muntlig, mål 1,7,13
skriftlig, mål 2,8,14
språkkunnskap, mål 3,9,15
litteratur, mål 4,10,16
mediekunnskap, mål 5,11
studieteknikk, mål 6,12,18
særemne, mål 17
vurdering

 

brekkebys norsksider
vestøls religionssider
vestøls
forfattere
norsksider

her finner du følgende stoff:

oversikteroverblikk over ulike deler av pensum
analyserkommentarer til litteraturtekster
øvelserselvinstruerende, interaktiv opplæring

 

 

Muntlig:
Mål 1, 7 og 13
Foreløpig ingen sider.
[Til toppen av siden ]

 

Skriftlig:
Mål 2, 8 og 14
 • Selvinstruerende nettøvelser.
 • Oversikt over oppgavetyper.
 • [Til toppen av siden]

   

  Språk-
  kunnskap:

  Mål 3, 9 og 15
  Grammatikk:
 • Selvinstruerende nettøvelser.

  Språkhistorie:

 • Språk- og litteraturhistorie til 1900. En oversikt.
 • Nordiske språk. En oversikt.

  Dialekter og sosiolekter:

 • Dialektområder og dialektkjennetegn. En oversikt.
 • Dialektprøver og sosiolektprøver. Kommentarer til prøver i Tekst og tanke.

  Stilistikk:

 • Stilistiske begreper. En oversikt over språklige og litterære virkemidler.
 • [Til toppen av siden]

   

  Litteratur:
  Mål 4, 10 og 16
  Litteraturteori:
 • Stilistiske begreper. En oversikt over språklige og litterære virkemidler..
 • Sjangre. En kort oversikt over hovedgrupper og undergrupper.
 • Drama/skuespill. Noen hovedtrekk ved sjangeren.
 • Epikk/novelle/roman. Noen hovedtrekk ved sjangeren.
 • Lyrikk/dikt. Noen hovedtrekk ved sjangeren.

  Litteraturhistorie:

 • Språk- og litteraturhistorie til 1900. En oversikt.

  Litteraturtolkning:
  Tekster før 1900:

 • Håvamål. En introduksjon.
 • Petter Dass: Herre Gud. En tolkning.
 • Alexander Kielland: Ballstemning. En tolkning.
 • Amalie Skram: Karens Jul. En tolkning.
 • Sigbjørn Obstfelder: Jeg ser. Momenter til en tolkning.

  Tekster etter 1900:

 • Jens Bjørneboe:To essays. En tolkning og sammenligning av tekstene "Den gode elev" og "Nato på Kolsås".
 • Inger Hagerup: Episode. En tolkning.
 • Anne Holt: Demonens død. En analyse.
 • Rolf Jacobsen: Landskap med gravemaskiner. En tolkning
 • Tor Jonsson: Liket. En tolkning.
 • [Til toppen av siden]

   

  Medie-
  kunnskap:

  Mål 5 og 11
  Foreløpig ingen sider.
  [Til toppen av siden]

   

  Studieteknikk:
  Mål 6, 12 og 18
  Foreløpig ingen sider.
  [Til toppen av siden]

   

  Særemne:
  Mål 17
 • Forslag til temaer for særemne i VKII.
 • Disposisjon for muntlig presentasjon av særemne i VKII.
 • Vurderingskriterier for muntlig presentasjon av særemne i VKII.
 • [Til toppen av siden]

   

  Vurdering:
 • Vurdering av særemnet i norsk - muntlig presentasjon.
 • [Til toppen av siden]
  Magne Vestoel
  Ansvarlig for siden:
  Magne Vestøl.

  e-post
  magne vestøls hjemmesider