| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.2. ИНФОРМАТОРИ И. А-ВА И А. А-ОВ


Социален статус на информаторите:
По време на този запис А. А-ов е 31-годишен. Роден е в гр. Сливен, където е завършил средното си образование. От 12 години е в столицата. Тук е завършил висше филологическо образование. Родителите му са от Сливенско. В момента живеят в гр. Сливен. Баща му има висше филологическо образование, а майка му - средно специално икономическо. А. А-ов работи като редактор в едно издателство. Притежава интересно чувство за хумор, което изразява с присъщата му артистичност. Пестелив на думи. И. А-ва е родена и учила в гр. София. Завършила е висше филологическо образование. Специалист-фолклорист. Родителите й са от Западна България и имат висше образование - инженер и филоложка (вж. информатори Б. И-ва и С. И-ов - семейство 2.8.).
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 11.11.1989 г. в дома на записващата Кр. Алексова. И. А-ва е сестра на авторката и двете семейства често си гостуват. Разговорът сменя често тематиката си - приготвянето на вечерята, заниманията на дъщерята на информаторите, писането на писмо до приятели французи и др.
Фоноархив:
касета К-9, касетофон National panasonic, касета SONY, страна А.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
С буквата "И" ще означаваме репликите на И. А-ва, с "А" - на А. А-ов, с "Г" - на Г. А-ов (съпруг на авторката) и с "В" - осъществяващата записа Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №1

 А [//зашто ме глеате// ти изглежда се подготв'аш за
       учителската професийа//
     И //да: (смее се) готино//
     А //штото там върви нали така да се (мммммм)(разтваря силно
       очи) сеа деца така тр'аа/ така не тр'абва// (смее
       се) а_съм минал тайа възрас фсе пак//
     И //(смее се) така е//
     А //и ти почваш да ме гледаш така мамин// е: как съм
       надебел'ал (жжжжжж)(поглажда си корема)//
     И //што така обичам да идвам ф тайа къшта//
     А //спокойствие излъчвът теа двамата//
     И //тука е толкова прийатно/ кротко/ спокойно/ хубаво//
     В Какво?
     И //хубаво//
     Г А, хубаво! Особено като започнат да пукат разни работи.
     И //какво пука жоро//
     В Паднала е закачалката.
     Г Закачалката за кърпи.
     И //и ас сега ше запалъ цигара/ ше пушиме заедно двете//
       ас ште пушъ вече//
     В А?
     И //вече ште почвам да пушъ// ...Ф...(ФПС за израз на
       внезапно досещане за интересен факт - кратко ъ) обади
       се/ от етрополе миката// ъ: на: стойан жена му//
     В Коя?
     И //на стойан/ дето сме кумци там на илийа /се обади//
     В Да де.
     И //знаеш ли кво ка\за че/ че: булката чакала фторо дете
       и била девети месец бременна//
     А //(жжжжжж)(енергично маха с двете си ръце в знак на
       отрицание) от къде моъ да знам//
     В Глупости!
     И //да/ девети месец// фторо дете/ а другото нема оште две
       години/ на илийа/ и ше бъдеме пак кръсници//
     А //кой бе//
     И //ас и ти//
     А //а: (жжжжжж)(маха с двете ръце в знак на категорично
       отрицание) ас не могъ вече// мно: ми стана// жоро и
       краси (жжжжжж)(сочи с пръст В и Г)//
     И //не може// ние сме си кумове/ ние ш_си кръштаваме//
     А //че те мое да народът петнайс деца бе// ас тука само да
       се расождам като шемет// а: не// ...Ф...(ФПС за израз
       на отрицание - цъ) не не//
     В Какво?
     А //ше каеш нали че тойа мойъ човек/ мойъ чапат така
       нали// не штеше//
     И //е как ше се излагам така прет хората бе наско//
     Г А това е готово бе!
     И //жоро/ изкл'учи го// искл'учи фурната жоре напълно//
     В Защо, кога девети месец тая жена бе?!
