| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.6. ИНФОРМАТОРИ Р. М-СКИ И Е. М-СКА


Социален статус на информаторите:
Е. М- ска е 22-годишна, студентка по икономика. Родена е в София. Майка й е софиянка, а баща й е от Западна България. И двамата имат средно специално образование и са служащи. Е. М-ска е омъжена от две години и половина. Има съвсем малко бебе, което по време на записа от извадка №1 не е още родено. Р. М-ски е 28-годишен, студент художник. Роден е в гр. Троян. От седем години живее в столицата. Родителите му са от Троянско, като и двамата са с висше образование.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен през м. декември 1992 г. Разговорът се води между Е. М-ска, авторката на това изследване и нейните сестра и майка. Е. М-ска е тяхна съседка. Мястото, където разговарят, е етажният коридор. Говори се за поправка на панталони, продажба на паркет и предстоящи ремонти. Микрофонът е скрит.
Фоноархив:
касета К-20, страна Б, касетофон Sunny Portable Mini Cassette Recorder, касета TDK C-60.
Транскипция:
Кр. Алексова.
Означения:
С " Е" ще означаваме Е. М-ска, с "Б" - майката на записващата, с "И" - сестрата на записващата, с "В" - записващата Кр. Алексова, а с "Д" - репликите на едногодишния син на авторката.

ИЗВАДКА №1

 В А вчера какво имаше?
     Е [//не помн'ъ/ сношти е било// сношти не е имало
       музика бе/ он'ъ ден тр'аа да е било//
     В Вчера на обяд.
     Е //така ли// фчера не сме били горе//
     В Не бе, от два до четири имаше една фантастична музика,
      така като...
     Е //вопште не сме били од два до четри тука//
     В А! Хубава работа.
     Е //вопште/ вопште не сме си били от два до четри/ ние
       купувахме теракота фчера//
     В А кой пееше във вас, на флейта или на китара вчера?
     Е //не не/ не е било/ ние от/
     В От два до четири?
     Е //не сме си не сме си били вкъшти// ф четри и половина се
       прибрахме/ до пет часъ съ пихме чай и слет пет часъ ас
       сл'азах долу//
     В Значи, Жени, имате страшна конкуренция. Може би от долу
      някъде.
     Е //не знам//
     В Ма знаеш ли какви хубави песни.
     Е //чесно ти каам/ от въф два часъ затворихме магазинъ/
       качихме се на колата и заминахме да:/
     В Знаеш ли колко хубаво свиреха трябва да ти кажа, страшно.
      На китара и на такова.
     И //женка//
     Е //да://
     И //ако имаш проблем с машината/ ф смисъл ако по бързо ти
       тр'абва/ готови сме заедно със росен той да ми диктува
       а ас да го напишъ//
     Е //не бе/ не е проблем тва/ той росе:н ъ: што годе бързо
       пише/ ф смисъл не на един пръс да го чука//
     И //да не ти е тешко/ дай да ти го занесъ//
     В Жени, Жени, ако искаш може да ти го натракаме на компютъра
      и утре примерно да се принтва някъде.
     Е //не не/ то сега росен иска да си го такова да си го
       зглоби//
     В А какво става със свекърва ти?
     Е //утре идва жената//
     В Ами?! Ма как я намери, тя ли се обади?
     Е //ами: т'а се обадила на майка ми/ и оказало че не е
       било съфсем така а т'а ф събота е получила писмото и за
       два дена имала работа// а бе развален телефон/ кво а
       ти об'асн'аам//
     В Ами това...
     Е //свекърва ми на тат'ана/ тат'ана на мене/ развален
       телефон//
     В А тази... тя ще работи долу.
     Е //свекърва ми//
     Д //мамо мамо/ кака//
     В А кой прави ремонта?
     Е //росен//
     В Кака, какво ти прави кака? А Росен прави ремонта?
     Е //ми е сега го чувате//
     Б //ма росен сам си го прави//
     Е //ми сам/ със прийателите му//
     В А, Жени, кой ще слага теракота?
     Е //росен//
     В Добре, Жени, я кажи какво ще правим с тези течове? Трябва
      да ги оправяме!
