| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.5. ИНФОРМАТОРИ Л. И-ОВ И И. И-ВА


Социален статус на информаторите:
Л. И-ов е28-годишен. Роден е в гр. Сливен, където е завършил средното си образование. Родителите му живеят в гр. Сливен. И двамата имат висше образование. Л. И-ов живее в в София от осем години. Има висше икономическо образование. Женен е от три години за И. И-ва. Имат две деца - дъщеря на 1 месец и син на почти две години. И. И-ва е на 26-години. Родена е в гр. София в семейство на детска учителка и инженер. И. И-ва има висше икономическо образование. В момента на записа е в отпуска по майчинство и отглежда двете си деца.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на речта на Л. И-ов, направен на 9-ти март 1993 г. в дома на записващата. Информаторът е комшия и приятел на семейството й. Разговорът се води около опитите му да се свърже с жена си в родилния дом - предишния ден му се е родила дъщеря. Записът обхваща и репликите на Л. И-ов в телефонния разговор между него и съпругата му. Тук представяме части от този телефонен разговор. По време на записа се намесват шумове и гласове от ежедневието на домакинята.
Фоноархив:
касета К-23, страна А, запис на касетофон AudioTon, касета марка "Драгор".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с буквата "Л" ще отбелязваме репликите на Л. И-ов, с "Г" - на съпруга на записващата, с "Д" - на детето на записващата, а с "В" - на записващата.

ИЗВАДКА №1

Л [//а вий ли говорихти//
     В Не, сестра ми говореше. Ох, Робсън как е?
     Л //а бе ропсън ми къса нервите съ:/
     В Е, не виждаш ли го?!
     Л //мол'ъ ви триста педесет и седем// начи тайа не йа имало
       н'акъде// добър вечер бихте ли повикали ивет на
       телефонъ/ мерси... ифчо здрасти:/ ми съжал'авам ама:
       тр'аа ти кажъ че онайа е за убиване: вашта: такова:/ как
       се говори там/ операторка ли ква е дето е на на пултъ/
       тука от шес и половина до седем и десет б'ах ф краси и:
       никой// вис'ах на телефонъ като сопол никой не вдигна
       слушалката// да и слезнах имах работа днеска б'улетинче
       ми дойде едно и: малко така си поработих и: такова/ сега
       викам пак/ и краси тука до мене и: оште от първийъ път
       штрак и онайа/ болница// йавно н'акъде е \била тайа
       патка: и:... и ас точно за това ме е йат зашто зашто
       фчера или днеска когато говорихме не т-и казах че:/ ошти
       фчера: тука стойах поне петнайсе минути докато се
       свържъ// и... да/ така че да знаеш и за друк път/
       особено слет работното време/ начи пет часъ:/ връската е
       отврат-ит-елна// онайа йа н'ама по един час нали докато:
       вдигни слушалката/ ако вопште йа вдигни// ми добре е//
       добре/ а_се обадих ъ: точно преди да звънъ на тебе ф шес
       часъ:/ ъ: казаха че е добре/ сърцето е добре/ работи си
       нормално/ кръвното му е нормално/ н'ама тимпиратура//
       изопшто слетоперативното му състойание е добро//
       изл'азал от опойка:/ казах им да го зарадвът нали да му
       предадът че: такова// и: тва е општо взето с две думи/
       за татко/ иначе: много целуфки и поздрави имаш тука
       тривиално от сички то е йасно/ но от митко и от елена//
       неска ми съ обадиха:/ те съ обаждали преди това обаче:
       колегите им ка\зали че ме н'ама/ но казали съ новината//
       да/ митко се обади/ ми т'а сигурно елена му е ка\зала/ а
       обади се тука ф началото на седмицата да вииш кво става
       нали// и днеска т'а беше при него нали/ и т'а съшто съ
       обади/ много поздрави вика на ифчето/ митака веднага/
       имаш ли нужда от нешто/ казвай// викам спокойно бе човек
       не се притесн'авай//
     В Сокове я питай, майките трябва да пият сокове.
     Л //само секунда за малко// а да/ краси пита дали искаш
       н'акакви сокове/ че тр'абвало си да пиеш нали за
       такова//
     В Сокове, мляко майките трябва да пият.
