| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.1. ИНФОРМАТОРИ СТ. К-ЕВ И Л. К-ВА


Социален статус на информаторите:
Ст. К-ев е около 57-годишен, военнослужещ. Роден е в с. Къкрина, Ловешко. В родното си село е завършил основно образование, а гимназия - в гр. Ловеч. Има висше техническо образование. Баща му е от с. Къкрина, а майка му е от тр. Ловеч. Ст. К-ев от тридесет години живее в София. От тридесет и пет години е женен за Л. К-ва. Л. К-ва е родена в София. Тук е завършила висше филологическо образование и по професия е учителка. В момента на записа е пенсионерка, но продължава да работи. На 56 години е.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, напра вен на 17. 05. 1989 г. със скрит микрофон от Кр. Алексова. Осъществява се включено наблюдение, преодолян е парадоксът на наблюдателя. На информаторите гостуват записващата и баща й, който е колега и близък приятел на Ст. К-ев. Поводът за събирането е мачът, който ще се предава по телевизията. Записващата идва от приятелката си, която живее в кооперация, съседна до дома на семейството информатори.
Фоноархив:
касета К-7, I и II страна, касетофон National panasonic, касета Sony.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
със знака "СТ" ще отбелязваме репликите на Ст. К-ев, с "Л" - на Л. К-ва, с "С" - на С. И-ов, а с "В" - записващата.

ИЗВАДКА №1

  СТ [//(жжжжжж)(показва детето на снимката) а тъзи е по
       малко дето йа дадох/ т'а е//
     Л //(кашля) на девет месеца//
     СТ //тука е пад\нал /та се е убил /пък...Н...
     Л //(кашля) тука е на девет месеца /на десет//
     СТ //е//
     Л //на година и два три месеца май//
     СТ //на година и/
     Л //зимата/ чай сеа на октонври е роден/ а/ тва е н'акъде
       йануари//
     СТ //беше паднал//
     Л //паднал и се ожулил/ т'а не го вид'ала и го
       влачила и бузата му тука (жжжжжж)(показва на снимката
       ожулената буза) ц'алата въф рани// разбираш ли/ от
       шейната//
     СТ //пад\нал зат шей\нътъ и съ ожулил значи и/
     Л //и така//стефи нарежи малко саламче за тайа ракийка
        върви// айде както си//
     СТ //ас сиренце нарезах//
       (жжжжжж)(посочва чинията със сиренето)
     Л //иди нарежи саламче//
     СТ //а бе и сиренце върви//
     Л //и саламче върви /айде//
     В Чакайте да ми разкажете още за детенцето.
     С //тр'ава да слушаш жена си//
     В Толкова ми е интересно.
     СТ //(смее се) не бе /кажи какво претпочиташ//
     В Не! Сашко никога няма да го позная. Никога!
     Л //...Ф... (фонетично паралингвистично средство за израз
       на разбиране - ъ-ъ)//
     СТ //а н-е //не се е изменил така/
     В Значи той е бил на двайсет и една-две години, когато
      съм го виждала за последен път.
     СТ //тва койа година беши//
     Л //кога боси ходихме на петнайсегодишнината му да се
       черпим ноштъ и не можахме никъде да намериме и
       накрайа намерихме такива (жжжжжж)(показва големината
       на парчетата - колкото цяла длан) големи парчета
       месо//
     СТ //на шеснайси /не беши на петнайси//
     Л //точно на петнайсе беше//
     СТ //н-е е верно//
     Л //е стефчо седемдесе и//
     СТ //кажи й че н-е е верно//
     С //седемнайсе//
     СТ //н-е е верно//
     В Последния път, когато ...
     Л //кога ходихме боси със ръце(ФС) със обуфки въф ръцете
       през ноштъ одгоре на златните п'асъци//
     СТ //когат намерийми ъ/ нали там ни дадоха по един топус
       месо//
     Л //месо/ печено/ чудно беше//
     С //как се казваше//
     СТ //ирина беши//
     Л //иринчето беше и ти беше//
     В И аз бях, но аз бях малка.
     Л //ти малка беше//
     В Щом Сашко е една година по-малък от сестра ми.
     С //по гол'ам//
     Л //колко ви е//
     В По-малък.
     СТ //по малък//
     Л //по малък//
     С //по малък от ирина//
     Л //да по малък//
     СТ //т'а нали е и осма//
     С //и осма /да//
     Л //да//
     СТ //той е и дивета//
     Л //и девета// а ти си шейсе и:/
     С //пета//
     В И пета.
     СТ //шес години ви е разликата//
     С //а бе хранехме си некакви надежди ама/
     Л //ти кво праиш сега/ как си//
     Л //е децата /децата не ни опраиха никак//
     В Гледай ги сега.
     Л //донеси дипломата да не съм голословна/ да види
       москофската диплома красито//
     В Браво.
     С //ама ти йа питай пък т'а нейните успехи къкви съ//
     Л //и нейните съ сигурно големи// не се съмн'авам //а че
       как //мол'ъ ти се /не се й съмн'авам//]

