norsk
S
pråkkunnskap

Copyright: Magne Vestøl  [Til Vestøls norskside]

 

DIALEKTOMRÅDER OG DIALEKTKJENNETEGN

 

 

VESTLANDSK

ØSTLANDSK

TRØNDSK

NORDNORSK

Fylker

Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal

Telemark
Vestfold/Østfold
Akershus
Buskerud
Oppland/Hedmark

Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag

Nordland
Troms
Finnmark

Tjukk l

Nei
Bortsett fra noen områder i M og R

Ja
Bortsett fra Vest-Telemark

Ja

Nei
Bortsett fra i det meste av Nordland og i Bardu og Målselv.

Palatalisering

Nei
Bortsett fra området nord for Sognefjorden

Nei
Bortsett fra Hedmark og nordlige Oppland

Ja

Ja

Infinitiv

E-infinitiv i Agder og i M og R
A-infinitiv i Rogaland og Hordaland

Kløyvd infinitiv
a-ending i noen verb.
e-ending i de andre.

Kløyvd infinitiv
a- eller å-ending i noen verb.
Ingen ending i de andre (apokope).

E-infinitiv.
Men ending forsvinner i alle eller de fleste verb i Nordland.
Kløyvd inf. i Bardu og Målselv.

Personlige pronomen, første person entall og flertall

Mest "eg/e/i" i entall
og "me/mi" i flertall

Lavlandet har mest "jeg/je" og "vi/ve"
Fjellbygdene i vest følger Vestlandsk.
Nordlige Oppland har flertall "oss".

Svært vekslende.

Mest "æg/æ" i entall
og "vi/ve" i flertall

Svake hunkjønnsord

i bestemt form entall. Eks.ord "klokke".

Mest -o/-å
(eks:: "klokkå")
Men en del -a i Agder og S og Fj

Bare -a (eks.: "klokka")

Mest -a
Men noe -o/-å på kysten sør for Trondh.fjorden

Mest -a
Minus Nordland hvor det veksler svært.

Sterke hunkjønnsord
i bestemt form entall.
Eks. ord "bok".

Svært blandet.
-a i sør og nord ("eks.: "boka")
Ellers -o/-å (kysten)
eller -e/-i/-æ/-ei (innlandet)

Mest -a.
Men -e/-i/-æ/-ei i fjellbygdene i vest.

Bare -a.

Bare -a.

Skarre-R

Ja.
Minus området nord for Sognefj.

Nei

Nei

Nei

Bløte konsonanter

Ja,
på Agderkysten og i det meste av Rogaland.
Ellers harde kons.

Nei

Nei

Nei