     Л //искаш ли// хареса ли ти тва/ ма ас не го знам кво е//
     В Ако са надули парното, там е ужас горещо.
     Л //давът ли ви/ е ми браво//
     В Те имат в стените вградено топлина и е отврат вътре.
     Л //е ми браво// сер'озно// е: браво бе ифче// браво бе
       ифче/ тва е мноо ху:а новина дет ми казваш// роби е ужас
       ифче/ да бе/ напрао: им зима здравето//зима им здравето
       и те се мъчът да му угодът и той им се качил на
       главите/ и се прибирам въф къшти днеска/ и: майка ми
       искл'учила одзад декъ понеже роби постойанно искал
       да се фкл'учва декъ:// майка ти вика откачиха ми съ
       ръцете само да го нос'ъ// викам фкл'учвайте го декъ и
       никой н'ама да го носи штото: ше ви ритам и тримата
       нарет нали// е ма/ знам бе/ не/ ас не казал че ше ги
       ритам/ но викам н'ама такива ништа/ фкл'учвам го
       декъ... ами да// и го взех на на ръцете/ и коет ни го
       е правил никога поч\на фкл'уч искл'уч фкл'уч искл'уч
       /чакай роби /какво праиш бе/ ...Ф...(ФПС, с което
       имитира глезенето на сина си - ее ее) поч\на да ми
       се прави/ викам слизай долу и марш ф спалнята// и:
       се опраи// слет петнайсе минути вечи нито декъ
       мислеши нито ништо/ и декъ си работи и н'аа
       проблеми// но това е// и тука си говорихме със жоро/
       докато чаках патицата фванал слушалката на вратъ
       преди един час/ и той вика/ съштата работа/ и при наште
       баби е съштата историйа// така че:... не/ н'аам
       проблеми/ бе не се притесн 'аай/ въпросъ е че такова//
       и така// иначе сичко си е нормално друго//
     В Днеска бабата вика: "Мъчно му е на... за майка му".
     Л //за мама/ мъчно му е//
     В О, викам.
     Л //краси вика тука ...Н.../ и така храната т'а: се
       комбинирът със маман/ заштото т'а и двата пъти нали/ и
       утре може би към об'ат пак ъ: с майка ми ше излезем
       /пък да купуваме там разни ванички глупости/ и може би
       сега ше питам краси дали пак ше се комбинирът пак за
       утре// е ми: нали вий сте йа виждали/ пъ ше видим
       въф цум/ на витошка/ пък и други нешта там/ сапунъ:
       олио: така нататък... да/ слушам те... ако: утре решът
       спорет теп/ ас ти казах бе ифче... ...Ф...(ФПС за
       израз на разбиране - аха) еми ше ме търсиш въф
       работата/ ас ше ти кажъ точно по график какъф ми е(ФС)
       кво ми е расписанието// начи расписанието ми е следното/
       утре сутринтъ съм си на работа/ до об'ат/ слет това
       ъ:/
     В (прави знак на говорещия да се обаждат и на нейния
       телефон) Тука да се обади.
     Л //краси казва че ако нешто стане то тука да звъниш// да/
       но това е ф краен случай/ штото ас н'аа да съм тука
       така или иначи// тука ше намериш нейа/ чрез нейа ше
       намериш и маман и после// така че: но: пак го имай като
       вариант но: за мене е следното нешто /сутринтъ съм си
       на работа/ с майка ми говорихми/ т'а ши дойди
       н'акъде към идинайс часъ въф работата/ и от идинайсе
       до към дванайсе и полвина идин ши ходим там по
       витошка по: магазини: по: цум// слет това в идин и
       половина/
     В Ама ти знаеш ли, че точно тогава исписват.
     Л //е ма т'а ше знае дотогава/ те за да йа испишът те ше й
       кажът примерно слет/
     В Е, да, да.
