håkon Almo (f.i.f.f..i.g, mobile)

Ole Petter Saxrud (Business Intelligence)

Anita Harsjøen

Harald Maalen

Bo Myrås

 

PhD. Project – in progress:

Harald Holone, HiØ, with Jens Kaasbøll

Marlen Stacey Galimoto, with Jørn Braa

Jingru Høivik, Førstebibliotekar

 

Master Student Projects – completed:

Emil Koht-Tøfte
Koht-Tøfte, Emil and Olsen, John Olav.  Designaspekter for mobile IKT systemer, en studie av mobile medarbeidere og bruk av håndholdte personlige datamaskiner, Cand. Scient thesis, University of Oslo, November 1998.
Internal advisor: Steinar Kristoffersen

John Olav Olsen
Olsen, John Olav and Koht-Tøfte, Emil. Designaspekter for mobile IKT systemer, en studie av mobile medarbeidere og bruk av håndholdte personlige datamaskiner, Cand.
Scient thesis, University of Oslo, November 1998.
Internal advisor: Steinar Kristoffersen

Marius Storsten
Storsten, Marius. 
Designing for mobile communication, A study in mobile electronic communication, Cand. Scient thesis, University of Oslo, February 1999.
Internal advisor: Steinar Kristoffersen

Olsen, Øystein.  Mobility and communication, Why context matters,  Cand. Scient thesis, University of Oslo, February 1999.
Internal advisor: Ole Smørdal

Skjerpen, Hans.  Mobile technology and organization, A study on aspects of flexibility and usefulness, Cand. Scient thesis, University of Oslo, February 1999.
Internal advisor: Ole Smørdal

Fritsvold, Torgeir.  IKT-løsninger for ultramobile brukere, På vei mot kroppsbårne systemer, Cand. Scient thesis, University of Oslo, August 1999.
Internal advisor: Ole Smørdal

Sturle Langslet, Homo Mobilis - det mobile mennesket.  Utfordringer ved design av mobile IKT-systemer, Cand. Scient thesis, University of Oslo, November 2000.
With Steinar Kristoffersen

Jørgen Solberg, Homo Mobilis - det mobile mennesket.  Utfordringer ved design av mobile IKT-systemer, Cand. Scient thesis, University of Oslo, November 2000.
With Steinar Kristoffersen

Kristin Kirkemo, Venus – multimedia almanakken, Diplom Arkitekthøyskolen i Oslo, Institutt for industridesign 2000

Maiken Solberg, Developing wireless communication services; the future is in the air, Cand. Scient thesis, University of Oslo, February 2001

Trond Børge Haugset, Montøren og Terminalen; en feltstudie av mobil datastøtte I et jobbfellesskap, Cand. Scient thesis, University of Oslo, May 2001
External Advisor: Odd-Wiking Rahlff and Rolf Kenneth Rolfsen, Sintef

Kristine Bolstad, Personalized options on no answer conditions – introducing HTTP based menues into IP Multimedia Telephony, Cand. Scient thesis, University of Oslo, May 2001
With Lill Kristiansen

Halvard Ous, Mobile IKT-tjenester for mobilitetskrevende personer, sammenhenger mellom personmobilitet og arbeidsprosesser, Cand. Scient thesis, University of Oslo, May 2001
With Steinar Kristoffersen

Kristian Ramsrud, Mobile IKT-tjenester for mobilitetskrevende personer, sammenhenger mellom personmobilitet og arbeidsprosesser, Cand. Scient thesis, University of Oslo, May 2001
With Steinar Kristoffersen

Bjørn Nordlund, Bruk av Instant Messaging i bedrifter Kommunikasjon - Mer enn utveksling av informasjon, Cand. Scient thesis, University of Oslo, August 2001

Aleksander Solheim, Bjørn Nordlund, Bruk av Instant Messaging i bedrifter Kommunikasjon - Mer enn utveksling av informasjon, Cand. Scient thesis, University of Oslo, August 2001
With Ole Hanseth

Ronny Lorentzen, Designing for mobility: theory matters, Cand. Scient thesis, University of Oslo, October 2001.
With Steinar Kristoffersen

Hans Gallis, Walking away from the PDA, Cand Scient thesis, University of Oslo, March 2002.
Project: Knowmobile

