bilde av Erlend Jørgensen
INF1040 obligatorisk oppgave 1

Innhold

Jeg har lest og forstått reglene som er gitt i dokumentet "Krav til innleverte oppgaver ved
Institutt for Informatikk" på http://www.ifi.uio.no/studinf/skjemaer/erklaring.pdf.

Til index.html, oppgave1.html og oppgave2.html, har jeg brukt en del kode fra malen som står
i boka "Digital Representasjon" , 2.utgave, av Fritz Algebregtsen & Gerhard Skagestein.

Utarbeidet av Kaare Erlend Jørgensen, 22.september 2007 kaareej@student.matnat.uio.no

Valid XHTML 1.0 Strict