Universitetet i Oslo  
[Bilde]
Kristian Rikvold-Jess
Tittel Overingeniør
Avdeling USIT/SAPP/GAP - Gruppe for applikasjonsdrift
Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo
Besøksadresse Informatikkbygget, Gaustadaleen 23
Kontortelefon +47 228 40583
GnuPG (PGP) public key: kje.pub

Last modified: Mon May 26 15:51:05 CEST 2008