Jarle Petter Kasbo, Walking away from the PDA, Cand Scient thesis, University of Oslo, March 2002.
Project: Knowmobile

Øystein Haga, Mobil meldingsutveksling : kommunikasjon mellom medisinstudenter i Knowmobileprosjektet, Cand Scientt thesis, University of Oslo, 2002.
Project: Knowmobile

Kim Svendsen, Mobil meldingsutveksling : kommunikasjon mellom medisinstudenter i Knowmobileprosjektet, Cand Scient thesis, University of Oslo, 2002.
Project: Knowmobile

Chrisian Hauknes, User-centered privacy aspects in connection with location based services, Cand Scient thesis, University of Oslo, 2003

Morten Berge, Mobilt Kontrolltårn; en undersøkelse av flygeledere og kommunikasjon, Cand Scient thesis, University of, Oslo, 2003

Lars Fredrik Høimyr Edvardsen, Skipsbibliotek og arkiv; langsiktig lagring og bruk av digitale dokumenter, Cand Scient thesis, University of Oslo, 2003

Frode Utsola, Brukermedvirkning; En undersøkelse av ulike metoder for å sikre brukskvalitet i forhold til brukermedvirkning, Cand Scient thesis, University of Oslo, 2004
External advisor:  Statoil

Kai Erlend Aas, Design av brukergrensesnitt for nødradioapplikasjon basert på feltundersøkelser, Cand Scient thesis, University of Oslo, 2004
Eexternal advisor: Telenor

Sara Rana, J2ME bringer brusen frem; En studie i bruk av mobil IKT i en organisasjon med mobile arbeidere, Master thesis, University of Oslo, 2005.

Thomas Viken, J2ME bringer brusen frem; En studie i bruk av mobil IKT i en organisasjon med mobile arbeidere, Master thesis, University of Oslo, 2005.

Marianne Tallaksen, Musikk på mobiltelefonen; En kartlegging av informasjonsinfrastrukturen for distribusjon av musikk til mobiltelefoner, med fokus på brukere, Master thesis, University of Oslo, 2005

Harald Øygard, Tilgjengelighet og kommunikasjon; en empirisk studie av bruk av kommunikasjonsteknologier, Master thesis, University of Oslo, 2005

Morten Jacobsen, Unnskyld, kan jeg få stille deg et spørsmål?  Kommunikasjon av kontekst i mobile arbeisdgrupper, Master thesis, University of Oslo, 2005.

André Aubert,Textix, Two handed text entry with double joysticks: exploiting qwerty typing skills, Master thesis, University of Oslo, 2005 (external advisor Frode Eika Sandnes)

Vivek Kumar Luthra, Radio Frequency Identification; transition to digital ticketing systems, an empirical investigation into the use of tickets, Master thesis, University of Oslo, 2005,  external advisor: Jørn Hansen

Kjersti Odden,  Identitet og tilhørighet; mobile informasjonssystemer i et distribuert og mobilt arbeidsliv, Master thesis, University of Oslo, 2005

Astrid Nordhagen, Posisjoneringsteknologiens anvendelser og trender, Master thesis, University of Oslo, 2005

Vu Mai, Mobiltelefonen – En elektronisk automatisert dagbok, Master thesis, University of Oslo, 2005

Ummear Ahmad Khan, Contactless payment with near field communication; an empirical study in ubiquitous computing context, Master thesis, University of Oslo, 2006

Tor Eric Sandvik, Menneske-Datamaskin Interaksjon (HCI) sett i perspektiv av poker på internett; artefakters evolusjon i pokerspillet ved overgang fra poker som kortspill til nettspill, Master thesis, University of Oslo, 2006

Andreas Hjertø Wiik, Exploratory research on informal haptic computer mediated human to human communication, Master thesis, University of Oslo, 2006

Vegard Dehlen, Developing mobile information systems, Master thesis, University of Oslo, 2006

Anders Martinsen,  Diffusion of innovation and user acceptance of tickets; an empirical study in an ubiquitous computing context, Master thesis, University of Oslo, 2006

Magnus Haralsen Amundsen, Corporate Blogging in Norway; an empirical investigation into the use of corporate blogs in Norwegian organizations, Master thesis, University of Oslo, 2006