     И //е сега е девети месец бремена//
     А //ква жена// т'а н'аа оште двайс години сигурно//
     И //ми т'а н'ама/ т'а единайсти клас беше// ас не искам
       повече от зелето// на себе си/ на наско/ вие както си
       искате/ ас не желайъ повече// ас сега почвам да пушъ
       вече// да се редувът пороци// един след друк// ми ти ги
       вършиш едновремено пък ас последователно//
     А //(жмжмжмжм)(разперва ръце и широко отваря очи - приблизи-
       телна семантика "Какво да се прави!)//
     И //ми по разумно е така (смее се) виш как съм ги
       мъкнала тийа цвет'а ф един кашон/ од зимница до тука//
     В Аз не знам как ги донесе.
     И //ф кашон// един ц'ал кашон със цвет'а// обаче те се/ те
       се слегнаха и ас като ги отворих тука беха толкова
       (жжжжжж)(приближава длани една до друга, за да покаже
       колко са се слегнали цветята) и: като ги вид'ах/
       истръпнах// викам край/ измачкали съ се// на майка
       съм дала/ на тебе най хубавите съ на тебе// на майка не
       съ такива// утре ше дам на съсетката си одгоре/ ше дам
       на вили/ на съдетката до мене/
     В Е, че ти камион ли си докарала?!
     И //въф понеделник/ а за мен си ште оставъ три четри// въф
       фторник ше дам на марийа динева заштото има рожден ден//
       и: на кой оште шт'ах да давам// и тва е//
     А //хуу така да имаш да даваш// начи жоко/ отивам ас на
       перонъ// едно летче// и разгеле там намирам йа
       другарката слафчева койато си подава чаровната глава от
       едно купе// наоколо нарот/ блъсканица и прочие// викаме
       си там здрасти ф купето и ас й казвам... жифкоф
       падна// пълната неадекватнос нали// колко вика т'а//
       жифкоф/ жифкоф/ падна//
     И //ама вика// викам тихо че ше те арестувът/ мълчи//
     А ..Ф...(жмжмжмжмж)(ФПС с приблизителна транскрипция -
       пшът, придружено с енергични ръкомахания и мръщене на
       челото и веждите, както и с поставяне на показалеца
       пред устните)
     И //ше те арестувът викам/ тихо// а той оште по високо//
     А //какво ти става/ оспокой се оспокой се и ме гледа с
       беспокойство нали че ас съм нешто исперкул'асъл така//
     И //а той оште по високо/ верно вика жифкоф падна//
       викам шъ:т да не става тука целийъ перон с хора/
     А //лут човек/ да не разправ'аш такива глупости// лут
       човек/ как мое им в'арваш/ как мое им в'арваш/
       лъжът/ как така/ не може така//
     И //истина е//
     А //такъф разговор проведохме на перонъ//]

ИЗВАДКА №2

В Наско, какво прави Борянчето?
     А [//ми добре е кво да праи// бор'ана е добре//
     В Какво, приема ли детската градина? Какво разправя
      сладуранчето, а?
     А //кво да распраа/ распраа че е хуу/ там нали другарчета не
       знам си кво/ за разлика от н'акои други хора не е
       испаднала ф нервни кризи бор'ана// сичко е съфсем
       нормално//
     В Ама интересно, сега казва ли, че й е интересно?
     И //пак казва сега че не е интересно/ казвам ботка(ФС)
       слафчо д'адо ти слафчо ше те закара на децката градина
       въф понеделник// и т'а ми казва никакви децка градина не
       искам/ кога ше свършът децките градини// кога ше се
       свършът// казвам бор'анче не може да се свършът// а
       зашто мамо съ построени децките градини//
     В Ами?
     И //да// така ме пита/ зашто казва мамо съ построени децките
       градини въобште// никаква децка градина/ не искам да
       чувам тази думичка//
     А //а бе жоро йа пусни мое да каът по панорама нешто
       интересно бе/ осем часъ ли е сега//
     Г Осем и пет. Какво има да казват.
     А //съштото бе//
     Г Те вече са казали.
     А //хуу//
     Г Малко да почине и ние да се видим.
     В Не. Телевизорът е развали компания.
     И //гостито/ и: тис работи да не изгор'аха/ оле боже//
     Г Не. Те са спрени.