ИЗВАДКА №2

 Л [//само шестици сичко/ което е зачоти// и тва съ
       последните три години// първите години ги н'ама//
       първите години ги см'атът општообразователни /тва е по
       спец'алностъ вече// шес години е учил// той вика
       мамо/ исписаха ги трийсе и неколко /а тука вика
       давът двайсет и толкова вика /коит съ от трета (ФС)от
       четвърта година/ четвърта пета и шеста съ тука/ и
       дипломата/ заштитата на дипломата ... йа виш кво пише
       тука (жжжжжж)(показва надпис в дипломата "С отличием")
       с атличием//
     В Да. Това са така наречените червени дипломи.
     Л //червени дипломи/ да//
     В Да, зная ги.
     Л //...Ф...(фонетично паралингвистично средство за израз на
       съгласие - ъхъ-ъхъ)//
     В "Диплом с отличием".
     Л //той(ФС) ако н'амаш нито една петица/ имаш ли една
       петица вече е син'а//
     В Да.
     Л //виш кво нешто е там//
     В Ама имат стимул. Ето все пак това е някакъв стимул за
      човека или поне награда за труда му. При нас нищо. Какво
      като се дипломирах с отличие. Нищо. Казаха ми ...
     Л //стойа си без работа извесно време//
     В Казаха ми: "Честито! Радваме се!" и толкоз.
     Л //софийскийъ университет е много дребно /ъ:/ такова бедно
       ропче// ништо н'ама там// сичката е /страшна мизерна
       работа//
     СТ //кое//
     Л //университетъ//
     СТ //кой университет//
     В Нашият, кой.
     Л //ц'алото бе стефчо //што го оставаш така //айде
       тогава кат си добро момче/ иди хвърли тези и сложи
       хубавите гербери//
     СТ ...Ф... (фонетично паралингвистичноо средство за израз
        на несъгласие - ъ)
     Л //айде айде/ мол'ъ//
     СТ //те /тес не могът д_се сложът тука//
     Л //могът могът//
     СТ //не могът /не могът//
     В Не могат. Край.
     СТ //не могът /туй н-ешто тука си стои /тука//
     Л //добре /тогава е онъзи (жжжжжж)(сочи с пръст ваза)
       ваза оттам /ф нейа налей времено докато премест'ъ
       от тези /маргаритите там// и така//
     СТ //е тука ши ги сложъ тъка времено//
     Л //не /да не си ги сложил при другата//
     С //стефчо /точно въф тази съ...Н...//
     Л //така /а земи перуниките/ занеси ги да ги сложи ф
       тъзи/ като махнеш онийа задните две/ да останът само
       три//
     СТ //чакай /чакай са//
     Л //нали//
     СТ //сега така ше ги сложъ//
     Л //не не не не не /не така не/ без вода мол'ъ ти се недей//
     СТ //времено /за момент//
     Л //и бес туй //мол'ъ ти се// и бес туй не могът бързо/
     СТ //за моменто//
     Л //те много пийът вода тези//
     В Да.
     Л //чу ли кво ти казвам/ бе/ излез за една минутка бе//
     СТ //чакай бе /чакай седнъ малко седнъ/ да си пийнъ еднъ
       чаша ракийа бе//
     Л //ами//
     СТ //не съм пил чаша ракийа//
     Л //на краси сипахте ли//
     В Да. И аз съм на ракия.
     Л //ами разбира се /зашто не//
     В Пияница се явявам.
     Л //ами /ти пийаница//
     В О, ма и тука им записват и дипломната работа.
     Л //сичко сичко си има бе// има си го бе//
     СТ //за успехъ /а белешките през годинити// накрайа
       дипломата и (жжжжжж)(посочва оценките в дипломата)
     Л //от третата нататък//
     В Значи арабски език основен.
     СТ //арапскийъ основен език// то затуй го пратиа въф/
     Л //да /а кат го видиш как се пише од д'асно на л'аво/
       ште се шашнеш кво писане е од д'асно на л'аво//
     СТ //а//
     В Аз имам много чужденци. Най-различни са.
     Л //йеменци имаш ли//]

