| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.3. ИНФОРМАТОРИ Р. Л-ВА И В. Л-ОВ


Социален статус на информаторите:

Комуникативен континуум: касетофонен запис, направен на 6.03.1993 година в дома на информаторите. Първоначално А. А-ов разговаря по телефона със свой близък приятел, а след това с жена си и с авторката за свои приятели и около две години. В. Л-ов е 23-годишен. Роден е в гр. Габрово. В София живее от 10-12 години. Студент е по философия в СУ "Св. Климент Охридски".

Комуникативен континуум:

касетофонен запис, направен в дома на В. Л-ов и Р. Л-ва през май 1989 г., където записващият Иво Димитров и съпругата му Мария са на гости. Записът е направен със скрит микрофон. Няколко пъти В. Л-ов усеща, че приятелят му го записва и изключва касетофона или търсенето на касетофона се превръща в своеобразна игра. Двете приятелски семейства разговарят за случки от изминалия ден, за бременността на Р. Л. ва, за работата, която Р. Л-ва си е намерила.

Фоноархив:

касета К-16, записана от Иво Димитров, марка BASF Ferro Extra I, C-90, страна А.

Транскрипция:

Иво Димитров, сверила Кр. Алексова.

Означения:

Със "С" ще означаваме речта на В. Л-ов, с "Р" - Р. Л-ва, с "В" - на записващия Иво Димитров, а с "М" съпругата му М. Димитрова.

ИЗВАДКА №1

Р [//мара/ добре че е мара за да може се оправдаеш//
     М //той все със мене се оправдава//
     В //вий се съберете тука и си говорете//
     С //ако искаш да знаеш днеска десет колешки ме целунаха/
       добре че дойде мара да ме спаси//
     М //извин'авай не съ те целунали десет колешки штото ти
       беше прес ц'алото време със мене//
     С //добре че дойде ти да ме спасиш/ тва казвам//
     М //да//
     С //това казвам//
     В //ай си ходиме със веско//
     С //а://]

ИЗВАДКА №2

 касетофонът се премества с мъжете в друга стая
     С [//онайа вечер кат б'ахме потпийнали как хубао свиреше
       ма: му стара е:// нарежи краставици тогаа (мммммм)
       (присвива устни в знак на неодобрение)
     В //кога е свирила бе//
     С //ми мноо първийъ път/ пъ(ФС) първийъ път оттука/ и т'а
       се вкл'учи най накрайа и:/ и од долу като се
       раскрешт'аха/ а наздраве//
     В //а наздраве/ да си жиф и здраф//
     С //а да сме живи и здрави фсе тъй да се събираме//
       крастъвиците// нарежи крастъвички//
     В //разказвай сега/ какво става със тебе/ запов'адай/
       последната е/ запали//
     С //ми кво да ти расказвам/ не не не:/
       (мжмжмжмжм)(свива вежди, покраща отрицателно с глава и
       с пръст)
     В //мол'ъ ти се/ искам да йа запалиш//
     С //последна цигара//
     В //о: нема да страдаш от такива скрупули// н'ама тука ф
       софийа плевен// ас от габрово си ги зех тейа//
     С //кво правиме/ мотаеме се/ б'ахме въф жеравна/ пак
       си фкл'учил тва//
     В //не/ не съм бе//
     С //а што свети/ а:/ верно ли си го вкл'учил//
     В //да//
     С //а://]

ИЗВАДКА №3

 С [//не могъ да ти опиша колко расправии/ само и само да
       тръгнеме/ и най накрайа тръгнахме/ ама:/
     В //и те дойдоха със вас/ д'адо и/
     С //да//
     В //с илко и:/ а кумовете не дойдоха ли/ не//
     С //те дойдоха после да ни земът/ въф фторник//
     В //да//
     С //кво да ти кажа/ бе/ хубаво беше от една страна хубаво
       беше/а бе ас не очаквах ф софийа да бъде хуу времето/ а:
       искл'учи го//]