Eivind Austad Hovet, Personvernsaspekt ved bruk av søkemotorar på internett, Master thesis, University of Oslo, 2006

Thomas Filip Andersen, En undersøkelse av brukergenerert innhold – et rammeverk for forståelse av fenomenet, Master thesis, University of Oslo, 2006

Petter Hareim, Perspektiver på nettsamfunn; om grensene mellom fysiske og virtuelle rom, Master thesis, University of Oslo, 2006

Trude Haugen, Designprinsipper for elektroniske læringsspill for barn, Master thesis, University of Oslo, 2006

Pål Vemund Knutsen, Bruk av mobile enheter for kommunikasjon på sykehus, Master thesis, University of Oslo, 2007

Jens-Martin Grønne, Mobile Presence Information Sharing; communicating by sharing presence information, Master thesis, University of Oslo, 2007

Line Starheim Johansen, Innføring og bruk av mobil IKT i nomadiske arbeidsmiljøer; et studium av mobil IKT i forhold til bruk, arbeidsprosess, mobilitetsmønstre og organisasjonsendring, Cand Scient thesis, University of Oslo, 2007

Valery Weissman, Dive computer usability; improving the interaction between users and computers, Master thesis, University of Oslo, 2007

Mario Follestad, IKT på skinner : en studie av togreisendes IKT-bruk, Master thesis, University of Oslo, 2007

Per Kristian Haakonsen, Collective Ignorance? A Critical Investigation of Social Navigation Rating Techniques, Master thesis, University of Oslo, 2007

Jan Are Otnes, EssayCritic;  A pilot study of a computer supported essay critiquing system, Master thesis, University of Oslo, 2008 (With Anders Mørch)

Trenton Wade Schulz, Evaluating Mobile Phones with the Keystroke-Level Model and other Desktop Methods, Master thesis, University of Oslo, 2008

Tor Anders Dybing, Fra taus til eksplisitt kunnskap; en empirisk studie av teknologiske verktøy til støtte for utvikling av kunnskap, Master thesis, University of Oslo, 2008

Joar Wisth Paulsen, The effect of user involvement on system acceptance; the development, manitenance and drifting of a groupware system, Master thesis, Universtity of Oslo, 2008

Gunnar Lium, Web 2.0: Analyzing Knowledge and User Generated Content How large commercial Web sites design user interaction to enable knowledge-based decision making, Master thesis, University of Oslo, 2008

Eli Landro, Lars Erik Ødegaard,  Håkon Viervoll, Mobil teknologi og kollektivtransport – Synliggjøring av informasjon gjennom sanntidskart, Master thesis, University of Oslo, 2008

Alexander Holt, Presence Awareness; A Comparative Study of Presence Awareness Mechanisms and Technologies, Master thesis, University of Oslo, 2008

Ine Fahle, User created content as aid in the creative process, Master thesis, University of Oslo, 2008 (with Dagny Stuedahl)

Irit Kristoffersen, Usability of GIS used for viticulture purposes; empirical study of GIS in Israeli vineyards with focus on the user experience, Master thesis, Universtity of Oslo, 2008

Sigurd Dahlseide, Broadband and Mobility, a critical look at the interne ton trains effort, Master thesis, University of Oslo, 2008 (with Telenor – Bjørn Hestnes)

Gjermund Gartman, IKT på stasjonen; en studie av hvordan informasjonskanaler brukes ved trafikk-knutepunkter, Master thesis, University of Oslo, 2008

Anders Langberget, Miniprogrammer; en empirisk studie av utvikling og bruk av gadgets, Master thesis, University of Oslo, 2008 (with Ole Guldbrandsen, Webscape)

Sven Magne Bakken, Making sense of ambiguity; designing for user experience in the Gokstad boat exhibition, Master thesis, University of Oslo, 2008

Arild Greni, Integrering av webinnhold i mobilapplikasjoner; en empirisk studie i brukeropplevelse og applikasjonskontekst, Master thesis, University of Oslo, 2008

Ole-Anders Wilhelmsen, Kommunikasjon i team; en empirisk studie av IKT verktøy og betydning av medierikhet, Master thesis, University of Oslo, 2009

