[Ruter] [Hjemme (EnTur)] [Ullevål stadion (EnTur)] [Oslotrafikken] [Været] [Wikipedia] [Map24.com] [OpenSteetMap] [Google maps translate (tips)] [YP koder] [NATO-alpfabetet] [Bokmålsordboka] [FreeOnLineDictionaryOfComputing]
[nVidia] [AMD/ATI] [Dell service-ID] [(TechDirect)] [HPE service-ID] [HP service-ID] [Lenovo servers] [Apple (service-ID)] [man bash] [Filformat] [PDF2ascii] [Postnr] [Nett-test] [Lightweight Linux Distros ]
[Kjøretøy] [m.nsb] [tog.jbv] [Søkesiden] [HomeNet] [Telenor] [Netcom] [Norske aviser] [Webcams.no] [Whois - .no] [Online Conversion] [Kalender] [Time & Date]

Jeg jobber på Universitetet i Oslo

- ved institutt for teoretisk astrofysisk i Svein Rosselands hus og Helga Engs hus som IT-ansvarlig.

Her arbeider jeg med Overvåkingen på SRH og Temperaturer på SRH

fjernstyring av Windows via RDP, installasjon av Win10 på forskjellige pc modeller med programvare. Utskrift
Noen ganger jobber man på en programkiosk og da er det greit å finne hvilken programkiosk man er logget på.

Andre ting vi driver med er UNIX , OSX , (samba), pcog nett, nye mreg, NAV og telefoni mm.

USIT har også installasjons-tips for Linux. Leter du etter mer info kan jeg anbefale Tutorials fra DigitalOcean

Vi har noen interne sider for overvåking: Zabbix og Maskinromsstatus, Owl status, Beehive status, Pleiades status, Euclid status, Hercules status og Charybdis status.

De som er nysgjerrige på stjernehimmelen finner info på institutt for astrofysikk, på Time & date eller hos in-the-sky.org
Instituttet er også ansvarlig for utgivelse av almanakk for Norge.

20.9.2018

Kontaktinformasjon


Tidligere har jeg arbeidet ved Institutt for geofag som lokal it-ansvarlig og på USIT med IT-tjenester

Her er noen pekere fra geofag:

Her er noen pekere fra USIT:

  • Annet: Diverse ressurser:

    [web-publisering] [Sykle til jobben: registrering]