HOME

CV

Selected recent publications

Work in progress 

Media & popular presentations


        Interdisciplinary/popular writings in English (in Norwegian, see below)

 

 

Monograph

 

Articles

 

 

Fiction about economics

 

 

Populærvitenskapelige arbeider på norsk (media & general interest, in Norwegian)

 

Fiksjon om økonomi

Nyborg, K. (2016): Adam i det perfekte frikonkurransemarkedet, Samtiden 2/16, novelle, fra “Balladen om den usynlige hånd”, Oslo: Aschehoug.

 

Avisartikler

        Populærvitenskapelige foredrag

        Utvalgte populærvitenskapelige arbeider