| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.4. ИНФОРМАТОРИ М. Д-ВА И И. Д-ОВ


Социален статус на информаторите:

М. Д-ва е23-годишна по време на записа. Родена е в гр. Перник, където е живяла малко време. Средно образование е завършила в София. В момента на записа е студентка в пети курс, руска филология в СУ "Св. Климент Охридски. В столицата живее от 10 години. Родителите й са служещи. Майка й е от Източна България и изцяло е запазила особеностите на източнобългарската произносителна норма. По професия е учителка. Баща й е от Западна България и е инженер. М. Д-ва е омъжена за И. Д-ов от 4 години и имат дъщеря на около 2 години и половина. И. Д-ов е25-годишен по време на записа, дипломант в специалността българска филология в СУ "Св. Климент Охридски". Роден е в гр. Габрово. В столицата е от пет години.

Комуникативен континуум:

Тук представяме касетофонен запис на идиолектите на И. Д-ов, направен на 14.04.1989г.от Георги Дурков в дома му, където И. Д-ов е на гости, тъй като е негов колега и приятел. На разговора не присъстват други хора. Скрит микрофон, включено наблюдение.

Забележка.

В записа с информатори Р. Л-ва и В. Л-ов участват и И. Д-ов и М. Д-ва. Тъй като И. Д-ов е записващият този разговор, сме отчели възможността за съзнателно упражнявана коректност на речевото му поведение. В следващите извадки даваме образци само на неговите идиолекти, а за особеностите на речта на М. Д-ва ще използваме записа, представен при информатори 1.3.- И. Д-ов и Р. Д-ва.

Фоноархив:

касета К-15, страна А, не е посочена марката на касетофона, на който е извършен записа от Г. Дурков. Касета марка STAR REX, С-60.

Транскрипция:

Георги Дурков, сверила Кр. Алексова - 05. 1993г.

Означения:

с "В" се отбелязва Г. Дурков като водещ записа, а с "И" - И. Д-ов.

ИЗВАДКА №1

 В Вземи го, вземи го.
     И [//ше земъ големийъ//
     В Добре, вземи големия. Ей тука на фотойлчето да се
      облегнеш, такова да си.
     И //мерси//
     В И сега вече ще ти запаля една цигара.
     И //по един т'утун// само такива пушъ бе//
     В Добре де, защо пушиш само такива?
     И //еми: други не могъ//
     В А защо? "Феникс"? На времето само "Феникс" пушеше, а?
     И //буржоазен станах/ ас пушъ по две кутии//
     В Как по две кутии бе?
     И //обаче жесток е он'а плакат на лефски/ така съм штаслиф//
     В Снимката е същата, до...
     И //съштата е//
     В Тия плакати по колко мога да им взема на битака?
     И //ами три четири лева//
     В Два-три лева. Ама иначе са хубави и си викам за какво да
      ги продавам.
     И //ти от теа можеш да си искараш ъ: апсолвенската вечер//
       ами ако имаш оште два три/ по четири ги сложи/ дин два
       три четири/ пет шес/ десет ги сложи по четири/ е ти
       четиресе лева//
     В Аз се надявам пари да вземем преди абсолвентската вечер.
     И //деветнайсти май ли е тва//
     В Деветнайсти май. Дотогава трябва да сме взели.
     И //това е бижу бе//
     В Един месец. Василев сега е в Сливен.
     И //кво праи там//
     В В Шивачево, при Боба.
     И //а: на гости на боба/ боба там ли е бе// не беше ли ф
       македонско//
     В Той трябваше да бъде в Македонско, обаче трябваше да бъдат
      разделени с жена си. На двайсет-трийсет километра ли,
      колко. А сега са на четири километра един от друг.
     И //вие после онайа вечер пихте ли н'акъде/ като
       резервирахте//
     В Пихме само по две бири с Василев. И слет това дойдоха
      мадами някакви, тръгнаха с Калин за Гелето и ас се
      прибрах.
     И //начи така//
     В Раздуй нещо около тебе.
     И //ми кво/ бачкам бачкам// не си зех дипломна работа да
       пишъ и да си учъ за държавнийъ//
     В А защо бе, земи дипломна работа.
     И //не мое ме накараш// кога бе// държавнийъ е по лесно//
     В Как ще е по-лесно, бе?
     И //той е само на час от метер'алъ/ имаш ли конспектите//
     В Имам.
     И //йа да ги вид'ъ... ти си избираш ена час бе//
     В Ето ги. Две чести трябва да си избираш.
     И //историйа на българскийъ език от(ФС) ф смисъл какви съ
       частите//
     В Аз съм ги отбелязал с цифри.
     И //и кво/ и квот ти се падне от тийа две части по един
       въпрос//
     В Да речем ти си избрал, първо се явяваш на устен изпит по
      български език и си си избрал това - история на българския
      език, и теглиш от съответната купчина.
     И //и те съ шес билета//
     В Да, но само тука, иначе другите са по повече. Тия са шест
      въпроса, обаче са много обемисти.
     И //фонетиката съ шес въпроса//
     В Фонетиката и морфологията пак са две. Фонетиката и
      морфологията са заедно.
     И //...Ф...(ФПС за израз на разбиране - ъхъ) че ас си
       изберъ историйа на българскийъ ежик бе(ФС) език бе//
       книжовнийъ/ ас там имам и пиштови// лексикологийата//
     В Я вземи дипломна работа, бе!
     И //ма ас като гледам че тва е по лесно// историйа на
       българскийъ книжовен език/ охо://
     В И защо не вземеш при...
     И //пет пет/ историйа на българскийъ книжовен език пет
       въпроса при...
     В Ама стилистиката е към тази част и общо стават девет.
     И //ми девет// девет въпроса// е колкото и да е браче ше
       ги научиш за ена тройка/ за три/ е е тва винаги ше
       искараш тройка по него/ чесно ти казвам// винаги/ за
       стилистиката и историйата на българскийъ книжовен език//
       така// литература/ фолклор// ебати...Н.../ е по
       фолклор// бати гота/ а стига бе:/ ас знаеш че се
       навийъ да// възрожденска литература никога н'ама да
       стане... а: н'ама фолклор/ научавам фолклоръ и
       историйата на българскийъ книжовен език// тва е толкова
       општи нешта браче/ има да научиш две три книги/ ма не
       не/ помисли малко// ас за държавен испит да учъ по
       фолклор/ чакай фолклор съ десет въпроса и отатъка девет/
       дванайсе въпроса да имам за държавен испит општо// и
       секи да си го развийъ на по ена страница царски
       пиштоф//]