     И //жоре треа да ги извадиш душицо тийа/ ама извадим ли
       ги треа да ги сервираме//
     Г А, чакай, нека седят.
     И //а бе уморително пътуване/ уморително//
     Г Ще пийнете ли едно вино със...
     И //ас вино да// жоро има вино негово производство/ чисто
       гроздово без грам захар//
     А //дето го купихте онова грозде със вуйчо ти//
     И //да... да//
     Г Да.
     А //то кво черно ли беше//
     И //не://
     Г Черно е.
     И //...Ф...(ФПС за израз на несъгласие - ъ-ъ) розе розе
       раскош//
     А //че то кога го сложихте кога стана/ съшнос не знам//
     Г Става.
     А //а н'акаква/ колко/ то колко шейсе кила ли колко//
     И //начи на зимница/ във зимница е такива бъчви//
       (жжжжжж)(широко разперва и двете си ръце)
     Г Колко, сто кила ли, какво. В едно буре сто килограмово,
      осемдесе кила.
     А //а нешто друго слагахте ли му така да се стабилизира/
       тва онова//
     Г Нищо, само грозде.
     А //бес капка захар//
     Г Нищо, абсолютно нищо.
     И //чис гроздоф сок//
     Г Чист.
     А //еби му майката//
     И //нат'урел ...нат'урел//
     А //малей://
     И //нат'урел//
     Г А аз ще ходя да донеса вино отдолу.
     А //харашо//
     В А?
     И //ас му казвам нат'урман/ той казва харашо (смее се)
       интернационално съжителство//
     А //така е/ животъ е прекрасен//
     И //ц'алата зимница миришеше на vибри да ти кажъ// прет
       фс'ака къшта/ прет фс'ака къшта ени такива огромни
       бъчви (жжжжжж)(разперва широко ръце) заложени с vибри/
       ври и кипи там// татко ван'о тука до ена две седмици
       тр'аа да свари ракийата//
     А //той ше извади сигурно повече ракийа//
     И //доста/ той очаква доста ракийа// поне шейсе седемдесе
       литра//
     А //а: глупости шейсе седемдесе//
     И //е://
     А //н'акъде двайсе и пет литра ше излезе//
     В Днес до кога си спал?
     А //кой//
     В Ти.
     А //въф осем часъ мъ събудиха// съфсем сер'озно/ што така
       ме глеате/ нешто има ли ми на мене// кво стаа// от време
       на време така коси погледи между вас засичам бес да
       искам//
     И //(жмжмжмжм)(вдига вежди и върти глава в знак на учудване и
       отрицание)
     В Кой?
     А //между вас двете така да речеме/ сеа така малко глеате
       питашто изучавашто/ тука нешто не е както тр'ава//
     В Моля ти се, Атанасе, ние сме сестри...
     А //знам//
     В Сестри...
     А //ку/
     В Кушлеви.
     А //ме се бон са//
     И //ей да хванете да напишете ено писмо бе йунаци//
     А //а бе/ а:с не моъ да пишъ/ штото нали/ там има//
     В Какво?
     И //граматически правила//
     А //разни работи нали букви//
     В Букви...
     А //букви/ напишете ено писмо на хората/
     И //майка мноо се е йадосала и каза че повече н'аа да
       разговара на таа тема със нас//
     А //зашто//
     И //штото ни е молила молила молила и ние се излагаме
       само//
     В Ами вие с Жоржакис трябва да ги напишете.
     А //другийъ варийант е да: вземем един разговорник и там
       да препишем пет шес изреченийа// то има бе/ толкова//
       ф разговорникъ си пиши/ там да речем има одговор на
       писмо/ нали там стандартни такива// тва л'ато беше
       беши толкова хубаво/ тъй са радвахми чи б'ахме
       заедно/ тъка тъка тъка/ ми то толкос// с идин по
       раскрачен почерк там/ ена страничка и толкос/ кво
       повече//
     И //краси виш тука не ти вирее цветето заштото сигурно е:/
       какво сигурно н'ама светлина//
     В Трябва някъде да се закачи на по-светло, виж, че е
      пожълтяло.
