Jon Lanestedt

[ English ]


Universitetet
i Oslo
Stilling : Seksjonssjef
Enhet : Seksjon for utdannings- og forskningsstøtte,
Universitetets senter for informasjonsteknologi
Arbeidsområde : IKT i undervisning, læring og forskning
Adresse : Universitetet i Oslo - USIT, postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse : Forskningsparken, Gaustadalléen 21
E-post : jon.lanestedt@usit.uio.no
Telefon : +47 22 85 28 72
Fax : +47 22 85 29 70
Mobil : +47 41 56 90 97
Adresse privat : Ribstonvn. 27E, 0585 Oslo
Telefon privat : +47 22 72 25 28

Mine faglige interesser er knyttet til IKT som medium og infrastruktur, til bruk av IKT i undervisning, læring, forskning og kunnskapsformidling, og til utdanningspolitiske sider ved IKT.

Jeg har tidligere bl.a. vært medredaktør av The In Memoriam Web, multimedieredaktør i Gyldendal Norsk Forlag og J.W. Cappelens Forlag (Oslo VR, CAPLEX 97), prosjektleder for Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier ved Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo, samt prosjektleder i Digitalt bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo.

Her finner du noen artikler og annet som beskriver noe av det jeg er opptatt av.