ИЗВАДКА №3

  Л [//добре /кво и е лошото на таа /ништо//
     С //о /таа e много хубава ракийа/ сливова ракийа /толкова
       пифка и хубава/ чуств/
     В Аз я чувствам така.
     Л //горенето като мине и на стомахъ ти грее//
     С //не че грее /има си дъх на сливи//
     Л //на сливи /да //
     С //на сливи има дъх// ние с цонко \вариме по едно/
     Л //догодина ако съ произвели//
     С //по едно казанче горе събираме йабълки/ круши//
     Л //н'ама от никъде никъкви плодове/ не могъ да си
       направ'ъ vанковите(ФС) vанковийът сок// ас от vанки
       какъф сок праим/ ама нема vанки// сок//
     В Няма от къде джанки.
     Л //от къде//
     В То всичко уби. Ами в Русе какво е станало?
     СТ //оу:/ страшна работа//
     Л //какво значи стефчо страшна работа//
     В Какво е станало не разбрах.
     СТ //ми вал'ал е страшен грат/ и тва/ дъш сто и дванайси
       литра на квадратен метър е пад\нало// начи во\дътъ
       въф/ неска въф весникъ пиши /ф н'акои од долнити
       улици на русе во\дътъ била метър и осемдесе//
     Л //тва значи почти до фторийъ еташ//
     СТ //рекъ//
     СТ ...Ф... (фонетично паралингвистично средство за израз
        на несъгласие - кратко ъ ): долни етажи/ складове /не
        знам кво /било до //шес души има загинали//
     В Какво, какво ?
     СТ //пет души въф русе и един въф в'атово//
     С //едно дете във в'атово/
     СТ //едно дете във в'атово и пет души съ од русе//
     С //удавили се//
     СТ //а//
     С //казаха ли кво е било//
     СТ //то там престаъш//
     С //навънка които съ били хората//
     Л //ф машините навънка//
     СТ //то ре\кътъ ги носи// ужъс//
     В Ама реката ли е излязла?
     Л //н'ама река/ водата е метър и дванайсе/ метър и
       дванайсе е водата//
     СТ //дъш//
     С //и осемдесе//
     СТ //не /метър ъ: сто и двайсе литра на квадратен метър дъш
       се е изл'ало//
     Л //а метър и осемдесе колко по високо//
     СТ //било два пъти или три пъти колкото ъ: максимал(ФС)
       среднийъ за целийъ месец дъш/ който се е изл'ал за
       трийси минути ли н'ама/ тоа дъш е вал'ало//
     Л //ми се ше ...Н... сички насажденийа//
     СТ //н_знам колко хил'ади декара лоз'ата там около т'ах/
       н_знам кво н_знам кво и фсичко там около русе в'атово//
       тойа район там//
     В Ужас!
     СТ //а въф штръклево един литър на квадратен метър/ на
       трийси и н'аколко километра /нали знаеш летиштето//
     С //даже и нема трийсе//
     СТ //има трийсе// не /може би по права линийа н'ама трийсе/
       то по път'ъ така по може би е//
     В Какво значи аномалия!
     СТ //да бе//
     В Ама тази година нещо времето не е като ...
     СТ //април беше страхотно горешто /летни температура// май
       до десети дванайсти беши: да не говорим какъф стут//]