     И //знаеш ли къде ште те посъветвам да го закачиш на ена
       кука горе на пердето//
     В Не смея, това се държи на магия горе.
     И //така ли//
     В Да.
     А //а колко градуса беши туй вино//
     Г А бе не сме го мерили. Нямахме такова, машинка.
     А //ма кисело ли е/ ти опитвал ли си го//
     Г Доста пъти.
     А //а: то било сериозен градус гроздето//
     И //краси стра:ше:н раскошен// краси ште сервирам вече
       деликатесите//
     Г Не знам, нте сме го мерили изобщо. Няма с какво.
     В Седни, аз ще ви... Не се е избистрило още.
     А //не се е избистрило оште//
     В Да.
     А //много е рано// в зимница по принцип се пие слет нова
       година// в зимница по принцип тва н'акъде йануари
       крайъ се отвар'а съответното вино... и башта ми
       пон'акога му слага/ тайа година не му е сложил и
       затва стана ептен кисело/ слагът н'акави стабилизатори
       химикали въопшне//
     И //жоко//
     В А?
     А //химикали н'акакви му слагът за да не/ за да не се
       развал'ъ/ за да не стане кисело//
     И //жоко ше дойдеш ли да/
     Г Да ги извадя?
     И //да://
     В Виното ли?
     Г Няма никакъв химикал вътре. Е сега ще ти сипя да го видиш.
     А //но: туй малко/ то туй ше е много малко така че ше
       свърши//
     В Какво казваш?
     А //то тва вино е малко/ то ше свърши за два месеца//
     И //жорко е тези чинийки направо...
     Г Така, значи Красиното беше най-вътре, а?
     И //што свети жоро тва ...Ф...(ФПС за изразяване на уплаха
       - ий) тука нешто/
     В Няма нищо.
     И //кво става//
     Г Така понякога като го спирам.
     И //айде//
     Г Дай ги чиниите одгоре така.
     И //а: добре//
     Г Така.
     И //тва на кого е/ не на краси//
     Г Това е неопределено. Другото е на мене. Ето това е на
      госпожата Алексова.
     И //добре//
     А //мамин кажи нешто бе/ што така мълчиш загадъчно бе//
     В Трябва да ти кажа, че съм мортос, гроги. Днеска с това
      чистене душата ми се извади.
     И //запов'адайте госпожа алексова//
     В За мен ли?
     И //тва е твойто което е определено//
     В Тоест?
     И //штото е бес черен пипер//
     В А!
     И //запов'адайте другар'у атанасоф// много е топло/
       внимателно//
     Г Заповядай, заповядай!
     В Ние тази вечер пак ще се нагрухаме като прасенца.
     И //така/ а така/ пардон/ ас имам да си зимам ени л'ути
       чушки//
     Г В хладилника. Заповядай, Айрин, заповядай!
     И //а_си знам// ас не искам никого да притес'авам/
       икономиката икономична/ искл'учих//
     А //жоро преди да си седнал дай ми цигарите от там/ точно
       ф vобъ на йакето съ ми//
     Г Икономично. Па д проблем.
     А //а така/ точно там/ леко//
     Г Заповядай!
     А //прийатно удобно културно//
     Г Така.
     И //опа/ да не обикал'ам// другари въф чиниите за салата се
       сервирът картофите тъй като има икономически механизъм/
       на: вода и ръце//]

Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 5. 03. 1993 година в дома на информаторите. В момента авторката живее до сестра си И. А-ва и непрекъснато са заедно. Разговорът се води вечерта в кухнята и обхваща теми от ежедневието. В по-голяма част от времето А. А-ов не подозира, че е записван, макар че касетофонът не е скрит, а седи на обичайното си място. В разговора се намесват И. А-ва и Б. А-ва - 7 годишната дъщеря на информаторите и В. А-ов - двегодишният син на записващата.
