Kenneth Holter

Programmering

Jeg har på hobbybasis laget et lite program som kan kjøres under Unix/Linux. Det er en type MSN-klone, hvor en kan sende korte meldinger til andre som kjører programmet. Programmet er under utvikling, og pr i dag er funksjonaliteten svært begrenset. Ny versjon kommer etterhvert. Kildekoden pr. 6. november 2004 finnes her: Messenger.java

Programmet er ikke spesielt godt kodet, da programmet har blitt til over en forholdsvis lang tidsperiode, og koden ikke har fått utbytte av kunnskap og erfaring jeg har tilegnet meg under prosessen.

For de som har konto på IFI kan programmet kjøres på følgende måte:
Skriv "cd; cp ~kenneho/msg ." i termviduet. Programmet kjøres så ved å skrive "msg", evt "~/msg".

For å starte programmet automatisk ved oppstart legger du ordet "msg" til "halo.addCmds" i filen "~/.Xresources". Eventuelt kan kildekoden kompileres og kjøres, men da vil man ikke få løpende oppdateringer av programmet.