Bibliografi | Hovedside | Feminisme

   SØSTRE, KAMERATER!

Sakprosa
Omtale av boka fra Oktober:

"Det økonomiske systemet som dominerer verden i dag, kapitalismen og imperialismen, er en ulykke for kvinnene. Det suger arbeid og livskraft ut av dem, det binder dem fast i en maktesløs posisjon, og det forkrøbler dem som mennesker. Kvinnekampen er en voldsom kraft i kampen for å styrte det nåværende systemet og skape noe nytt og bedre. Det er viktig for alle som ønsker å "redde vår jord" - både kvinner og menn - å skjønne dette. Det er viktig å forstå at vi må slåss, og hvordan vi må slåss.
"

"Kvinner trenger et målbevisst raseri. Og jorda trenger kvinnenes målbevisste raseri. Jeg håper denne boka kan bidra til å skape både litt mer raseri og litt mer målbevissthet."

Kjersti Ericsson