Фоноархив:
касета К-21, страна А, касетофон SUNNY, касета "Драгор".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
С "А" ще означаваме А. А-ов, с "Б" - дъщерята Б. А-ва, с "И" - И. А-ва, а с "В" - Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №3

 И [//кво е станало въф сливен/ мама тинче кво ти каза//
     А //д'адо ми си отишъл във зимница и е там//
     И //зашто//
     А //заштото му станало мъчно трогателно за зимница//
     И //и друго//
     А //това беше/ кратък разговор беше//
     И //кога е заминал//
     А //с влака девет часъ//
     И //вечертъ//
     А //да//
     И //сношти вечертъ//
     А //да://
     И //ти каза ли и че ше ходиш при нейа//
     А //казах че ти ше ходиш//
     И //а ти че ше ходиш//
     А //не съм й казал//
     И //зашто н'ама ли да идваш със мене//
     А //н'ама//
     В Как така няма, какво ще правиш тука?
     А //тука ши паз'ъ къштата//
     В Добре, с майка се разбрахме, че ти ще заминаваш, а пък тя
      ще се пресели тука.
     А //т'а нали е болна//
     В Ами другата седмица ще е здрава.
     А //кой ти каза/ ас разговар'ах с нейа// а другата
       седмица н'ама да ходъ въф сливен и ше си бъда тука//
     И //зашто//
     А //зашто не ми изредактира текстъ//
     В Кое?
     А //текстъ што не си изредактирала//
     В Защото Венцислав ми виси та главата.
     А //повечи н'ама да ви давам ништо/ край// квото беши
       беши/ вий сти нисир'озни хора//
     В Аз ти казах, дай ми нещо за... не за редактиране, а за
      коригиране.
     А //е такова ф моментъ н'ама//
     В Е каквото има сега. А ти снощи писа ли?
     А //писах брисах/ стана мноо хуу//
     В Кое е хубаво?
     А //ръ\кописъ/ ръ\кописъ//]

Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 6.03.1993 година в дома на информаторите. Първоначално А. А-ов разговаря по телефона със свой близък приятел, а след това с жена си и с авторката за свои приятели и познати.
Фоноархив:
касета К-21, страна А, касетофон SUNNY, касета "Драгор".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
С "А" ще означаваме А. А-ов, с "Б" - дъщерята Б. А-ва, с "И" - И. А-ва, а с "В" - Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №4

 А [//не е човек да се занимава з бизнес// със секи ден със
       така се изнерв'ам тука се побол'ах целийъ//
       книгоиздаването е фсички друго но не и бизнес// тва е
       положението// кногоиздаването е за богати хора/ богати/
       представителна дейнос// тръгнали за кеф си прав'ът
       н'акви работи наречени книшки// разбираш ли// добре
       значи се разбирами утре: следобет// добре добре//
       добре... добре/ добре// кажи му да мине покрай нас със
       н'акое служебно пежо да ни земе// предай му... да/ да
       земе ено микробусче че сме много хора/ със децата//
       тогава по широка кола да бъди така// ено микробусче да
       земе или така н'акойа по така кола/ по така кола//
       хуу/ хайде/ айде чао//
     А //следобет последно категорично слет пет месеца
       обесненийа/ еба ти/ каква е тайа машинка/ кеске се//
     И //какво става сега последно със/ ше ходиме ли
       н'акъде//
     А //ше ходим утре слетобет/ заштото неска не знам зашто не
       могът/ а той е търсил данчо и данчо му казал чи
       ши види/ тр'аа се чуйът днеска със него/ и
       каза данчо да мини със ено микробусче ше ни забере
       оттука:/ заштото иначи ни знам дали ши могът да
       дойдът штото студено/ студено/ е тва е//
     В А кой се обаждаше?
     А //маркоф//
     В А вие ходихте ли на рождения...
     А //господина маркова... не не не не не не/ не сме ходили
       на род'ен'ийъ д'ен' (нарочно преправя говора си)
     В А то колко стана голямо детенцето им?
     А //не пипай химикалъ/ тва ми е л'убимийъ химикал/ фсички го
       пипът/ не тр'абва да го пипът//
     И //защо//
     А //заштото не тр'абва//
     И //ама зашто не тр'ава//
     А //штото като пипати и от много пипани ши съ
       развали// виш къф химикал имам//
     В Той пише тънко, затова е...
