Hjemmesiden for Jostein Hellesland

Jostein Hellesland

This page is also available in english.

Adresse:

Avdeling for mekanikk     e-post: josteinh@math.uio.no    
Matematisk institutt       Tlf.: +47 2285 5950  direkte linje      
UiO (Universitetet i Oslo)  Tlf.: +47 2285 5888  instituttet
P.boks 1053 - Blindern    Fax : +47 2285 4349  instituttet
NO-0316 Oslo

Professor i konstruksjonsmekanikk/faststoffmekanikk

Sivilingeniør 1966, NTH (nå NTNU), Trondheim; Philos.Dr. (Ph.D) 1970, Univ. of Waterloo, Ont., Canada

Forskningsinteresser:

Mekanisk oppførsel og numerisk modellering av konstruksjoner og faste stoffer generelt; elastiske og ikkelineære analyser; stabilitetsproblemer (søyler, rammer, plater med og uten avstivninger); normrettet forskning/utvikling av analyse- og dimensjoneringsmetoder for søyler og rammer; virkning av langtidslast og deformasjonspåførte tvangskrefter (indirekte laster) på konstruksjoner med visko-elastiske materialegenskaper (som armert betong); offshore-kontruksjoner; bruer.

Undervisning:

Emner for lavere og høyere grad innen faststoff- og konstruksjonsmekanikk.

Kortfattet CV (Curriculum Vitae):

Født i Skudeneshavn. Realfagsartium, 1962 (Rog. off. l.gymnas, Bryne); Sivilingeniør, 1966, fra NTH (Norges tekniske høgskole), Bygningsingeniøravdelingen, Trondheim. (1. jan. 1996 ble NTH innlemmet i nyskapningen NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet)). Interessefeltet var konstruksjonsmekanikk/-teknikk. Deretter gikk turen med kanadisk forskningsstipend til University of Waterloo (UW), Waterloo, Ontario, Canada. Det resulterte i 1970 i en Ph.D. (Philosophiae Doctor/Dr. of Philosophy) fra Dept. of Civil Engineering, UW. Etter avsluttet doktorgradsarbeid i aug. 1970 fortsatte oppholdet ved UW som Post Doctoral Fellow til utgangen av 1971.

Ansatt de neste 16 årene i sivilingeniørstillinger i to velkjente norske firma: Jan. 1972 - mars 1985 i Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS (AAJ), i forskjellige stillinger inkludert sjefingeniør og avdelingleder (for Avdeling for FoU og kvalitetskontroll); April 1985 - des. 1987 i Det Norske Veritas (DNV) som sjefingeniør i Industri- og offshoredivisjonen, og som sjefingeniør og avdelingsleder (for Avdeling for betongkonstruksjoner og fundamentering) i Veritas Offshore Technology and Services AS (Veritec).

Professor II (bistilling parallelt med hovedstilling hos hhv. AAJ og DNV) i perioden aug. 1984 - des. 1987, ved Universitetet i Oslo.

Professor i mekanikk fra jan. 1988 ved Universitetet i Oslo, med konstruksjons- og faststoffmekanikk som ansvarsområde.

Forskningsopphold utenlands:

Videregående studier og postdoc-stipendiat ved

-- University of Waterloo (UW), Ontario, Canada, sept. 1966-des. 1971.

Forsker (med permisjon fra AAJ) i totalt tilnærmet 1 1/2 år i forskerstillinger ved

-- Universitetet i California, Berkeley, USA (totalt 10-11 måneder i 1980 og 1984), og

-- Universitetet i Alberta, Edmonton, Canada (ca. 8 måneder i 1981).

Gjesteforsker (-professor) ved

-- Universitetet i Texas, Austin, USA, høsten 1999 (aug.-jan.), og

-- det Tekniske Universitetet i Catalonia (Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)), Barcelona, Spania, høsten 2001.Denne sidens forfatter: Jostein Hellesland /2010.10<
josteinh@math.uio.no>