Jon Nilsen -- en hjemmeside.

(meg) 

Meg:

Jeg er hovedfagsstudent på Fysisk Institutt ved UiO. Dette semesteret (høst 02) følger jeg Numeriske Metoder III og FYS305.
FYS305 handler om mangepartikkelfysikk, NMIII handler om numerisk behandling av alle disse partiklene.

Hovedfaget mitt:

Hovedfaget mitt beskrives kanskje best ved prosjektbeskrivelsen. I hvertfall beskrives den sånn.

MPI:

En kort introduksjon og dens eksempel. Mer om mpi finnes på http://www.ifi.uio.no/~xingca/MPI-COURSE/ og spesielt for Fysisk Institutthttp://www.fys.uio.no/~sigh/uni/mpi/mpi.html.