Hovedsiden for OS X
Tid og flyt i arbeidet er viktige nøkler i arbeidet med å installere nye maskiner.
Dette er erfaringer samlet etter noen økter med OS X og forsøk på å sette opp en ny maskin til testformål.

Websider i kronologisk rekkefølge


 1. Krav til maskin og OS X
 2. Klargjøre Macen for bruk ved UiO
 3. Installere OS X fra Deploy Studio, se også tips under

Tips
Starter ikke DS kan du forsøke alt+N for å å en liste over
tilgjengelige images.
Får du ikke lista kan du forsøke følgende tips:                 
Reset PRAM: Command + Option + P + R (Note: Hold until second chime)
Reset NV RAM: Command + Option + N + V

Etterpå prøv å boote med alt/option og 'n' tasten nede.

Annet nyttig stoff