     Б //добре а колко лева струва тойа паркет// в двайсе и четри
       има об'ава със седемдесе и н'аколко телефон// да не е
       на майка ти телефонъ който са дали//
     Е //не/ с дайсе едно две/ ботке паркетъ ф моментъ върви от
       двеста и двайсе лева нагоре//
     Б //квадратен метър//
     Е //квадратенийъ метър за: фторото качество//
     Б //е тва какъф беше/ дъбоф ли//
     Е //сух дъбоф фторо качество//
     В Майка ми ще ме убие, ти остави тая работа. Тя ще ме убие,
      че съм се замотала.
     Б //на един седемдесе: и не знам колко телефон трийсе
       квадратни метра/ трийсе квадратни метра ви оправ'ът//
     Е //трийсе квадратни метра е точно трапезарийата и холъ/
       купуван е паркетъ за трапезарийата и холъ//
     Б //тр'ава да им се обад'ъ на този телефон//
     В А, то свършена вече.
     Б //не/ он'а човек//
     В В деня на излизане на това сутринта веднага...
     Е //търси се паркет страшно много/ до днеска ти казвам й
       звън'ът н'акви/ фс'акви нали: до ше ви го нали/ ше
       ви го платим по скъпо:/ майка ми вика паркетъ е
       продаден/ не не и непрекъснато звън'ът до днес//
     Б //значи не е нейнийъ/ значи това е друк//
     В Друг е. Това ни беше една голяма ...
     Е //а за течовете/
     В Хайде нешто да се уговорим.
     Е //ми росен и жоро да се уговар'ът/ ас кво ше се
       уговар'ам//
     В Да, ни нямаш...
     Е //ас нито разбирам нито:/
     В ... можеш да копаеш.
     Б //не не/ тейа течовете тр'ава да ги направим/ кво ше
       правим/ то ше се прави тва нали:/
     Е //теракот ше правим бе ботке//
     Б //теракот/ значи то ше тр'абва да се разкопае да се
       оправи//
     В Добре, Жени, ас имам телефона на едно ВиК. Ако те не могат
      да се справят с него... Но трябва да разкопаят всичко.
     Е //нека росен и жоро да си говорът/ ма краси ас не
       разбирам/ разбираш ли от какво може да/
     Б //сега да се копае штото ште се сложи теракотъ и край/
       сега тр'аа да се копае//
     Е //сега тр'аа да се направи/ слет тва оддолу ше тр'аа
       да се кърти//
     Б //ела тука при бор'ана/ ела ела/ искам да си добро дете//
     Д //мамо/ мамо//
     Е //ми да/ штото днеска кухн'ата йа започнахме/ те ше
       почнат теракот да слагът/ росен иска слет тва бан'ата да
       нареди/ тр'аа да се направи//
     В Ама виж какво ти трябва да се отиде и горе.
     Е //къде//
     В Ами там дето течало, Жени.
     Е //от къде/ от онийъ тръби ли бе//
     В Да.
     Е //е/ тийъ тръби изопшто н'аа да ги пипаме ние//
     В Е да де, вярно е.
     Е //ние въопште там н'ааме работа//
     В Ама, Жени, ти знаеш ли, че може да се окаже, че не тече от
      вас, примерно, а примерно течът е на осемнайстия етаж. И
      чак при нас намира...
     Е //дупка да се такова// де да знам/ ми тр'аа росен тогава
       да ходи нагоре да види/ да види ма той росен твърди че
       то си капе от плочата//
     В Ама това значи да разбием плочата.
     Е //а ремонт въф ъ: мокрото и въф бан'ата н'аа да се
       праи// единствено тр'аа да се оправи тоалетната//
     В Тази тоалетна? Ами трябва.
     Е //тва е единственото нешто/ за другото там онийа истории
       после вече штото там н'ама да слагаме засега//
     В Защо, нали там ще къпете детето?
     Е ...Ф...(ФПС за изразяване на въпрос - ъ)
     В Там ще къпете детето.
     Е //там одолу/ вие да не би да сте на теракот оддолу//
     В Е вярно де, да.
     Е //стените само тр'аа да се опаковът ама: ас подъ ше го
       оправъ да не тече// за подъ н'ама никакъф проблем
       сеа//
     В То знанеш ли ние какво направихме, само ги измихме с вода,
      сапун и това беше.
     Е //ма ние ше облепиме с найлон стените/ тва така ше го
       остаиме//
     В То и ние не предвиждаме там ремонт скоро.
