Karen Danbolt
Hovedbibliotekar

Universitetsbiblioteket i Oslo
Det juridiske fakultetsbibliotek

Institutt for offentlig rett, Rettshistorisk samling.
Besøksadresse: Karl Johans gt. 47
Postboks 6713 St. Olavs plass, 0130 Oslo
Telefon: +47 22859426
Telefax: +47 22859493
Epost: karen.danbolt@ub.uio.no
Privat
Haugergrenda 57
1352 Kolsås
+47 67 13 64 93
Mobil: 97 58 98 08

Arbeidsområde:
Ansvar for Rettshistorisk samling.
Utvikling/oppdatering av Juridisk nettviser og hjemmesider for instituttbibliotekene. Registrering i ROADS.