Velkommen til Kajs hjemmeside!

Jeg jobber ved USIT med utvikling av webtjenester med bla. Spring og Hibernate samt er med i Macadm.

kajsdyr.gif

lise.jpg (3931bytes)

kaj.jpg (5k)

Profile for kajh

macmade-sqr-wht.gif (1112bytes)

Universitets Senter for Informasjonsteknologi (USIT)
e-post: kaj.hejer@usit.uio.no, Boks 1086 Blindern, 0317 Oslo
WWW: http://folk.uio.no/kajh/, 6. etasje, Forskningsveien 3b
telefon (228)52814 faks (228)52970