     Е //в блиските пет години не виждам възможнос за да: лепъ
       плочки//
     Б //двайсе и едно пет не знам какво/ това ли е//
     Е //да тва е//
     Б //и ас го имам него//
     Е //ма въф кой весник//
     Б //тва е съштата за тези//
     Е //кое//
     Б //съштата двайсе и едно...
     В Продължават да го пускат.
     Е //тва не е /тва е от о кей/ тва е от о кей сигурно штото/
     В Не е от "О кей", от "24 часа".
     Б //двайсе четри часа//
     В Днешният. Те затова продължават да се обаждат.
     Е //между другото само един път беше...Н...
     В Да.
     шум
     В Кой е долу сега?
     Е ...Ф...(ФПС равнозначно на въпроса "Какво каза?" - ъ)
     В Кой е долу?
     Е //днеска почиваме//
     В Вярно бе. Аз днес като излязох ми беше толкова терсене
      начи, че не работи.
     Е //тони/
     В Кой Тони?
     Е //тон'о прословутийъ тон'о/ наш тон'о бе/ тон'о дето беше
       писал това за нас//
     В Авторът.
     Е //авторъ//
     В Ама извинявай - оня Тони, Толи, Тончо.
     Е //не не/ тон'о//
     В Той ли има рожден ден?
     Е //да/ и ас сега/ той е ф четвъртъкъ ама сега ше го
       празнува//
     В Ние сме се наредили, и аз имам рожден ден. Нали сме се
      наредили тука всичките - Еци и този долу Марио. И той е на
      18 октомври. И аз, и свекър ми, и леля ми.
     Е //и братофчетка ми е на осемнайсти октонври/ надето//
     В И Надето е на осемнадесети октомври? Ето затова си
      допадаме. Какво прави?
     Е //не съм йа виждала/
     И //жени/ слушай сега/ ето го/ как да го сложи майка
       спорет теп/ на така ли/ ето къде е распрано//
     Е //парчето тр'аа да се сложи оддолу//
     И //е оддолу иначе как//
     Е //штото одгоре/
     И //одгоре грозно//
     Е //одгоре не само че е грозно/ той ше го: той ше го:/
     И //сцепи//
     Е //не ше се го истърка ми ше го: такоа// тва нешто първо
       тр'аа да се зашие предварително//
     Б //ше го зашиеме// ми как ше го/
     Е //тва тр'аа да го минеш на тигел//
     Б //ми тр'абва да го земе сега жени//
     Е //ми ас тр'аа да го мина по навътре просто/
     И //жени ето тука оште е скъсано//
     Б //а пък ас после ште го сложъ//
     Е //а тва нешто/ а тва нешто знаеш кво ше го напраиш// зимаш
       игла и конец със син конец и започваш да го оплиташ//
       слагаш парчето/
     В А не трябва ли, Жени, отдолу и така да се минава с
      машинка?
     Е //ми н'ама смисъл за сега то не е оште толкова
       протрито//
     И //много е//
     Б //йа вземи да го минеш/ мини го//
     И //много е /това е дупка/ ето йа//
     Б //мини го па после ше го видим//
     Е //със конец/ ас така си правъ на дънките въф началото
       докато оште/ тва със конец хубаво се опшива на как се
       казва/ мрежа се праи като оплитане на чорап// нали знаеш
       промушваш така така така после пак така така така/ после
       кръстосваш/ сешнаш ли се ботке//
     И //тва ше се скъса веднага жени/ ето го нокът пипни го да
       видиш//
     Е //да ама тука тр'абва първо да се сложи парче иначе:/
     Б //дай дай да го мина че да помогна да го шие после/ ас ше
       го обшийа//
     И //тука//
     Е //да де/
     Б //само да го мине//
     Е //тва ше го минъ отука дотука е така ше го ше го
       намал'ъ със/
     И //о кей//
     Е //полвин сантиметър//
     И //а вече после другото/ о кей/ страшна си жени евала//
     В Значи ако знаеш, Жени, колко исках да си купя машина.
