Den sosiale basis for objektivitet

25.01.01


Klikk her for å starte


Innholdsfortegnelse

Den sosiale basis for objektivitet

Målsetning

PowerPoint-lysbilde

Mening og sannhet

”Objektivitet”

Forelesningene

I dag

Utvikling hos Davidson

Mening og fortolkning I

Mening og sannhet

Mening og fortolkning II

Mening og fortolkning III

Konsekvenser

Problemer

Dypere spørsmål om mening og sannhet

Teorier om sannhet

Motivasjon

”uavhengighet”

Sannhet

Ekvivalensprinsippet

Mot korrespondanse

Mot epistemiske begreper

Neste gang

Forfatter:John R. Sageng

E-post: johnrs@filosofi.uio.no.nospam