Hjem

Dokumentasjon av forskerlagring.

Skjermbilder fra søknadsskjema for forskerlagring, UiO:

Bruk av forskerlagring, "astrastore"

Det er tre mulige måter å koble seg opp til vanlig forskerlagring internt på UiO:

1) Windows på UiO-nett er det å montere

\\astra\astra-01\BRUKERNAVN

NB! Utenfor UiO-nett virker ikke dette, bruk sshfs eller WebDrive *)

2) OS X: command + k og

cifs://astra/astra-01/BRUKERNAVN

Husk: Bytt BRUKERNAVN med ditt eget brukernavn!

3) Linux er det på UiO-maskiner og gå til disken med

   cd /net/astra/astra-01/$USER
  
- så skal den monteres automatisk.

For å slippe å huske dette kan du lage en symlink dit:

   ln -s /net/astra/astra-01/$USER $HOME/my-UiO-1TB
   cd $HOME/my-UiO-1TB
  
Den siste komandoen bruker du for å komme til lageret ditt. Ev. "cd ~/my-UiO-1TB"

*) Hvordan bruke sshfs på windows 7

Installer det fra Win-sshfs [Sorry, br0ken link, contact me] Når det er installert finner du ssh-fs som en gul bombe på oppgavelinja under "hidden icons"
Tips: Husk å bytte ut root med brukernavnet ditt

Her er Peters oppsett for montering av astra-lagringen

Et annet eksempel på bruk av sshfs for windows: sshfs-pdo.png

Mer info om sshfs på Windows finner du hos DigitalOcean

NB! På Windows 10 må man bruke WebDrive

- fordi man får man ikke installert sshfs!
Er sshfs installert før oppgradering til windows 10 f.eks fra windows 7 virker ikke sshfs!

Alternativet er å bruke WebDrive med parameterene :: host: ulrik.uio.no (= login.uio.no) SFTP-settings: /net/astra/astra-01/USER

Hvordan bruke SSHFSpå Linux

Som et alternativ ikke minst utenfra UiO kan man da montere dette fra

- maskinen ulrik.uio.no
- med stien /net/astra/astra-01/BRUKER

NB! For å unngå NFS-heng mot hjemmeområder på serverene våre bør man bruke et monteringspunkt utenfor hjemmedisken: når man monterer med sshfs for Linux:

	$ ssh sverdrup
	$ mkdir /var/sshfs/$USER-sshfs
	$ sshfs ulrik.uio.no:/net/astra/astra-01/ /var/sshfs/$USER-sshfs
	
Det er en god ide å lage seg en peker til dette stedet, her lager jeg ~/my-1TB:
	$ ln -s /var/sshfs/$USER-sshfs $HOME/my-1TB
	
Du kan lese mer om bruk av sshfs på sidene til geo-IT.
Sist oppdatert 2016-07.06 av Kjell