IN229, prosjektrapport del II

IN229, prosjektrapport del II

Dette dokumentet er en rapport for oblig2. in229 V2001. Rapporten inneholder linker til kildekoden,dokumentasjon av løsningen og bilder og animasjon.

Bilder og animasjon

Beskrivelse:

Programmene visualiserer et z-rettet gradientfelt. Det finnes en kort beskrivelse av hva som er gjort og hvorfor.

Implementasjon:

Oppgaven består av følgende filer ::