     Е //той тигелъ е ц'ал нали/ о: чудесно//
     И //ц'ал е апсол'утно ц'ал//
     Е //как беше значи от тука/
     И //от тука до горе//
     Е //даже мое малко да се/ ботке знаеш кво ше напраиш сеа/ ше
       ми го распориш/ краси йа дръш тва/ тва ше го распориш/ е
       тва тука ше го распориш и тва тука ше го преместиш на
       така/ разбираш ли/ за да не за да не исхаб'авам този
       плат/
     Б //аха аха /добре//
     Е //штото ас като го минъ/ тва ше го минъ примерно ей така и
       ше отидът два сантиметра//
     Б //точно така//
     Е //а ти като го преместиш като го распориш и го преместиш
       на така/ ше ми го тропосаш и фсъшнос един сантиметър
       само ше отнемеме//
     Б //добре//
     Е //това ц'алото/ от край до край//
     И //а както/ а както ви предлагам е така както е така да го
       сложиш//
     Б //не не не много ше му пречи това нешто//
     Е //дай само тигелъ докато докато е да може насо да си ходи
       ф сливен// пък после ше му мислим вече// тва със ено
       такова /със един конец ше се мине на мрежа така/
     Б //ми децата къде съ/ какво прав'ът//
     И //баба е при тех бе//
     В Лудница е, Жени. Искам да ходя на расходка.
     Е //ботке ако /ботке://
     Б //ей//
     Е //айде го направи тва:/
     Б //ето сега//
     Е //и ми го качи заштото ас имам дебела игла на машината/ да
       го зашийъ това и слет тва да си сменъ за тва//
     Б //добре веднага ще го направ'ъ//
     В Аз ще го донеса.
     Е //добре//]

Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 18.05.1993 г. в дома на информатора. Р. М-ски е съсед на записващата. Коментира се оформянето на договор за отдаване под наем на едно помещение от блока за магазин и заплащането на извършения ремонт от една фирма. Информаторът разказва и за работата на своя кум. Съпругата на Р. М-ски се включва рядко в разговора, тъй като отива при новороденото бебе на своя приятелка. По време на записа се чуват виковете на бебето на семейство М-ски и на двете съседски деца, които го забавляват. Записът се извършва със скрит микрофон. Включено наблюдение.
Фоноархив:
касета К-21, страна Б, касетофон AudioTon, касета марка "Драгор".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с "Р" ще означаваме Р. М-ски, с "Е" - Е. М-ска, с "И" - съседка на Р. М-ски, идваща да прибере детето си, а с "В" - записващата Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №2

 В А тоя откъде го намери?
     Р [//кой/ докторъ ли//
     В Да.
     Р //ами те с вал'о бачкаха ено време: и той имаше един
       магазин ф йабланица/ остааше ми стока на консигнацийа/
       ас му давах канатки/ от ино време си работим/ двата
       магазина// после ас му казах че/ ше махам магазинъ и
       той из'ави желание да го земе//
     В Ама той откъде е тоя човек?
     Р //тука е/ има ф йабланица магазин//
     Е //малък да си вид'ал тампоните къде си ги остаих//
     Р //ъ: вид'ах ги//
     Е //б'аха на масата ама: слет това н'акъде ги
       преместих//
     Р //не не не/ гледах ги н'акъде// ако не съ ф тоалетната
       начи съ ф кухн'ата// на бар плотъ// лудница/ стааме луди
       вече//
     В Е!
     Р //и само малкийъ е най малкийъ проблем//
     В Кой?
     Р //тони//
     В Най-малкият проблем е той?
     Р //най малкийъ проблем// а то направо ас лудвам от хил'ади
       други нешта// ей го тва/ майка ми://
     В А тя сега какво...
     Р //краси на фсичкото одгоре днеска пък/ в дванайсе часъ
       испраштам майка ми/ ф идинайсе часъ испрашта(ФС) зиаме
       бебето и ас го снимам// и тва за секунди става// оттам
       дерекно се дигам/ бегом/ грабвам майка ми/ карам йа на
       афтогарата/ отам ф еци друга работа да вършим/ и тва
       идвам тука сеа да го напечатам и да го чакам тоа да
       дойде с парите//
     В А той ще дойде ли?
     Р //а бе той тр'аа да дойде и/
     В А той какъв е по принцип тоя човек...
     Р //ако дойде/
     В Някакъв много "хахо" ми се вижда?!
     Р //доктор/ доктор кардиолок на: той кара въф реанимобил
       бърза помош/ гол'ам спец'алис//
     В А стига бе!