ИЗВАДКА №4

М [//ас пак съм бременна казала графин'ата/ от кого ли//
     С //чаай да отвор'ъ оште едно// ама ето въф тази бе
       мацо: (жжжжжж)(сочи с пръст подходящата чиния) ништо/
       ф таа ше сипъ друго//
     М //тва от тук да ги исипъ ли//
     Р //от кафеварката ли//
     М ...Ф...(ФПС за израз на съгласие - ъхъ)
     Р //ф една кана/ ей сега//
     С //н'ааме ли швепсове бе//
     М //е то оставаше само и: швепсове да купиме от там и
       шт'ахме да умрем по път'ъ н'акъде//
     Р //...Ф...(ФПС за изразяване на учудване - ъ:) гледай ги
       колко съ штури//
     М //а: оште има време//
     Р //то е само едно//
     М //за кое//
     Р //за ритането//
     В //за ритането//
     М //за ритн'ата/ петре/ ти се едно н'амаш дете//
     В //мойъ/ мойъ прийател/
     М //зашто така иво бе//
     Р //вече личи май много//
     М //е ти какво искаш//
     В //ти какво искаш/ да го износиш без да ти личи// ех
       миличкото ми то бе//
     Р //чаай бе ф началото на пети месец съм/ недей така//
     С //кво ти личи/ изопшто не ти личи//
     В //глупости/ мноо ти е елегантно коремчето мол'ъ ти се/
       мноо е елегантна/ не не /много//
     Р //о: страшно елегантна направо://
     С //има хора петийъ месец съ като свинки/ а ти си... малко
       дебеличка// мноо се дразни като и кажъ че е малко
       дебеличка//
     М //кажи и направо че е тлъста да има за кво да се йадосва//
     С //днеска ми вика ти/ да речеш че не носъ твоето дете/ а
       нечие друго// и ас й викам па де да знам//
     М //ми ас днеска на веско му обесних как бил'ана не е от
       мен//
     С //не/ би тр'а/
     М //(ФС)ъ: как бил'ана не е от иво//
     В //да де//
     С //тр'аа ти кажъ че ми е много/
     М //не е от иво//
     С //много странно/ заштото на прегледъ хората си ка\заха
       седемнайста седмица/ понеже беше преди празниците/ а
       ние се познавахме от шеднайсе седмици/ така по по
       са познавахме (жжжжжж)(разперва ръце) преди тва пак
       се познавахме ама по се познавахме от шеснайсе//
     Р //да не ти кажа как се познавахме//
     М //имаше един руски ф'ум фантазийа за пийатели/
     В //значи вие сте се запознали и веднага така/
     М //сте се боцнали//
     В //не не не/ става въпрос веднага е станала работата//
     Р //ми да://
     С //ми не то излиза/
     В //детето детето веднага//
     С //то то излиза че е станало/
     В //на четри...Н... ли е сега//
     С //че е станало една седмица преди така по така да се
       запознаем/ питам се ас/
     Р //не е то баш така//
     С //точно тъй излиза//
     Р //айде питанко: вземи покрифката//
     С //питам се ас/
     Р //не т'а много умело извърта темата/ усешташ ли//
     С //усештам/ то то тва й е болната тема/ ас винаги кога си
       приказвам обесн'авам прет прийатели/
     Р //мол'а (ммммммм)(повдига вежди) и това ми било болната
       тема той постойанно приказва за това//
     С //съберъ смелос прет прийатели и най накрайа винаги така
       става/ т'а все йа извърта// колкото и да извърташ/ ако
       не прилича на мене мисли му (целува жена си)
     М //ше ти направъ ново/ нали//
     Р //не виждам на къде съ тръгнали с тези техни
       исказванийа чесно да ти кажъ//
     М //у: да им се не знае на тийа н'аа да се напийът н'аа
       спрът да пийът бе// проста:ци/ не моъ ги понас'ъм//
     Р //как ше ги понас'аш/ погледни ги само на какво
       м'азът//
     М //ма те за понас'ане ли съ//
     Р //колко хубаво беше едно време когато имаше къде да
       скитосваме/
     М //ти скитосваш ли/
     Р //и кво да правим//
     М //какви мъже можехме да изберем/ на тийа ли оръфл'аци
       опр'ахме// какво искаш//
     С //ние простаци//
     Р //да/ други нали н'ама ф тайа лудница извин'аай//
     М //ако има други простаци предайте им нашите извиненийа//
     С //спец'ални//
     М //тва се отнас'а дирекно за вас//
     Р //спец'ален разговор//
     С //спец'ален разговор те чака мойто момиче//
     Р //да бе/ да бе/ за кво//
     С //од жеравна//
     (разговорът се пренася в друга стая)
     Р //а_се чудъ как може да дали да ги/
     М //не/ ас просто не могъ да ги понас'ъм//
     Р //чакай/ сеа да направъ ...Н...
     М //тука ше нарежеш ли руска:(ФС) руско(ФС)/
     Р //салата//
     М //сирене//
     С //...Ф...(ФПС за израз на закана - ъхъ)
     Р //сирене да/ ама виновни сме си ние двете извин'авай
       ...Н...
     М //кат си помислъ само как можехме ф моментъ да си
       веем пръдн'ата// вместо това си друскаме \децата//
     Р //не могъ/ дай сега да си забъркам ас к'уфтетата//
     М //ше си забъркаш ти//
     Р //като им забъркам к'уфтетата дано им приседне дано//
     М //не/ дано се найадът/ най после:/ че дебеличкото виш кво
       испостал'ало// тва цвръкна вече//
     Р //не е цвръкнало//
     (пауза 34 сек без разговор)
     М //а бе къде ти беше контактъ за тоалетната//
     С //н'ама го//
     Р //вънка//
     М //а да// ма то просто било светнато/ боже че съм офца//
     (без разговор около 13 сек)
     С //къде е тва// къде е касетофонъ//
     Р //искаш го//
     С //иво те съ го скрили// б'агаш// не съ толкос загубени//
     Р (смее се)
     М //дай ми ена цигара от твойте//
     Р //искам веско да ми каже дали ме обича//
     С //да/ страшно те обичам// до...
     Р //документира документира се вече// кажи го оште
       веднъш//
     М //н'ама да ти кажъ/ н'ама да ти кажъ//
     В //добре са/ вър(ФС) искам да вършъ работа// дай се
       пренесем ф кухн'ата//
     М //той ше ви избоде очите бе младежи//(смее се)
     В //стани стани// мисл'ъ на ...Н...
     М //направи ми за мен/ най добрийъ жест от всички//(пее)
       рали рали испускаш страхотен цирк//(смее се, защото
       двамата мъже се борят за касетофона)
     Р //какво ли ...Н...//
     М //гледай гледай как гледа//
     Р //верно е//
     М //кът десет касетофонъ//]

