Til Vestøls norsksider
norsk
L
itteratur

Copyright: Magne Vestøl

 

GENERELT OM SJANGRER

Litterære sjangrer vil si de typene av tekster vi deler litteraturen inn i. Vi opererer med to hovedsjangrer, skjønnlitteratur og sakprosa.

Det knytter seg spesielle forventninger til tekster fra de ulike sjangrene. Dersom en tekst bryter med disse forventningene, kaller vi det sjangerbrudd.

 

I. SKJØNNLITTERATUR

Sjangrer der diktet innhold (fiksjon) og original språkbruk formidler budskapet til leseren.
Fiksjonslitteratur, litteratur med oppdiktet innhold.

 1. Lyriske sjangrer ("sangbare")

  • Dikt
  • Vise
  • Sang

 2. Episke sjangrer ("fortellende")

  • Roman
  • Novelle
  • Fortelling
  • Eventyr, fabel
  • Skisse
  • Småstubb, vits

 3. Dramatiske sjangrer ("handlende")

  • Skuespill (komedie og tragedie)
  • Hørespill
  • Musikkspill (opera og musikal)
  • Lesedrama

 

II. SAKPROSA

Sjangrer der forfatteren gjør rede for eller kommenterer faktiske forhold.
Ikke-fiksjonslitteratur, litteratur med virkelig innhold.

 1. Avissjangrer

  • Artikkel
  • Kronikk
  • Intervju
  • Reportasje
  • Leserinnlegg
  • Reklametekst

 2. Yrkessjangrer

  • Referat
  • Rapport
  • Forretningsbrev
  • Søknad

 3. Fagsjangrer

  • Lærebok
  • Fagbok

 4. Litterære sakprosasjangrer

  • Essay
  • Kåseri
  • Dokumentarroman

 5. Privatsjangrer

  • Privat brev
  • Privat dagbok