     И //последно утре за колко часъ ше се ходи//
     А //към три четри//
     И //пак ништо не е сигурно/
     А //не ний сми сигурни а данчо оште не е сигурен и
       колата не е сигурна/ микробусчето там//
     И //а ти поръча микробусче//
     А //микробусче/
     И //добре е//
     А //микробусче да дойде/ да земе и... маркоф неска ше се
       подготв'а ена каса шампанско/ ементал и прочие сиренца/
       и тр'ава да съ окъпим преди да отидим//
     И //зашто/ какво ше се прави//
     А //ми:... не знам//
     И //е утре празник на детето ште има ли//
     А //да/ да//
     И //ами подарък//
     А //подарък/ ас сега ше изл'азъ да си земъ цигари и ше: ас
       не пушъ//
     И //а какво ше си купиш//
     А //цигари//
     И //а подарък за елица може би//
     А //ми ас един шоколат ше й вземъ//
     В Как шоколат бе, Наско?
     И //смейъ ли само за рожденийъ ден на детето//
     А //ас ше земъ шоколат ти ше земеш нешто друго//
     И //какво друго//
     А //зъбите ти съ пожълтели/ ше ти испадът//
     В Не, имам заболяване на емаила. Ти кога ще ходиш на
      зъболекар?
     И //кажи де//
     А //ше ходъ на зъболекар тийа дни//
     В Браво!
     И //зашто/ зашто ше ходиш//
     А //заштото съ ми останали два зъба и половина и тр'аа
       да им направъ пломбички//
     В Пломбички!
     А //да//
     И //на тези двата ли//
     А //на двата/ а полвинката ше йа извадим//
     И //а други//
     А //што така седити/ што не седнети//
     И //ши седними ши седниме//
     А //ма сидн'ети/ запов'адайте//
     В Сега трябва да се разберем последно с тебе. Ти ще
      заминаваш ли и Боряна ще я гледаме ли ние с майка?
     А //тва ошти ни съ знае// ште разберъ понеделник или
       фторник//
     И //както фсичко което е свързано с наско// то се разбира по
       н'аколко минути преди отпътуването//
     В Добре де, Тинка какво каза? Дай ми това!
     И //ништо не казва/ казва/
     А //ох/ не мъ штипи бе//
     И //атанасчо//
     А //ех като земе да штипи// ей://]

ИЗВАДКА №5

 А [//не можеш ли да си ги измислиш//
     В Как ще си ги измисля бе, Наско?
     А //ми един говори със ето го казва или пък той обратното му
       казва ей така нали и си натамъд'аваш резултатъ и
       готово//
     В Ами точно това не ми трябва, не ми трябва да си натъмадя
      резултатите.
     А //зашто//
     В Е защо!
     А //истината е винаги по неубедително звучашта от една добре
       скроена лъжа// ше си напраиш така некаква композицийа
       само по мероприйатийа/ така ште ги ислислиш нештата/
       фсичко ш_ти е йасно от самото начало/ ште ги балансираш
       и готово/ шес/ отличен шес//
     Б //за лъжа//
     А //да//
     В За лъжа. Ето и Борянка разбира.
     Б //по добре тойа отличен шес да си си го заслужила//
     А //то мислиш чи много л-есно така да ги скроиш
       натамъдиш нештата// то пак заслужава шес// ...Н...ли е
       весникъ:/ весникъ://
     В А Красьо още ли си е в...
     А //да//
     В Той какво работи?
     А //женен/
     В А!
     А //фирма напраи//
     В Краси?
     А //да//
     В Краси?
     А //и то преусп'авашта фирма//
     В С какво се занимават?
     А //н'акакъф цех за сладолет имът/ н'акакъф магазин/ ше
       си расшир'авът дейносттъ// б'аха тръгнали от ена
       слаткарница/ отказаха се от нейа/ и ф општи линии
       л'атото кат ги вид'ах б'аха добре// учудвашто
       добре//
     В Ама там в Сливен си живее?
     А //да//
     Б //ама къде има касета бе//
     А //въф другата стайа/ онайа// начи крас'о е добре//
     Б //н'ама йа//
     А //ний ни сме добре/ днеска иам за четени/ сеа ш_се
       обади един йунак/ тр'аъ да ход'ъ за двайс минути на
       срешта с него//
     В Аз твойте двайсет минути ги знам. Двайсет по двайсет.