ИЗВАДКА №5

М [//искът бес да не само да ни целунът/ бес да ни
       погледнът//
     Р //наздраве/ наздраве друшке//
     М //наздраве скъпа прийателке// наздраве фсе пак и на вас
       оръфл'аци такива//
     В //рали са кажи от кого зависи тва нешто бе/ а: да:
       дойдеш на габрово//
     Р //виш са/ системата е че/ глей са кво праиш// ъ: системата
       е че ъ: подметнаха ми/ ако н'амът преводач че ше
       ходъ// дали могъ да пътувам/ викам могъ//
     М //те знаът за прегнантносттъ ти// мама ли ка\за//
     Р //а мама// т'а н'ама ништо општо с тва//
     С //не/ по скоро се вижда//
     Р //и: дали дали могъ да пътувам/ ми са са секи би попитал
       нали/ може да имът претвит дали мъжъ ми има нешто протиф//
     С //именно/ те точно заради мъжъ ти//
     В //естествено//
     С //те знайът за: една седмица преди мене нали//
     Р //и ас казах че могъ// да да викам и ас ше питам другата/
       заштот другата одговар'а за тва нешто// при което
       другата ништо не ми споменава/ ами ми пусна тийа двата
       монтажни листа за писмен превод//
     В //ма ти за унгарски ше:/
     Р //не бе/ за английски текст...Н... но те пак ми правът
       голема услуга че ми пускът за писмен превот штото ас
       така както съм група надали ше земъ/ но/
     В //а ти там(ФС) не могът ли да те прикреп'ът със
       н'акой(ФС) н'акой който: примерно: унгарец гост/ да
       му превеждаш и така нататък//
     С //а да не мое се видим//
     Р //кой да ме прикрепи//
     В //кой/ те//
     М //прикрепването е заробване//
     Р //така кой да ме прикрепи//
     М //филанкишийата//
     В //е не знам//
     С //прикрепването е заробване// по добре: да бъде прикрепена
       към мене//
     Р //не не е заробване зашото/
     В //сложи ми салатка//
     Р //ше се \мотаме по н'аколко дена заедно//
     С //што тр'аа да се \мотаме по ц'ал ден заедно//
     М //а л'утеница//
     В //и л'утеничка ми сложи и от сиренцето ми сложи// и
       дай една филийа хл'ап ако обичаш//
     М //писе л'утеницата е л'ута//
     В //чудесно/ и затва е л'утеница//
     М //и затва е гадна//
     В //чудесно//
     С //като какво беше на:/
     Р //като сперма//
     В //като сперма нали//
     М //е па ти го казваш/ ас ка\зах съфсем ъ: завоалирано//
     В //не бе/ што го глеаш като магаре така//
     М //ми как искаш да го глеам/ с л'убоф//
     В //дарло://
     С //ми днеска съ(ФС) мара тва ми го каза въф/
     М //да но ас пак ти го казах характерен/
     С //въф зорница/ даже ми го пофтори//
     М //кога//
     С //не/ тоест ас забравих да кажъ пофтар'ам докът не съ
       чули// ас шт'ах се побъркам от см'ах за...Н...//
     Р //мол'ъ//
     М //не може да искаш от всички хора да бъдът въспитани бе//
     В //дай ми две филийки хл'ап//
     М //о: извин'авай забравих за хл'абъ//
     В //благодар'ъ ти много//
     М //а къде бл'а та не фкл'учи//
     Р //кое бе//
     С //по телевизоръ има мноо скапан филм//
     Р //какъф е//
     С //неверойатно е скапан// не знам/ сеа като се обади/
     В //начи ние веско така със пиенето сме слеби тайа вечер//
     Р //и сеа иво/ днеска кво кво ми казаха въф киното// ас не
       моъ да разберъ зашто там има пет кабини// ми искът ми го
       тва нешто преведено беше некъде може би лист// ништо
       не можеш да кажеш//
     М //не е ли досадна жена ти//
     Р //отвратително е...Н...//
     С //не/ то и е простено//
