Dette er ment å være et eksempel du kan bruke som utgangspunkt for din egen hjemmeside.
Først må du lage et web-område og gjøre det tilgjengelig for resten av verden:

<Logge seg inn på en maskin f.eks ulrik med ssh/telnet:>

cd
mkdir www_docs
chmod a+x . www_docs
OBS! Punktumet er ikke en fluelort på skjermen din!

Deretter lagrer du denne siden som filen index.html på ~/www_docs-området ditt.
Til det bruker man i Netscape kommandorekken: View-Source-Save

Neste punkt er å bruke et program og overskrive dette og lagrer det. (Notepad, vi, emacs m.m.fl kan brukes til dette)
Så må du gjøre fila - og eventuelle andre filer lesbare for resten av verden:

chmod -R a+r ~/www_docs/*

Noen eksempel på merking (tagging):

Dette er en enkel overskrift!

- der Hx, x mellom 1 og 7 kan brukes.

En peker ser slik ut: Institutt for geofysikk, UiO

Slik kan man skrive norske tegn:

æ ø å og Æ Ø Å

Dersom du er ute etter mer fancy ting kan du bruke "view-funksjonen" på sider du liker og klippe html-kode fra dem inn i fila di!

Her er en lenke til et sted du ka lese mer: Info om WWW ved UiO

6. september 2001 Hvem-var-det-som-skrev-dette!