     Р //той е: как ги: водът/ тийа най тешките случаи дето се
       касае за секунди там/ катастрофи: убийства: тва е//
     В Глупости!
     Р //да бе/ най тешките случаи// малък тийа цвет'а дето ги
       дъфчиш изопшто не е хуу да ги йадеш// те те
       зар'азаха мадамите и ти веднага налапа цветето//
       тони не лапай глупости на тва цвете штото е много прашно
       штот боде//
     В Е добре де, защо пък в Ябланица?
     Р //та:м има: имот// и там йавно е от там или пък техните
       съ от там шот там/ има познати и сичко//
     В И има какво там?
     Р //познати//
     В Има магазини?
     Р //...Ф...(ФПС за израз на съгласие - ъ-ъ)//
     В Леле, Роска, това кафе е убиец, бе!
     Р //силно е//
     В А Еци какво прави? Как му беше името?
     Р //срочна работа// христо// срочна работа праи//
     В Как срочна? Аз ти преча да пишеш.
     Р //и ас както бързо пишъ// про то/(пише на пашината)
     В Два пъти удари.
     Р //ко лъ/ глей къде го написах//
     В Роска, напиши го тука, измисли го и ще ти го натракам.
     Р //ште го препишеш//
     В Ами да. Какво ще си играеш.
     Р //ма ти ш_си пируваш/ къде ш_та занимавам са//
     В А бе никой няма вкъщи. Сама съм, какво ще пирувам.
     Р //жоро//
     В Няма го, ще си дойде поне слет два часа.
     Р //добре/ айде оставам ти тайа работа/ тва тр'аа да
       се измисли само// ма то фактически тва е изречение
       тр'аа се опраи/ значи тук казваш относно// относно/
       направените/
     В Направените разходи за материали.
     Р //направени разходи/ зашто те//
     В Добре.
     Р //направени расходи за материали... ъ:/
     В (не се разбира репликата)
     Р //по подобренийа и римонт на помиштенийа/ пак има
       помиштенийа//
     В Много добре е.
     Р //и направените разходи за метер'али// тука става по
       подобренийа и римонт на партерни помиштенийа зона бъ
       дивитнайсе/ блок тринайсе четринайсе вхот бе// тва
       отпада... слет тва идва тойа списък// и тука е
       кошмар// плочки теракот девет метра квадратни/ тука
       сичко тр'аа ...Н...девет метра квадратни/ цената//
     В Да, и трябва да са подредени.
     Р //и тр'аа съ подредени и аз за тва исках сам да седнъ
       спокойно/ и тука едно по едно да си ги обмисл'ам и да си
       ги пишъ//
     В Ти обмислил ли си ги?
     Р //ами... измислил съм ги и ас тр'аа ти кажъ че тийъ
       цини въопште не съ верни:/ штот ас съм хвърлил там
       луди бакшиши за тва за онова// ф съштото време за да
       оправдайъ бакшишите и расходите за труд/ аз надувам
       цините/
     (звъни се на вратата и Р. М-ски отива да отвори)
     Р //а/ кога/
     И //здравей//
     Р //кога шъ шъ...Н.../ штом чуе звънецъ и вика ей: мама
       идва// викам ти ако искаш да останиш шъ тъ
       удерим// да бе: ван'а/ остави йа/
     Е //остави йа//
     Р //т'а се занимава/ т'а т'а с тони се харесвът//
     И //не не//
     Е //тр'аа ти кажъ че ше ми напраиш услуга...Н...//
     В Аз мисля да си направим една градина.
     Р //да бе/ те го имът там въф студенскийъ грат/ бе има
       такава децка стайа//
     В Да. И която майка е свободна...
     Р //ами да/ просто всички деца ги събирът/ те съ занимавът
       играйът си заедно тва онова/ те майките си седът ф
       другата стайа/ пушът си цигарките гледът телевизийа и ги
       гледът//
     В А бе, Роска, кажи за антената, какво си измислил? Жоро
       искаше нещо да ти носи, нещо е видял.
     Р //ништо не съм имал време да проверъ/ тр'аа
       проверим тва цинити офертите/ тийа работи//
     В Ами той точно такова нещо май ти носеше.
     Р //имено тва е ного полезно//
     В А ти какво имаш предвид по принцип?
