FYS 2280 Romteknologi / CaNoRock XVIIII (5 studiepoeng )

Feltkurs på Andøya rakettskytefelt i

Tentativ: 2020  Uke 6  ( 3. - 7. februar)  

Avreise Gardermoen – Andenes:  Søndag 2. februar – retur fredag 7. februar

Søknadsfrist: 2. desember 2019.

Fyll ut søknadsskjema og lever søknad her: http://skjema.uio.no/canorock. Du må logge deg inn med din UiO-bruker.


Kort om emnet

Dette er et rekrutteringskurs for de studentene som ønsker seg en utdannelse i eksperimentell retning.

Kurset gir en introduksjon til Andøya Space Center med tilhørende infrastruktur og forskningsinstrumenter. Dette er en internasjonal arbeidsplass hvor forskere fra mange land møtes for å lære mer om den fysiske koplingen mellom sol / jord.

Vi ser på vitenskapelige raketter (Sounding Rockets) - rakettinstrumenter for forskning på midlere atmosfære. Et område av stor betydning for vær / klima og utbredelse av elektromagnetiske bølger (radiokommunikasjon).

Kurset avsluttes med oppskytning av en studentrakett til ca. 10 km høyde. Alle instrumentene i raketten blir bygget av kursdeltakerne i løpet av oppholdet. Under oppskytningen blir alle funksjonelle operasjoner på skytefeltet ledet av studenter.

Vi vil at dette kurset skal virke inspirerende på studenter som kan tenke seg å arbeide med eksperimentelle oppgaver.  CaNoRock XIII 2016: Norsk-kanadisk studentrakett til himmels


Fly your rocket 2017


Fly your rocket 2018

Hva lærer du

Fysikken bak ballistiske raketter. Vi ser på baneberegninger, aerodynamikk og stabilitet.  

Sensorer – analog/digital konvertering – Encoder / Dekoder - telemetri – radiokommunikasjon.

Litt om vitenskapelige instrumenter for måling i den ”midlere atmosfære”.

Vi besøker også ALOMAR-laboratoriet – hvor det blir gitt korte forelesninger om LIDAR, RADAR og passive bakkeinstrumenter.

Dette er et kurs hvor hovedvekten legges på prosjektarbeid sammen med andre studenter. Dere deles opp i arbeidsgrupper med helt konkrete oppgaver. Noen arbeider med Telemetri – andre sender opp værballonger for å samle inn meteorologiske data. Det skal bygges en instrumentpakke som inneholder, akselerometer, solsensor, magnetometer og temperatursensorer.

Kurset avsluttes med oppskytning av en rakett hvor denne instrumentpakken er nyttelast. Studentene vil stå for driften av alle systemer på skytefeltet under denne ”kampanjen”.


Opptak og adgangsregulering

CaNoRock er fortrinnsvis et rekrutteringskurs for studenter på enten FA eller ELITE, men søknader fra studenter ved andre studieretninger vil også bli vurdert. Antallet deltakere på kurset er begrenset.

Det vil bli gjort en individuell vurdering av søkerne.

Skriv en kort søknadstekst

  1. som forteller litt om hvem du er,
  2. hvorfor akkurat du bør få delta på CaNoRock,
  3. og hvilke studieplaner du har for de neste årene. F.eks. om du planlegger videre masterstudier, og i så tilfelle innen hvilket fagområde.

Søknad i tillegg til en kort CV skal lastes opp sammen som 1 PDF fil.

Fyll ut søknadsskjema og lever søknad her: http://skjema.uio.no/canorock. Du må logge deg inn med din UiO-bruker.

 

FYS2280 vil komme i tillegg til de andre ”ordinære” kurs du tar i samme semester. 

 

Søknadsfrist: 2. desember 2019

 

 

Studentene får dekket reise Gardermoen/ Andenes T/R og opphold på Rakettskytefeltet.

 

Kurset arrangeres i samarbeid med Fysisk institutt, Universitetet i Tromsø, og universitetene i Alberta, Calgary og Saskatchewan.

Totalt vil det være ca. 20 studenter på kurset fordelt mellom Kanada og Norge.

Undervisningen vil foregå på engelsk.

 

Eksamen / vurderingsform

Studentene må gjennomføre et forstudie og skrive en prosjektrapport fra oppholdet.

Rapporten vurderes til Bestått / Ikke bestått.