Oblig 2

Innhold:

Her er min besvarelse på obligatorisk oppgave nr.2 i inf1040, høsten 2006. Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet "Krav til innleverte oppgaver ved Institutt for informatikk" på http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/egenforklaring.pdf.
Laget av Jon Sundsbø, jonsu

Valid XHTML 1.0 Strict