     Р //еми: кво/ си напраим ена наша антена тука двайс човека
       дет се съберем од блокъ/ и... си е наша// н'аа да
       плаштаме ежемесечно/ ше плаштаме за подръшка// ама когат
       се развали//
     И //здрасти/ зиам ги и дв-ет-е//
     Р //добре//
     И //т-е сега пройавиха жилание да дойът у нас// гергана
       и дора// ако си йа търсът гергана кажи че е
       (жжжжжж)(завърта глава по посока на апартамента си)
     В На етажа е.
     Р //да//
     В Добре де, ако един гледа, примерно иска да гледа един
      канал, другият иска да гледа друг?
     Р //ами: четри програми/ тва е един'ъ вар'ант четри програми
       моеш да глеаш по избор// те се подавът едновремено
       четри програми/ и ти си избираш койа от четрите да
       глеаш// тва е един'ъ вариант/ другийъ вариант е сопсвено
       да си имаш декодер/ което означава че моеш да глеаш
       сичко обаче става вече сумата мноо гол'ама// тва е:/
     В Как собствен, всеки да си има декодер?
     Р //ами на практика секи си има сатилит само че ползвът
       ена чинийа/ ена анатена// а секи си има тийа скъпити
       дикодери коит съ по четри до осем хил'ади лева/
       тр'аа да си ги плашташ/ пл'ус другите расходи тр'аа
       си плати дикодеръ//
     Е //малък дай ми н'акви цигари заштото там може да се/
       сигурно ше ми се допуши пък не знам мариела дали има//
     Р //малък там на терасата//
     Е //а//
     Р //на терасата//
     Е //да бе/ ст-ига пък т-и сиа://
     Р //мисълтъ ми е на т'ах мое да им е неудобно/
     Е //тийа цигари твои ли съ//
     Р //на краси съ//
     Е //твои ли съ краси//
     В Не са мои, не!
     Р //а ти си с/
     Е //ти само с ройалъ ли си//
     В Да.
     Е //добре/ бепсън ас от-ивам// ами имаш идин час
       сига/ кво ше го/
     В Аз ще му помогна каквото трябва.
     Р //н'ама бе/ ши го: коландрим// облечи съ штот довечера
       ш_стане студено//
     Е //ш_си земъ един пуловер само//
     Р //земи си и глей да не се бавиш/ като го приспити ила//
     Е //малък/ ъ: около(ФС) слет последно хранене/ преди
       последно хранене/ тва значи докъм докъм десет часъ ше
       тр'аа да съм там//
     В Дванайсет се пада.
     Е //н'ама дванайсе/ тва е ношно хранене в дванайсе/ т'а е
       на режим от ъ: седем десет един/
     В Да.
     Р //н'ама ли да го къпете ф осем//
     Е //ами ако не/
     Р //или в десет//
     Е //непосредствено преди: да го храни последен път/
     Р //девет и полвина//
     Е //точно девет часъ ше почне да го къпем да речем/ или
       девет и полвина н'акъде// не помниш ли ф началото как
       беше// и ти ф осем оправиш ли се ас ъ:/
     Р //да бе/ да//
     Е //съм ти излишна//
     Р //слет тва е лесна работа// тва загр'ава ли/ май не
       загр'ава// краси тва освен ас ш_ти го диктувам и ше
       го:/
     В Ще го "изпраскаме", бе, не се притеснявай.
     Р //ас напрао ш_ти го диктувам за да може да: да:/
     Е //бепсън айде ас отивам//
     В Чао, Женка!
     Р //айде//
     В Цункай бебчето!
     Е //ше го цункам//
     В И майчицата. А майка ти как е бе, Роска, нали знаеш, че ас
      имам слабост към нея?
     Р //т'а: нейната болес н'ама оправ'ане ами просто:
       окуражиха йа със тва че/ казаха й че е болна/ че
       н'аа шес пет/ сичко е в'арно/ грешката е верна/
       просто: въф тайа възраст болестъ съ развива бавно/
       опасно е при млади хора заштото бързо се развива
       организмъ/ и болестъ бързо се развива// а въф тайа
       възрас много жени боледувът и: едва ли не съфсем
       нормално/ бавно ше се развива ше има болки: и:
       ше почнът леки деформации ф ставите и/ т'а майка ми
       толко безнадежно гледа на животъ си че:/ штом
       следваштите десет години н'аа да да падне на легло/
       начи н'аа тука// а то тва й тр'аа на нейа малко да
       съ:/ малко да бъде оптимис/ за да мое да си опраи
       здравето/ а т'а си съсипва здравето/ а нейа/
     Е //ас съм//
     В Жени е.
