Velkommen til Inf1040 Steen Strøm

Innhold:

Her på dette lille nettstedet vil jeg presentere mine besvarelser på obligatoriske oppgavesett i inf1040, høsten 2006. Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet "Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk" på http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/egenforklaring.pdf.
Laget av Jon Sundsbø, jonsu

Valid XHTML 1.0 Strict