Mari Therese Monsø, “usability rules the web” – videreutvikling av en nettbutikk, Master thesis, University of Oslo, 2009

Jon Lønne og Øyvind Marthinsen, Brukerkontroll i kontekstsensitive mobile nettjenester, Master thesis, University of Oslo, 2009

Tiwonge Davis Manda, Understanding Opportunities and Challenges in Using Mobile Phones as a Means for Health Information Access and Reporting: A Case Study from Malawi, Master thesis, University of Oslo, 2009

Ingunn Rønningen, Standards; access for everyone.  Converting OOXML, ODF and HTM, Master thesis, university of Oslo, 2009

Ernad Fajkovic, Asad Fattahi, Brukermedvikning i utvikling av programvareapplikasjoner med flere ulike målgrupper, Master thesis, university of Oslo, 2009 (with Jens Kaasbøll)

Lars Frøyland, Grunderes læringsutbytte av samarbeid med en mentor; en empirisk studie av mellommenneskelige og kontekstuelle forhold som påvirker kunnskapsoverføring, Master thesis, university of Oslo, 2009

Jørgen Jacobsen, Sosiale nettverk som kommunikasjonsplatform for tredjepartstjenestetilbydere, Master thesis, university of Oslo, 2009 (External Bekk)

 

 

 

Papers - peer reviewed:
Herstad, J., Huttenrauch, H., Niman, B. Now 569 Smart Features on Your PBX, Increasing Usability through Computer Telephony Integration, the sixteenth International Conference on Human Factors in Telecommunication, Oslo, Norway, May 12 - 16, 1997, pp. 427 - 434.

Herstad, J., Thanh, D. v., Kristensen, E. Towards enhanced usability for mobile devices with the Wireless Markup Language, the tenth International Conference on Wireless Communications, (IEEE Wireless 98), Calgary, Canada, July 6 -12 1998, pp. 371 - 379.

Herstad, J, Thanh, D. v, Kristoffersen, S. Wireless Mark-up Language as a framework for interaction with mobile computing and communication devices, the First Workshop on Human Computer Interaction with Mobile Devices, Glasgow, Scotland, May 21 - 22, 1998, GIST Technical Report G98-1, pp. 89 - 97.

Herstad, J., Olsen, J.O., Koht-Tøfte. E., Important Aspects of Person Oriented Mobility, the twenty-first Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 98) Sæby, Denmark, August 8 - 11, 1998 pp. 379 - 390.

Herstad, J, Thanh, D. v., Audestad, J. A. Mobile communication and interaction in Context, the International Conference on Intelligent User Interfaces, (IUI 99 ACM) Redondo Beach, Los Angeles, January 5 - 8, 1999

Herstad, J, Thanh, D. v., Audestad, J. A. Human human Communication in Context, Interactive applications of mobile computing (IMC 1998), Rostock, Germany - November 24 - 25, 1998

Kristoffersen, S., J. Herstad, F. Ljungberg, F. Løbersli, J. R. Sandbakken and K. Thoresen, Developing scenarios for Mobile CSCW, the First Workshop on Human Computer Interaction with Mobile Devices, Glasgow, Scotland, May 21 - 22, 1998, GIST Technical Report G98-1, pp. 34- 37.

Kristoffersen, S., J. Herstad, F. Ljungberg, F. Løbersli, J. R. Sandbakken and K. Thoresen, Developing Mobile CSCW scenarios, the twenty-first Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 98) Sæby, Denmark, August 8 - 11, 1998 pp. 509 - 518.

Herstad, J, Thanh, D. v., Audestad, J. A Component based terminal - the invisible terminal, the first Ericsson Conference on Usability Engineering, (ECUE 98) Kista, Stockholm, December 3 - 4, 1998.

Herstad, J, Storsten, M., Thanh, D. v., Gustavsson, N. E., Mobile and Contextual Intranetworking with Users - Fast and Facile Feedback, Seventeenth International Conference on Human Factors in Telecommunication (HFT 99), Copenhagen, Denmark, May 4 - 7 1999.