ИЗВАДКА №4

 СТ [//не /има друго нешто// той много бързо израсна// на
       ръс/ той не е висок/ едър /а ф туй времи кокълъ му
       расте /а мускулити съ ошти:/ не съ така//
     Л //а расте// един и четри пет сантиметра/ знаеш ли колко
       високо дете е// кокъл гол'ам а месцето му не може да
       опхване //сиа на велосипедъ не го ли виждаш как//
     СТ //е на велосипедъ там /кара//
     Л //къде как/ къде да ти го покажъ н'акъде (търси
       снимката с велосипеда) ето ги наште хора /това съ те//
       (жжжжжж)(показва снимка от сватбата на сина си)
       ц'алата свадба виждаш ли ква е// тва е на снаха ми
       (жжжжжж)(посочва всеки от снимката с пръст) сестра й с
       двете си деца //тва е нейна прийателка/ тва е вуйчо й/
       на майка й брат който се е родил слет войната// той
       баштата се връшта от фронтъ /и разликата е осемнайсе
       години//
     В Ами толкоз!
     СТ //да /т'а е трийси и фтора година /т'а е с лили//
     В Ама много е симпатична!
     СТ //а той е раждан...Н...//
     Л //много е симпатична и високо интелигентна//
     В Много е хубавичка.
     Л //ако општувате един ден/
     В Много е инте.. симпатична.
     Л //ако красенце един ден општувате с нейа ште видиш колко
       т'а е/ ъ: интересен човек /бе:з злост/ бе:с ъ: външни
       такива... естествен човек вопште много /тва което ас
       харесвам//... не прегледа (репликата е насочена съм СТ,
       който показва някакви снимки на С) той ги е штракнал
       както баштата лежи// кой ги е штракнал/ н'акой те
       праштът веднага/ штото излезла снимката// ми н'амах
       никаква ... писах писмо// пратете нешто за да ви
       видим бе //така// та такива: работи// живи и здрави да
       съ// ама/ навс'акъде е трудно// значи доволна си от/
     С //са дали ше йа изгонът не знам//
     Л //нема да йа изгонът/ как ше йа изгонът//
     С //таа учебна година и следваштата требва да искара//]

