oversikter
O
religion
    og etikk   

Til hovedside © Magne Vestøl.

BIBELSYN

 

BIBELSYN

SÆRPREG

TESTSPØRSMÅL

FUNDAMENTA-
LISTISK
BIBELSYN

Bibelen er eviggyldig autoritet i alle detaljer.
Bibelen skal tolkes mest mulig bokstavlig.

Nei til "utviklingslæren"
Nei til kvinnelige prester.
Nei til homofilt samliv.

ORTODOKS/
KONSERVATIVT
BIBELSYN

Bibelen er eviggyldig autoritet i alt som angår tro og moral, også i enkeltpåbud.
I andre spørsmål kan det forekomme faktiske feil og upresisheter.

Ja eller nei til "utviklingslæren"
Ja eller nei til kvinnelige prester.
Nei til homofilt samliv.

LIBERALT/
KRISTEN-
HUMANISTISK
BIBELSYN

Bibelen er eviggyldig autoritet bare i visse grunnprinsipp, ikke i enkeltpåbud.
Bibelen har grunntanker som skapertroen, tilgivelsen og nestekjærligheten. For øvrig inneholder den ulike og til dels motstridende syn.

Ja til "utviklingslæren"
Ja til kvinnelig prester.
Ja eller tja til homofilt samliv.

SEKULÆR-
HUMANISTISK/
ATEISTISK
BIBELSYN

Bibelen er ingen autoritet i noe spørsmål.
Den er bare interessant som et kulturhistorisk og religionshistorisk dokument.

Ja til "utviklingslæren".
Ja til kvinnelige prester.
Ja til homofilt samliv.