Jonas Bakkens doktoravhandling "Litteraturvitenskapens retorikk"

Avhandlingen

Vedlegg 1: Artikler i Edda 1937-57
Vedlegg 2: Eksempler på topoi
Vedlegg 3: Garderinger i materialet
Vedlegg 4: Analyseresultater
Vedlegg 5: Stil i de fem sjangrene


Prøveforelesning: Torsdag 8. mars 2007 kl. 17.15-18.00 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
Disputas: Fredag 9. mars 2007 kl. 9.15 i Universitetets gamle festsal, Domus Academica, Sentrum


Alle vedleggene foreligger i pdf-format. For å kunne lese pdf-filer må programmet Acrobat Reader være installert på datamaskinen. Hvis dette prgrammet ikke er installert, kan det lastes ned gratis her.