Kathrine Hoel

Velkommen til prokrastineringsprosjektet mitt!

En dag dukker det kanskje opp nyttige ting her c':

Current Courses

 • IN2000 - Software Engineering med prosjektarbeid
 • IN2140 - Introduksjon til operativssystemer og datakommunikasjon
 • JAP1020 - Japansk B
 • EXFAC03-EAST - Exfac for Øst-Asiastudenter

Completed Courses

 • IN1000 - Introduksjon i objektorientert programmering
 • IN1010 - Objektorienter programmering
 • IN1020 - Introduksjon til datateknologi
 • IN1030 - Systemer, krav og konsekvenser
 • IN1150 - Logiske metoder
 • IN2010 - Algoritmer og datastrukturer
 • IN2090 - Databaser og datamodellering
 • IN2120 - Informasjonssikkerhet
 • INF2100 - Prosjektoppgave i programmering
 • EXPHIL03 - Examen Philosophicum
 • JAP1010 - Japansk A
 • JAP2501 - Contemporary japanese culture