     Л //какт(ФС) до идинайсе до дванайсе ш_съм/ ш_бъда
       плътно на работата// слет това: такова от идин и
       половина имаме срешта със левичароф тука до болницата/ и
       от идин и половина до два да кажем да свършим/
       повече от и половина н'ама кво да праиме// два часъ
       ш_съ върнъ/ ши хапнъ и най късно/ при най лош
       вариант три часъ съм въф службата// значи от идинайси
       до три н'ама да съм там// ...претполагам/ но да знаеш/
       до идинайс часъ ако не се обадиш/ ние с майка ми
       като излезем/ ас на секи двайсе минути до дванайс
       часъ/ то слет дванайс н'ама/ слет дванайсе н'ама
       кво/ но слет(ФС) до дванайсе часъ/ прес секи днайсе
       минути/ на три пъти тоес/ ше звънвам въф работата да
       питам дали си се обаждала... да... да... добре//
       значи до дванайсе часъ(ФС) до единайсе часъ ако не си
       се обадила/ ас не на три пъти/ но н'акъде към
       дванайсе/ дванайсе и полвина ше звънна въф работата/
       н'ама да ти/ а фпрочем пък ас тр'аъ да звънна/ ми ти
       как ше се обадиш бе... а/
     В Имат телефон при сестрите, няма страшно.
     Л //знаеш ли че така ше напраиме най добре// ф идинайсе
       и то ако тр'абва тъкмо ше е на време да се
       обединим за да те земем// добре// но ти се пак ако
       ако по рано научиш пак ми звънни опитай там намери
       н'акъде телефони звънни/ ако не/ то за исписване щтом
       като е те ше дадът там н'акой телефон... добре... хуу
       е да/ ас искам да си имаме и резервен вариант// ти
       записа ли детето... а: бе ас шт'ах да те питам за
       фамил'ата какво ше праиме бе/ ф смисъл за баштиното//
       ми: ф смисъл искаш ли да слагаме едно ова// мислиш ли//
       штото ас говорих със ко(ФС) и с колеги: и с такова: и
       тука със си говорихме нали със ъ: жоро и с краси//
       например на: хари жена му: штото и т'а \била със
       такова име: башта й/ и си е \била: ъ: със пълното име/
       само както ас примерно бих ти предложил дори: никол
       л'удмил иванова... ни ти харесва така... штото
       л'удмилова вече: много такова едно става: неблагозвучно
       //е ми не/ добре... добре... да... не штот то за жена
       општо зето: казаха ко/ хари нали така расъждаваше/ че
       општо зето е прие(ФС) не че е прието но не е странно най
       малкото/ штото айде за момче може д_се приеме като
       фторо име фактически/ докато това просто: н'ама логика
       да се приеме за фторо име... добре// н-е за тва вече
       н'ама значение/ въпросъ беше за това ас само шт'ах
       да те питам// и така/ забравих днеска на стиви да му
       кажъ въпреки чи б'ах си записа:л това: за:
       дрешката/ но утре ше му го кажъ като се чуеме// не/
       ше йа вземъ... ъ: н'ама смисъл/ не од'ало/ тва ше
       земъ// н'ама проблеми// ний ше дойдеме със майка
       ти да те посрешнеме/ така се разбрахме:// съ:с майка
       ти//да със рени// а пък майка ми и башта ти ше останът
       тука... да не правиме калабалъци да там сто човека/
       т'а майка ми го предложи и майка ти така малко: първо
       се прит-исни нали един вит демек какво да им каже на
       господинъ/ но ас говорих днес със него и той го прие
       много нормално... да/ роби/ то заради тва майка ми ше ше
       остане тука... да// т'а първо майка ти първо предлагаше
       да: по идин човек факт-ически от фамилийа/ и вика
       штото иван така и така н'ама ъ:да може да не дойде/
       така че вика по хуу нали майка ти/ нали майка ми тоест/
       той и ас нали// обаче майка ми вика такива работи не
       може са/ шото първо: ивето: колкото и да е ше иска да
       види най вече тебе нали/ на пос(ФС) на посрештането// а
       па вика: ас нали кол'о го н'ама/ са ас кво да идвам//
       най хуу вика до отидити вие двамата: и после като си
       говорихми решихми че така е най добрийъ вариант//
       да не праиме калабалъци там// и така... ми ифче друго
       не се сештам// за сига/ съжал'авам просто че не
       можах да се обадъ на рени оште веднъш но: така:...
