Seminar i teoretisk lingvistikk: Program 2008 I

 

Ansvaret for å administrere forskargruppa og seminaret i teoretisk lingvistikk går frå 1. januar 2008 over til Helge Lødrup.

Nettsida for seminaret flyttar hit.