Velkommen til JonWetlesens hjemmeside

 

Innhold:

 

Forelesninger i etikk 1997, 2000, 2002

Hele serien samlet.doc

Råd om skriving2002

 

Andre dokumenter:

            Jons publikasjonsliste 2018

            Spinoza 1993

            SpinozaGradvisPlutselig2002a.doc

Næss’ dypøkologi og økosofi T 1992

The moral status of beings who are not persons; a casuistic argument 1999

Selverkjennelse og frigjøring − et buddhistisk perspektiv 2000.pdf

På hvilken måte begrunnes retten til tros- og livssynsfrihet i buddhismen? 2002

Ikkevold i et buddhistisk perspektiv 2003

Seks bidrag til engasjert buddhisme − om menneskeverd, ikkevold og den gylne regel

Did Shantideva Destroy the Bodhisattva Path? 2001a.pdf

Searching for the Self in Buddhist Traditions 2006b.pdf

Person, selv og ikkeselv i buddhistisk tenkning 2007.pdf

Hjertetalen med kommentar2007.pdf

Forvandlingens øyeblikk lesex.pdf