       н'ама н'ама никакви проблеми... спокойно де/
       спокойно/ те те от реанимацийата ъ: штото ас с две жени
       говорих ена слет друга/ айвно фтората беше по
       информирана:/ и т'а ви(ФС) и т'а тогава вика н'ама и
       тимпиратура и такова високо кръвно/ ми чудесно е тва/
       вика колко е чудесно са не знам/ операторити ши
       кажът// викам ас говорих със николоф и: със професор
       :...Н... той ка\за че сичко е изчистил(ФС) съ
       исчистили такова/ ни знам вика ас до колкото разбрах
       е бил доста напреднал случайа/ просто така каза/ но
       тва си го знаехме са: че е напреднал/ важното е че е
       исчистино// и така// въпросъ е да съ опраи сега че е
       стерилизиран// важното е че мръстотиите съ махнали/ и:
       основната маса съ махнали/ вече от тук нататъка:
       тр'аа да го закрепваме... мноо поздрави а: много
       поздрави спиц'ално от сестра ми// шото днес ас й се
       обадих/ ний оште фчера й казахме със майка ми/ ас
       не знам дали т-и казах// звъннахме въф сливен
       фчера вичертъ: и йа зарадвахме: а пък днеска й
       се обадих да й кажъ за башта ми и т'а прави прати
       вика много поздрави на ифчето спиц'ално// казах й и:
       т'а мноо се: зарадва// момиченцето и така// как е
       пайакъ бе... то баштата слет слет мене ли е идвал
       при тебе// башта ти викам слет като ас говорих с тебе
       ли на 3об'ат ти се// той ти се обади по телефонъ
       ли... да... да... да/ каза че утре шт'ало да нешто
       да се заформи нешто// ми утре ли/ кога ли... ми ако
       н_т-и съ/ н_ти ли съ обадиха/ а/ е по добре/
       н'ама... не тва съ:... да... да... така е/ разбира
       се/ може би ше: н'ама да се ...Н... не се
       притесн'аай// ми тва е ифче/ ас сеа ше ходъ до
       жорови// ше ходъ да зимам техниката и взех две бутилки
       каберне совин'он от стара загора: регион/ най хубавити
       които съ// едната за т'ах са ше занесъ/ другата на
       стиви и бени мисл'ъ/ утре вечертъ отивам в т'ах/
       слет об'ат там слет работа// да ги почерпъ:/
       символично поне така... да/ във къшти съ// ква поръчка//
       а: ми да// тойа нали беше много лесен/ какъф беше// ех/
       егати номеръ// да... ми така е/ добре ифче// ше им
       предам//]

Комуникативен континуум:
касетофонен запис на речта на И. И-ва, направен в началото на м. април 1993г.в дома на информаторката. Тя е съседка и приятелка на записващата и често си гостуват. Основна тема на разговорите са проблемите на И. И-ва около отглеждането на двете малки деца.
Фоноархив:
касета К-23, страна В, записът е направен на касетофон AudioTon, касета марка "Драгор".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
със знака "И" ще отбелязваме репликите на И. И-ва, с "Р" - на сина й Р. И-ов, а с "В" - на записващата.

ИЗВАДКА №2

 И [//айде/ седни маме тука да гледаш книшката и/ а не маме/
       айде седни// кво става/ ти сами сте оште/ без детето//
     В Ту го взимаме, ту го връщаме.
     И //четеш ли//
     В Уж.
     И //а:с си мисл'ъ викам дали да ти се обадъ:/ нали да
       дойдеш до нас да се видим по на кафе/ обаче знам ли те
       четеш ли не четеш ли//
     В Ами и аз така, вече ми писна, писна ми от всички и от
      всичко и викаш ще сляза долу до магазина и викам после ще
      им се обадя.
     И //е ми мноо хуу//
     В Кажи какво става.
     И //ми кво става/ општо взето се оправ'аме:/ той от време
       на време ме нервира та ме искарва от нерви// дойде
       светла тука ама той подив'а// направо ти казвам/ държа
       се одвратително/ разли\ва сок тука: лигави се блъска:/
       ас зех да йа хранъ нали по ено време: той се блъска
       въф мене/ блъска йа нейа/ штипе йа за кракъ// ама
       какво ли не/ ас съм сипала по един сок със светла да
       пиеме:/ той ходи зима й чашата/ а бе ужас ужас// кво
       му ста\на изведнъш// е той не че е мноо послушен
       обаче: беше: невъзможен//
     В Ама защо ти прави впечатление?! Всички деца са така.