     В //зашто пет кабини бе пиле//
     Р //не знам/ казаха ми пет/
     В //по една ли съ обикновено//
     Р //пет егземпл'ара/ ми виш кво/ обикновено народъ седи и
       гледъ а една чете//
     С //нали все пак взимаш десет лева/ и пет от т'ах задел'аш
       да напишеш/(смее се)
     Р //ас си превеждам само на български// ма зашто пет
       кабини// освен да съ на руски немски/
     С //и сеа ас тр'аъ да напечатам н'аколко егземпл'ара
       ...Н...значи пет шес процента/
     М //...Ф...(ФПС за израз на внезапно досещане за неприятен
       пропуск - и:) иво донесе ли на тошка машината/
     В //да/ кажи//
     М //а христо загубенийъ не ти ли звънна по телефонъ//
     В //не//
     М //простак// имаш ли пишешта машина//
     Р //имам ма сеа ми тр'ава за тийа преводи//
     С //има ма й тр'абва//
     М //тийа дни не/ сестра ми примерно слет един месец като
       хукне да си пише курсовата работа//
     Р //ас са ти казвам...Н...//
     С //слет един месец като хукне/ курсовата работа/ ше й върнъ
       от габрово онайа// като е за един месец//
     М //има нешто верно//
     В //онайа/
     С //не/ ако иска нешто да пише на тайа/ но тази е със
       ацки стар шрифт/ т'а е със тийа мъничките/ т'а е една
       ерика от ъ:/
     Р //днеска му расправ'ам че/
     С //старите пари//
     Р //точно го карах да пишеме/
     М //т'а не е регистрирана//
     С //естествено/ има нешто в'арно// кажи им че се
       регистрира пишешта машина//
     М //регистрират се/ да тва е верно/ което е/
     В //твойта регистрирана ли е//
     М //не//
     Р //кво значи да се регистрира//
     С //ас не знам дали лел'а ми/ т'а т'а е на лел'а ми//
     Р //ас имам фкъшти пишешта машина и тва го чувам за първи
       път//
     С //т'а е на лел'а ми// регистрирът се//
     М //да не печатъш позиви ма//
     С //регистрирът се пишешти машини бе//
     В //а:/
     Р //извин'авай ериката е модел който йа продаът ф наш
       магазин/ кво има да го регистрираш//
     М //и марицата съшто//
     Р //те не(ФС) те съ със стандартен шрифт/ те не съ със
       индивидуален шрифт//
     М //...Ф...(ФПС за израз на несъгласие - ъ ъ ъ) при
       купуването на пишештата машина нали ти давът н'аква
       карта//
     Р //ми т'а си е гаранц'онна и ти си йа попълваш//
     М //гаранц'онната карта и със името на купувачъ който слет
       това се занас'а в...Н...// при купуването става
       регистрирането//
     Р //те те те самите такова си го//
     В //чудесни съ ви к'уфтетата мадам//
     Р //о: мерси//
     С //штото ас/ т'а е на лел'а ми/ така че т'а е регистрирана
       на едно м'асто//
     М //именно//
     Р //ма не/ тва магазинъ си го праи// ас н'аам ништо општо
       със техните проблеми// техните проблеми да правът
       каквото штът//
     С //а бе/
     Р //и така//
     С //изопшто така или иначе сеа ше играеме монопол//
     Р //да//
     М //а кво е монопол//
     С //сеа ше видиш// пари/ купувът се квартали и слет тва
       се съ къштите/ тва е жесто:ко://
     М //...Ф...(ФПС за израз на досещане - м:) \лилавите и
       черните квартали//
     В //ти къде си играла//
     Р //у ил'ана//
     М //у един л'убовник/ само че на живо//
     С //(смее се) ега ти л'убовникъ//
     Р //т'а го е...Н...//
     М //бронкс манхатън//
     В //штом играйът на монопол с него//
     М //кво ма//
     В //кани йа и играйът монопол (смее се) еба ти
       л'убовникъ//]