Herstad, J, Thanh, D. v., Niman, B, Natural Communication and Mobile Communication in Context, Seventeenth International Conference on Human Factors in Telecommunication (HFT 99), Copenhagen, Denmark, May 4 - 7 1999

Herstad, J., Thanh, D. v. Tailor to Fit It, the twenty-second Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 99), August 7-11, 1999,  Keuruu, Finland

Olsen, J., O., Herstad, J.  Attention all mobile users!, the twenty-second Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 99), August 7-11, 1999,  Keuruu, Finland

Herstad, J, Thanh, D. v., Niman, B. v. Tailor to fit, HCI International '99, August 22-27, 1999 in Munich, Germany

Rahlff, O. W., Rolfsen, R. K., Herstad, J., Thanh, D. v., Expectations of teleconversations, HCI International '99, August 22-27, 1999 in Munich, Germany

Niman, B.v, Thanh, D. v., Herstad, J., Hüttenrauch, H., Transparent Communication Appliances, HCI International '99, August 22-27, 1999 in Munich, Germany

Herstad, J, Thanh, D. v., Audestad, J. , Human centered mobile communication using contextual information, International Workshop on Collaboration and Mobile Computing, CMC'99, September 21 - 24  1999, Fukushima, Japan

Herstad, J.  Thanh, D. v., Wearing Bike Components,  ISWC International Symposium on Wearable Computers 99,  October 18 -19, 1999, San Francisco USA

Thanh, D. v., Nilsen, B, Herstad, J. Unifying real time communication services over Intranet, The Fifth IFIP Conference on Intelligence in Networks, 22-26 November 1999, Thailand

Thanh, D. v., Nilsen, B, Herstad, J.,Fixed-mobile integration of communication services over Intranet, ICICS99, International Conference on Information,  Communications & Signal Processing,  December 7 - 10, 1999, Singapore

Rahlff, O.W, Rolfsen, R. K, Herstad, J., The Role of Wearables in Social Navigation, in: Social Navigation of Information Space,  Editors:  Alan J. Munro, Kristina Hook, David Benyon, Springer 1999

Herstad, J., Thanh, D. v., Always connected bike police officers, Eurocomm 2000, May 17 - 20, Munich, Germany

Rahlff, O. W., Rolfsen, R. K., Herstad, J., Using personal traces in context space - towards concsiousness technology, Work Shop at CHI 2000, The what, who, where, when, why and how of context awareness, CHI 2000, April 2, 2000, The Hauge, Netherlands

Herstad, J., Stuedahl, D., Thanh, D. v. Non-user centered design of personal mobile technologies, the twenty-third Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 2000), August 12-15, 2000, Sweden

Rolland, K. H., Herstad, J. The ‘Critical Case’ in Information Systems Research,  the twenty-third Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 2000), August 12-15, 2000, Sweden

Thanh, D. v., Herstad, J., E-Commerce on Cellular Phones, the 3rd International Conference on Telecommunications
and Electronic Commerce,  November 16-19, 2000, Edwin L. Cox School of Business, Dallas, USA.

Rahlff, O. W., Rolfsen, R. K., Herstad, J., Using Personal Traces in Context Space: Towards Context Trace Technology,
Springer's Personal and Ubiquitous Computing, Special Issue on Situated Interaction and Context-Aware Computing, Vol. 5, Number 1, p. 50-53, 2001.

Kasbo, J. P., Gallis, H., Herstad, J., Designing for a multidevice environment – a descriptive case, the twenty-forth Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 2001), August 11-14, 2001, Norway

Gallis, H., Kasbo, J. P., Herstad, J., The multidevice paradigm in Knowmobile – does one size fit all, the twenty-forth Information systems Research seminar In Scandinavia, (IRIS 2001), August 11-14, 2001, Norway

Herstad, J., Stuedahl, D., Than, D. V., Non-user centred design of personal mobile technologies, the seventh biennial Participatory Design Conference, June 23-25, 2002, Sweden.

Herstad, J, The bicycle and I am one - relating, using, being and dwelling with mobile technologies, in Ling, R. and Pedersen, P. (eds) Front Stage/Back Stage: Mobile communication and the Renegotiation of the Social Sphere, Conference Proceedings, 22-24 June 2003, Grimstad, Norway.