     И //а бе сички са така ама/
     В Като че ли тя си го няма у дома!
     И //ас не/ не че се притесн'аам заради нейа/ разбираш ли//
       не че се притесн'аам заради нейа/ въпросъ е че той/
     В Че теб те нервира.
     И //мене ме нервира/ ас по едно време зех да крештъ(смее
       се)... и са като почна да хленчи ...Ф...(ФПС, с
       което имитира хленченето на детето - м'е:, м'е:) ама
       такава лигн'а е станал/ ужъс// за фс'ако нешто
       сшо:к(имитира хленча на сина си) искал сок примерно//
       и така си го иска/ и ас викам кво значи тва/ стига си се
       лигавил/ кажи сок// той сок(с дебел глас имитира
       детето) викам точно така(смее се)//
     В Виж какво, и... по-добрият вариант е така, отколкото да
      вика и да се бие и се налага, защото Венцислав плюе, не
      плюе, а се плези.
     И //е то:(смее се) то пак е: въф такъф безобиден варийант//
     В Не знам.
     Р //ъболк ъболк//
     И //а да не ти каам тогава когато ти ид\ва/ следоб'адъ
       тука кво ста\на//
     В А, не ми беше ясно какво ще стане!
     И //то първо че: от лудницата/ а тоа какъф номер ми
       погоди// ас тъкмо йа кърм'ъ/ и той нали спеше отатъка
       и се събужда ма тъкмо съм почнала да йа хран'ъ/ и
       елена отива там/ момичето дето дойдоха/ да го вземе т'а
       штото ас съм с бебето тука// като се осрал/
     В Какво?
     И //осрал се// обаче със пампери и сигурно си е бъркал въф
       гаштите/ обаче омазал легло чаршафи възглавница ръце
       кръка/ штот само с голи крака беше/ само по горништето
       на пижамата// отивам ас и престааш кво чудо// ма направо
       ти казвам ас такова нешто не б'ах виждала// и не
       можех да си го(ФС) да си представ'ъ// напрао ме
       ошашави// и: и като нали т'а вика айде а_ше го измийъ/
     Р //шетле/ шетле//
     И //а ас хран'ъ детето// тоа кат се разпишт'а мама
       мама/ фър\лих йа тайа/ викам йала не йала тр'аъ
       се оправам// къпах го:// нейната пък малката т'а
       понеже зе бебето/ зе да врешти че майка й зела бебето/
       нали йавно това чуждото/ н'акой дук(ФС) друк държи//
     Р //сете://
     И //не е светлето/ това е краси//
     В Аз съм Краси. Кажи Ка-си, кажи Ка-си.
     И //недей да късаш книгата сеа/ недей да издив'аваш// ма
       кво да ти обесн'аам/ направо лудница:/ за полвин час
       тука ни направи бръм// т'а тъкмо беше почнала да
       прави нишесте: за закуска на: нейното дете/ мл'ако
       искип'а/ не знам кво/ тоа врешти:/ чершафи свал'ам
       от там/ ф бан'ата ги хвърлих да ги перъ:// а бе:
       ужъс// и само викам да дойде л'удмил да се върне от
       работа/ да го земе да го закара на баба му// шото ше
       умръ и: л'удмил кат дойде/ б'ах сложила кафе/
       забра(ФС) б'ахме забравили кафе сичко://
     Р //оби/ ченчи/ ченчити/ ченчи ченчи//
     И //и: само викам дайте набързо да глътнем кафето/ отивай
       го карай штото напрао откачих// ама глава ме цепеше
       вече//
     Р //ше:те://
     И //краси мамо краси//
     В Краси.
     И //на венци майка му// на венци бе маме//
     Р //мечо/ мечо//
     В Закъсахте го вие. Мечо.
