Jon H. Austad

Jeg er en doktorant ved CTCC, Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo. Mitt fagområde er beregningsretta kvantekjemi.

Akademiske interesser

Undervisning

Kontakt

Epostaddresse kan du utlede selv, min pubkey finner du her.