ИЗВАДКА №5

  СТ [//башта ми е от ловеч/ майка ми родъ й е от къкрина//
     В Аз там бях ...
     СТ //а_съм жив'ал до: трети прогимназ'ален или седми клас
       сегашен/ там съм завършил//
     В Да. В Къкрина.
     СТ //да//
     В А ние бяхме на бригада и то в училището. Сега са го напра-
      вили, сега са го направили на общежитие.
     СТ //то општежитие сиа/ то н'аа дица//
     шум
     СТ //е тайа ракийа е о_там// само чи от нови насажденийа
       които ги напраиха/ преди две години ги напраиха сиа
       раждът//
     Л //и за две години раждът ли бе//
     СТ //страшно //ний миналата седмица теп та н'а:ше:/
       на:// на зборъ кат/
     Л //нали донесе една шепичка тогава с л'упчо//
     СТ //а //ний минахми с колата там та пообрахми// спр'ахми и
       обрахми така малко в vобовити въф... кой /колко можиши
       да земи //ви\ках му ошти малко да земи //а не сиа крайъ
       на авгус// не сига// за йадени не за ракийа//
     С //другите//
     СТ //е те таман да съ йадът// штот вика кат почнът меки да
       ставът/ меки сини сливи ни съ развал'ът// те за
       мармалади разни ракийа/ за такийа работи//
     Л //за ракийа//
     Л //значи следва оште другарчето//
     В Да, Жорко учи.... брадат. На татко нелюбимото.
     Л //той и другийъ май е брадат// и двамата съ брадати//
     В И другият. Точно това казвам, което не обича това му се
       пада.
     СТ //а: ма ти/ чакай сиа ни моъ ти покажъ// къде съ
       снимкити бе//
     Л //сашко като дойде брадат...Н...//
     СТ //сашко първа година студент ф москва/ и на йануари
       месиц /слет съ(ФС) семестъръ/ завършил е първийъ
       семестър/ и н'акъде към двайси и четвърти пети йануари
       си идва// и го посрештами на аерогарата// тогава
       са(ФС) ошти разрешаваха горе нали на терасити и...
       и ний сме застанали там/ и гледам ас слиза той от
       афтобусъ/
     Л //не могъ да го познайъ//
     СТ //н_моъ го познайъ// той като пуснал ед\нъ бра\дъ
       така така (жжжжжж)(движи лявата си ръка по лицето си,
       за да очертае вида и големината на брадата) ала г'ауроф
       малко //тука само така (жжжжжж)(с двата пръста на
       лявата си ръка очертава тънка ивица от бакенбардите
       надолу към брадичката) тука така:/ одолу обръснато/
       тука обръснато така така тука (жжжжжж)(посочва
       обръснатите места) и едни мустаци така малко// и тука
       малко и/ (жжжжжж)(очертава с пръста на лявата си ръка
       мястото и големината на мустаците)
     Л //н'ама го на снимките// той се харесваше//
     СТ //и тука напраихми/ диситина снимки (смее се) //и
       вика айди//
     Л //три дена остана з брада/ толко можахме да истърпим//
     СТ //айди// ши съ обръснъ//
     Л //само три дена го истърп'ахме з брада ... толкова ми се
       вид'а състарен /толко ми се вид'а не той//
     СТ //не //ма много променен/ действително// бра\дътъ много
       промен'ъ и веднага дига ъ едно пет шес години// едно
       едно пет шес// той тогава беши на двайсит и еднъ/
       двайс две години// се едно че беши на двайси и четри
       години//
     Л //съвършенно променен/ викам как тва хубаво момче ше го
       понас'аш ти това така бе// йа// //а йа иди погледни/
       може и да ги намериш ф н'акое шкафче /ф албумите...
     СТ //не /не му беши лоша бра\дътъ де// така//
     В Какво, какво?
     СТ //ни му беши лоша бра\дътъ//
     В А това е Оля.
     СТ //тва е ол'а//
     В Е много е симпатична, много е хубава. не такава лигава
      красота така, а хубаво момиче.
     СТ //не /т'а т'а например дажи /ас ъ тука като беши туй//
       т'а вопште ни слага нит червило нит туй// н'акога
       сашко риче айди бе/ сложи малко чирвило така кат
       излизами н'акъди ши идим на гости/ нешто
       такова// и т'а вика айди// сашко вика сложи малко
       айди //сложих //иначи ни съ така //
     В Прилича си му, прилича си му. И сега къде са точно.
     СТ //аден/ чак на дъното на арапскийъ полуостроф//
     В И как се чувстват, какво разправят?
     СТ //а бе ни съ много добре //пишът /т'а повечи
       касиер(ФС) тва сиркритарката е ол'а// т'а е по
       писмата// той малко ни пиши...]