Debatter ført i norske aviser

 

Debatt om Adam Smith

 

Moene, Kalle: De fattiges forkjemper, DN 27. mars 2002

Aasjord, Bente: Den nødvendige armoden, DN 10. april 2002

Hansich, Tore Jørgen: Kjøpmannen er helten, DN 16. april 2002

Moene, Kalle: Adam Smith - en venn av revolusjonen, DN 29. april 2002

Østre, Stein: Adam Smith som sosialdemokrat, DN 8. mai 2002

Hanisch, Tore Jørgen: Ingen venn av revolusjonen, DN 22. mai 2002

 

Debatt om IMF, Verdensbanken og Joseph Stiglitz

 

Moene, Kalle: Et fond fullt av feil, DN 20. juli 2002

Andreassen, Ole Egil Distad: En bok full av feil, DN 23.juli 2002

Bergo, Jarle: Vi trenger IMF, DN 31. juli 2002

Moene, Kalle: IMF gir kostbare og dårlige råd, DN 13. august 2002