Nielsen, P, Herstad, J, Providing premium SMS services for mobile phones; Usability based on networks of user – developer relationship, MOBIS 2004, Oslo, Pp 293-301

Manda T. D & Herstad J. (2010). Implementing Mobile Phone Solutions for Health in Resource Constrained Areas: Understanding the Opportunities and Challenges. IN E-Infrastructures and E Services on Developing Countries, A. Villafiorita, R. Saint-Paul, and A. Zorer (Eds.). AFRICOM 2009. 1ed. Maputo. LNICST 38, pp. 95–104, 2010.

Harald Holone, Jo Herstad, Social Software for accessibility mapping: challenges and opportunities, The International Conference on Universal Technologies, Unitech 2010, Oslo Norway

Harld Holone, Jo Herstad, xx, in ICCHP, Springer

 

 

Thesis
Herstad, J, Snorløs tilkopling til stasjonært nett og mennesker kommuniserer, Hovedoppgave, Universitetet i Trondheim, Norges Tekniske Høgskole, 1988

Herstad, J, Circumspective use of equipment: The case of bicycle messengers, Dr. Scient thesis, University of Oslo, 2007

 

Other publications
Herstad, J. Trådløse nett, pico nett og ad-hoc net, Norsk Telmed 99, Tromsø

Portable IT in the research service, Gemini No.1 January 1999

Fra runer på stein til internett i brillene, Drammens Tidene, November 19, 1999

Når «kontoret» skal festes til kroppen, Trådløs kommunikasjon blant sykkelbud, syklende politi og telemontører, Apollon 1/00

Communication in the Wild - The Use of Wearables and Bicycles, Nordic Interactive Conference 2001

En hyllest til Trafikanten, Aftenposten 1 august 2007

 

Learning and teachning:
IN 364, systemutvikling teorier og modeller, Kristin Braa - IfI, 5 credit, 1997.
HCI, Human Computer Interaction,  Jonathan Grudin, 3 credit, 1997.
MNViT401 Vitenskapsteori, Nils Roll Hansen, 2 credit, 1997.
Kunnskapsteknologi og intelligente agenter, Roard Fjellheim, 2 credit, 1997.
UNIK 365, Menneske Maskin Interaksjon, Knut Nordby, 3 credit, 1998.
IN 460, Jørn Braa, 3 credit, 1999.

 

Places and times:
1964 - 1983 Kolbotn
1983 - 1984 The Norwegain Army and the University of Tromsø
1984 - 1987 The Norwegian Institute of Technology and sciences, NTNU
1986 - 1986 Geraldton
1987 - 1988 Lund instittue of technology, LTH
1987 - 1988 Lund university, media and communication studies
1989 - 1990 Consulting in Lund and Malmø, Teledata
1990 - 1991 Ericsson in Norway and elsewhere
1991 - 1995 Ericsson Telecommunications Pte. Ltd.  in Singapore.
1995 - 1996 Ericsson in Norway and in the USA
1996 - 2003 Ericsson and the University of Oslo
1997 - 2009 University of Oslo

 

Communications:
Messages

Where does the communication take place, where is the information that is so much talked about?  Is it here, or is it there?  And indeed, what is communication?  Wisdom, Knowledge, Information, Data, Bits and Atoms.  You can knock on the door, ring the bell, send an e-mail, a voice mail, a video mail, an SMS message, a letter, leave bits or atoms in some place, use the world wide web of the telephone network, the Internet, the world wide web or try the maritime VHF radio.  Or simply wave your hand, or smile with your eyes.

:-)

8-]

A mission

At home in the universe.
Telephone: + 47 91 56 05 63 (wireless, wired; voice and other bits and pieces such aSMS)


jo.herstad@ifi.uio.no

At home in the city in the universe.
Stranden 30
N - 0250 Oslo
Latitude: 59.54.31 N
Longitute: 10.43.32 E
Altitude: 1 meter above sea level

At home at the university in the universe.
University of Oslo
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Department of Informatics
Gaustadalleen 23
Postbox 1080 Blindern
N- 0316 Oslo.
Telephone: + 47 22 85 24 10
Telefax: + 47 22 85 24 01
www.ifi.uio.no

 

Collaboration sites

DIS wiki

Google groups

Universell utforming, IKT nettverk

 

Invention disclosureLast updated: March 2010