ИЗВАДКА №6

М [//роден е за капиталист а// мойъ мъш не е свикнал да
       губи между другото//
     С //лошо бе..Н...//
     М //ралица ти каза че е уморена//
     С //е какво да направъ сеа/ не виаш че прибирам от холъ/
     М //да не йа терзаеш сега//
     С //какво означава да йа терзайъ//
     М //иво иво обешта че н'ама да ме терзае//(смее се)
     С //а: да не йа чукам/ н'ама// ми кажи си го напрао
       кво терзаене/ за кво/
     М //е все пак//
     С //за кво терзаене става въпрос// н'аа да йа чукам и
       тва е// ама обаче ние на двайсти ше дойдем//
     В //ше дойдете йа/ ралица нешто се праи така че н'ама/
     М //на офца//
     В //на офца/ обаче ас расчитам на тебе//
     С //рали зашто мислиш че н'ама да отидеме на двайсти...
       а мацо//
     (Ралица отговаря от друга стая и репликите й не са уловени
      от микрофона)
     М //е кво ше гледате/ кво ше гледате//
     С //а:// не виш сега/ ако баштата каже че ше ходиме на
       жеравна/ башта ми е дори да не може ше отидъ и сам/ само
       с майка ми// което е мноо кофти/ точно по двайс
       четвърти/ точно хваштаме и празниците// и... не знам//
     Р //просто не искам да обештавам шото вече става:// виште
       кво/ ас си л'агам//
     В //не те майките ако ни докарът до там/ нали тр'аа ти
       кажъ/ майка ти ако ни закара/
     Р //о не могъ повече/ л'агам си//
     М //той и бес друго обешта да не те терзае//
     С //а бе/ ше го измислим//
     Р //ако искате стойте обаче ас не могъ/
     В //какво да правим да стоим// ние с веско вид'ахме
       сметката на ракийата//
     М //вие ако не се напиете като свинки не можете//
     С //полвинка беше//
     В //добре зн(ФС) е е е до е тука беше ф шишето
       (жжжжжж)(посочва адо къде е било пълно шишето)
     С //половин бутилка беше//
     М //н'аколко пъти//
     С //испили сме по/ е н'аколко/ половин бутилка беше//
     М //не сме испили и по сто грама/ чесно ти казвам//
     С //по сто грама//
     М //не/ то ви личи// преднийъ път как се б'ахте
       нар'азали/ по преднийъ// какво ме гледаш
       вл'убено//
     В //по преднийъ нар'азали (жжжжжж)(разпирва ръце в
       знак на недоумение)
     М //да: като свинки//
     В //бабината ти...
     М //(смее се) мерси//
     В //за да не употреб'ъ нешто по...Н... е://]