     И //напрао ти казвам откачих// иначе општо взето кво_а ти
       кажъ// фчера например е бил мноо послушен// ас имах да
       глад'ъ: там пране:/ гладих си: оправ'ах си// той
       идва нали: излиза тука нешто се занимава:// не: да каещ/
       са/ скарала съм му се за н'аколко нешта примерно/
       но: то нормално општо взето// бе тр'аъ ти каъ че мноо
       добре се опраихме// миналата седмица съшто така
       първите два дена/ първийъ ден де то фторийъ беше петъкъ
       вече/ до об'ат горе долу/ после вече нешто му стана/
       към об'ат взе да хленчи/ ти го вид'а точно кат дойде//
       дет се карахме за:/
     Р //шетле://
     В Шветлето ли съм ас? Аз съм Краси. кажи Каси, кажи Ка-си,
      Ка-си, Ка-си, Ка-си.
     Р //не сипвай//
     В Не сипвай, добре, няма да изсипвам.
     Р //бебе//
     И //какво бебето мамо/ бебето спи// айде ела//
     В Малей, с тия две деца!
     И //и кво а ти кажъ/ ас иам чуството че ако тръгнеме(ФС)
       тръгне да излизаме по добре ше е той/
     Р //шете://
     И //той откача тука тва дете//
     В Ма как няма бе!
     И //са примерно времето за него става/ за излизане/ само не
       знам дали е облачно/ нали вал'а вчера//
     В Много е приятно!
     Р //шете:// ше:те://
     И //ас не могъ да го изведъ шот за малката не става//
     В Да.
     И //нали оште е хладно//
     В Трябва да е над дванайсет градуса.
     И //нат дванайсе/ те го дават примерно десет дванайсе
       градуса/ ма ас знам ли толкова ли е/ ас не могъ да
       преценъ:// ас гледам в'атър духа// въпреки че чесно
       да ти каъ фчера даже ме беше йат че не йа изведах//
     В Да.
     И //викам тр'ааше да йа облекъ: нали добре да йа увийъ и
       да го земъ и да ги искарам малко//
     В Да. Тоя ака.
     И //какво правиш роби//
     В Ака.
     И //роби// какво правиш//
     В Наака се.
     И //ставай// само да си ми напраил тойа номер пак в
       гаштите//]

ИЗВАДКА №3

 В А имаш ли кърма поне?
     И [//а днеска ми е: слаба работа/ обаче хич не съм се
       наспала/ т'а ноштеска много ме върт'а/ два часа: ръмжа
       тука вопште не спах// ас тука вече спъ с нейа от
       таа ношт//
     В Защо?
     И //обаче општо зето имам// зашото ме е страх че ше се
       събуди//
     В Кой?
     И //роби//
     В Роби.
     И //зашото т'а:/ не плаче обаче:/
     В Скърца.
     И //да ама много силно скърца// и ноштеска нали ти казвам/
       два часа:/ ф три като се събуди и дадох вода/ зашото
       беше йала въф ъ дванайсе и половина ли ф един ли колко
       там се събуди последнийъ път йа нахраних// и ф три
       часъ испи ми: ено шише вода и все едно ништо не съм й
       дала//
     Р //шете/ шете// шете://
     В Да.
     И //ама държи се кат гладна ...Ф...(ФПС, с което имитира
       мрънкането на бебето - ъе:)(мммммм)(мръщи се и върти
       глава като бебето, което търси да йаде) и отвар'а
       устата и се върти/ иска нешто да налапа/ и ръмжа/ викам
       н'ама да й дам да йаде/ то нали не тр'аа да йаде фсе
       пак// и: държах йа държах йа:/
     Р //бъка/ бъка/ бъка бък тука//
     И //з биберонъ з водата/ бък ли правиш//
     З //да//
     И //сеа ше ти кажъ ас на тебе// иди там// и: и ф пет часъ
       вече/
     Р //нош//
     И //викам ас не издържам и ми се спи/ и взех йа нахраних
       въф пет вече часъ//
     Р //нош нош нош нош//
     И //айде сеа ше те изачкам//
     Р //не//
     И //и заспа слет тва нейсе/ заспа и сега сме спали до
       седем//
     Р //ножи ножи ножи нош//
     В Ако искаш там да дойда? Където искаш.
