John Vedde

[Fenris og John Vedde med Vedde i bakgrunnen]

Senioringeniør ved
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo.

Telefon : 22 85 55 57
E-post : John.Vedde@kjemi.uio.no
Postadresse :
Postboks 1033, Blindern, 0315 Oslo

Offisiell profil på Kjemisk institutt

Min private nettside