     А //двайс минути и/
     Б //по добре сега/
     В Знаеш ли къде, е там, в онази сладкарничка на Вили.
     А //койа слаткарница//
     В Тука на булеварда има една сладкарница с "Лучано" пасти.
     А //преди мостъ//
     В Преди моста! До вилините магазини.
     А //то не е ли мноо скъпо там//]
ИЗВАДКА №6
 В А този, дето сте му кумове, работи ли?
     А [//работи//
     В Къде работи?
     А //главен редактор на ено кел'аво списание//
     В Списание ли?
     А //да/ и и часно така/ ...Н...но държавната работа и почва
       часно// той издава два весника и три списанийа//
     В Кой?
     А //маркоф//
     В Издава?
     А //да//
     В Глупости!
     А //до сега е издал само два бройа на ено списанийце// ох/
       лекичко бе/ лейтън// лекичко лекичко/ а така// така о://
       много добре// тва като метафора//
     В А бай Жан какво прави?
     А //бай жан е много добре//
     В Там ли са си още?
     А //издаде/ издаде си ина стихозбирка/ сам си йа издаде/
       апсол'утно луксозно издание на български и на френски
       стиховите/ сиа на десети и идинайсти ши има изложба
       въф френскийъ културен център/ посланикъ ше бъде там/
       френскийъ// и през л'атото си реди изложба ф париш и н'у
       йорк//
     В Какво?
     А //съфсем сериозно//
     В Е кой му я реди?
     А //една фондацийа/ тайа койато му уреди изложбата тука
       въф българийа// и всичките си романи ше ги издава/
       спонсорирани/ и пише и ка\за тийа дни да се обадим
       и да отидем до т'ах// тва е з бай жан//
     В Ама те са се върнали от долу?!
     А //да/ тука ф софийа съ//
     В Ама работи ли нещо?
     А //кой/ той ли//
     В Да.
     А //не//
     В А добре, плащат ли му нещо за тия изложби?
     А //за изложбите не/ ако продаде нешто плаштът//
     В Ама той ги продава!
     А //той е вечи пенс'онер мисл'ъ//
     В Над шейсет години?
     А //така излиза сигурно// ох много добре/ много добре/ ши
       докарами като демис русос сеа//
     В Какво?
     А //като демис русос/ нали помниш минчева как пееше на
       времето демис русос//
     В Да. Знаеш ли колко е дебел?
     А //знам/ откакто хо\ди ф америка и вече съфсем му
       отпусна крайъ//
     В Видя, че и там има дебели хора!
     А // о: ох ох ох/ леко// ох// ох боже// ох какво менгеме
       ме хвана тука// оу оу оу/ по леко бе боже// ох//
     В По-леко, ама ще видиш как ще ти светне.
     А //значи ф тойа ръкопис прес три думи споменавът боже//
     В Да бе, ас не знам какво да го правя това "Боже", да го
      махам ли, да стои ли? И след това....
     А //много божикът//
     В А след това не "Боже, мой", а "Мой, боже" или нещо такова.
      "Боже, мой", "Мили, боже".                 7
     А //много божикът тейа хора// ох ох ох ох//
     В Обаждал ли ти се е дебелия?
     А //кой е тоа дебелчеф/ дебелите станаха много//
     В Той има ли деца?
     А //минчеф ли/ н'ама/ то при тайа дебелина//
     В А то не пречи!
     А //од де ги знаеш тези работи ти//
     В Ами пише ги в дебелите книги!
     А //ох/ ти много читеш бе/ кой кво праи вий се читете
       с тойа жоро бе// та да бе/ ох ох/ а бе той кога ше
       дойде да ни застрахова//
     В Ами в понеделник още.
     А //айди чи откраднаха//
     В Вие ако искате, може да си застраховате целия офис.
     А //зависи комбиен ше кут// комбиен ше кут// ох/ ей мамин
       ше те черп'ъ/ слатко ше те черпъ със кафе// б'ало слатко
       от смокини със кафе//
     В Бяло сладко от какво?
     А //смокини//]
     В От смокините е малко зелено да ти кажа.