[TIlbake til hjemmesiden min]


UiO UiO-logo

Universitetet i Oslo
Institutt for teoretisk astrofysikk.
Sem Sælands vei 13

  Postadresse:
  Postboks 1029 Blindern
  0315 Oslo

Privat

BD-logo

		 Oppsalstubben 5B
         N-0685 Oslo
Mobil      : +47 913 26180
2018-06-27, Kjell