     И //ми н'ама/ ми ако искаш моеш да дойдеш за да не ти
       взима чашата/ не за друго//]

ИЗВАДКА №4

И [//из'аде осемдесе и осем/ т'а найденова нали ни даде
       кантаръ/
     В Това щях да ти кажа.
     И //оште не съм й го върнала//
     В Е!
     И //ма не/ зашото ас не(ФС) б'ах го прибрала и воопште:
       нали л'удмил хо\ди до т'ах два пъти/ обаче т'а пък
       йа н'амаше// звън'ах по телефонъ два пъти: н'ама
       никой въф т'ах за да пре(ФС) да питаме кога ше йа
       намериме/ и ас вчера го извадих пак//
     В Ми да.
     И //викам да нали като е тука поне пак да йа премеръ/ да
       видъ горе долу колко е// иам малко кафе ако пиеш
       студено могъ така да ти го сипъ...
     В Не, не, мерси, просто днес съм пила много кафе.
     И //добре/ ас тука си сипах малко:/ за: да ме подържа
       горе долу будна/ до н'акое време докато се оправи...
     В Е не можа ли малко да си дремнеш днес?
     И //а: са на об'ат поспах малко/ може би към един час//
     В Боже, как се оправяш с тези две деца!
     И //и и: се развал'а: и да се фкара вече нали въф форма/
       штото/ той роби општо взето не се буди/ въпреки че т'а
       издава разни звуци/ така един два пъти ми си е
       размърдал/ но: л'удмил като стане за него нали
       евентуално ако нешто/ той веднага заспива// обаче сутрин
       призори: т'а е ужъс/ вече е умр'ала от глат и такъф
       гн'аф надава:/ ас не могъ да йа преоблекъ ништо// и:/
     В Та пищи направо, аз знам по Венцислав.
     И //и: ас един два пъти йа храних преди да йа преоблекъ/
     В Не те ли е страх да не бутне легълцето?
     И //роби ли// ми да ти кажъ// той н'ама навикъ ...Н...
       ...на мама добричкийъ/ той си играе на масата// той
       н'аа го бутне обаче може да се покатери (смее се)
       и: сутрин е мноо такова и се буди и той мноо рано заради
       нейа//
     Р //мамо/ мамо//
     И //скъса ли го/ добре мамо//
     В Гладиш ли я?
     И //да//
     В Тя е малка още.
     И //док не пекне слънцето/ да ги сушъ на слънце// бе два
       месеца поне ше йа гладъ/ то един месец напраи почти/
       други ден праи един месец и оште един месец// после
       вече/
     В Е то като има слънце не е страшно.
     И //бе да ти кажъ оправ'ам се//
     В Ох, може ли да го спреш това цвъркало? Аз съм луда жена.
     И //а: напрао се: просто му казах на л'уси:/ че(ФС) да не
       ме търси за готвене/
     В За чистене.
     И //за чистенето: мене съшто// въпреки че той пък роби за
       чистенето не ми речи вопште// той му е гол'ам мерак и:
       и т'а примерно когато сутрин пък спи като пор малката//
     В Интересно, следобед се спи повече.
     И //сутрин моъ си вършъ мноо работа/ се едно йа н'ама// и:
       и општо взето чистенето правъ/ ма ас не чистъ всеки
       ден// са примерно/ ф крайъ на седмицата дет си праиме
       гол'амо чистене и: са вече ше почнъ само един път прес
       седмицата// преди нали чистих по два пъти н'акой път
       ако ми е много умърсена по н'акакви причини и три пъти
       но/ иначе: един път сеа пускам да кажем вторник
       ср'ада и: там събота ли кога/ вече л'удмил като е тука
       пак//
     В Една кофа с четка ми подари свекърва ми и се рахатлисах.
     И //о: да/ и ас иам/ много е удобна/ много// ние си
       ку\пихме от тийа гръцките:/
     В Да.
     И //ма ас имах и преди такава четка/ само пръчката/
       н'амах кофа такава/
     В Да.
     И //и си ползвах обикновена кофа само че ас истисквах
       водата/
     В Ами да.
     И //точно с тва съвсем//]