Jørgen Eriksson Midtbø @ UiO

Jørgen "Einstein developed the General Theory of Relativity. In it, it says a lot of cool stuff, but mostly that if you are in an elevator you can never tell." - Uncyclopedia

English summary: Jørgen Eriksson Midtbø, PhD candidate in experimental nuclear physics & nuclear astrophysics @ University of Oslo. MSc 2015 in theoretical high-energy physics @ UiO. Thesis: Complete kinematics reconstruction in the golden cascade. Also doing some teaching and occasional outreach.

Jeg heter Jørgen Eriksson Midtbø, og er doktorgradsstipendiat på kjernefysikkgruppa på Fysisk institutt, Universitetet i Oslo. Jeg studerer dannelsen av tunge grunnstoffer i kjernefysiske prosesser i stjerner. Dessuten er jeg gruppelærer i elektromagnetisme og kvantefysikk. Jeg har en mastergrad i teoretisk høyenergifysikk fra UiO. Oppgaven min handla om supersymmetri og heter Complete kinematics reconstruction in the golden cascade. Jeg har bachelorgrader i fysikk og matematikk fra UiO. Jeg prøver å formidle litt fysikk innimellom, for eksempel på kollokvium.no.

Jeg klarte å true til meg noen verv og jobber mens jeg var student: Jeg var superleder i Fysikkforeningen fra sommeren 2010 til sommeren 2011. Fra 2011 til 2014 var jeg med i Fysisk fagutvalg. Jeg jobba fra 2010 til 2013 som mentor i ENT3R, som er et nasjonalt realfagsrekrutteringsprosjekt (puh) med støtte fra Kunnskapsdepartementet. Jeg laget standen "Kristian Birkelands ukjente assistent" til Astrofestivalen 2011. Sommeren 2011 jobbet jeg med å lage numeriske eksempler til et kurs i elektromagnetisme som en del av CSE-prosjektet. Våren 2012 var jeg gruppelærer i FYS-MEK1110. Sommerene 2012, 2013 og 2014 jobbet jeg på Meteorologisk institutt med å lage skript som gjør nedbørstatistikk, og forbedra metoden for å varsle om det blir snø/sludd/regn på yr.no. Høsten 2012 og høsten 2013 var jeg gruppelærer i MAT1100 Kalkulus. Våren 2013, 2014 og 2015 var jeg gruppelærer i FYS2140 Kvantefysikk. Høsten 2014 var jeg gruppelærer i FYS1120 Elektromagnetisme. Jeg var medlem av Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU) fra 2012 til 2014. Jeg var MNSUs representant i fakultetets Studieutvalg og i to arbeidsgrupper som implementerte henholdsvis nye kvalitetsrutiner og nye retningslinjer for masterkarakterer.

Min e-postadresse er j.e.midtbo krøllalfa fys punktum uio punktum no. Følg @jorgenem på Twitter, så er du grei! Er ellers stort sett å oppdrive rundt i Fysikkbygningen.

scientology