     Р //чух... и отношение разбираш ли//
     В Добре, а не иска нито при единия да бъде, нито при другия.
      Така ли?
     Р //майка ми ли//
     В Да.
     Р //а бе: никой не иска/ т'а е оште н'ама смисъл/ т'а не е
       оште стара жена койат тр'аа се одгледа разбираш ли//
       т'а и т'а не иска// даже нешто и повече/ т'а/
     В Не бе, не е хубаво сам човек да живее.
     Р //там/ начинъ е съфсем друк са/ т'а може да:... се
       събере с н'акой да си живее//
     В Не е...
     Р //за нейа тва е исхот от самота// има там един човек
       който е испаднал ф съштото положение и: буквално
       съштото положение/ със сопствена къшта със сичко/ и пак
       така е останал на... бил е ено време сам//
     В И какво?
     Р //прийатен човек тва онова/ и: просто искът да се
       съберът да си живеът задно//
     В Ама разбира се. О, ас помислих, че на тоя човек му има
      нещо. Господи, боже мой. Аз помислих, че нещо кукнал...
     Р //не бе/ не бе/ ами не/ здраф праф//
     В ...или умрял, или нещо такова. Викам, боже мой, тя има
      предвид лош случай.
     Р //не бе/ здраф праф човек иска да/ той той йа е карал да
       се съберът двамата да живеът заедно шото/
     В Ама разбира се, в никакъв случай човек не бива сам да
      живее.
     Р //тва е/ мисълтъ ми е че не е ф тойа етап ф който ше
       е: баба койат ше грохне тука да йа гледаме/ т'а все
       оште си има личен живот който/
     В Аз много я харесвам. Имам много голяма слабост към нея.
     Р //а бе//
     В Много фина жена е.
     Р //ас ас ни моъ си престаъ разбираш ли/ ний ний сме ф
       ид'ални отношенийа заштото се виждаме р'атко// иначе
       секи си има сопствен начин на живот/ се нешто: ше има
       проблеми// по добре/ обаче пък прекалено далеко/ айде
       тук тони и рилка: съ на двеста метра и с т'ах съ
       виждаме на три дена по за десет минути/ ид'алнийъ
       вариант/ ем съ близо ем сичко може за нула време да се
       помага и не досаждът/ ем пък не досаждът/ нали тука не
       ни пречът да си живеем сами// там кофтито е че е
       далече са//
     В Да де, примерно през лятото детето може да го водите.
     Р //можеме кат порасне направо там може да седи// ний
       искаме да отидем сеа за поне за петнайс дена поседим
       на чис въздух//
     В Росене, ас ако имах, както мечтая да го изведа малкия от
      тая мръсна София с този спастичен бронхит.
     Р //ами://
     В Ох, така ме боли един зъб...
     Р //ами зашто не го...Н...
     В ...днеска ми човъркаха, че не чувам направо с това ухо.
     Р //искаш ли нешто лекарство//
     В Взела съм.
     Р //но той си е...Н... тука/ зона бе деветнайсе//
     В Гледай го, ма той ходи!
     Р //ходи ми... поткара vипъ: бързо// глей са по ц'ал ден
       го гледам и подравн'авам опасните места/ намира си ги де
       тр'аъ ти кажъ// ей зарат тва сутринтъ сложих
       матракъ там върху контактъ:/ да бе вече си става чудо//
       ей сега бута телевизоръ слет тва бърка ф колонити/ слет
       тва/
     В Искам да ти кажа нещо много приятно. Наакал се е.
     Р //и: нормално/ нали бе герой нормално/ с пампер ли си/ не
       си//
     В Ей, на....
     Р //малък наакал ли си се наистина//
     В Много. Роска, трябва да го мием.
     Р //а/ ше го опраим/ н'аа проблем//
     В Какво правят вашите кумове?
     Р //кумицата с децата при майка си на търново(ФС) на тва на
       свиштоф// а васи:л с брат си бачкът тука здраво и тва
       е//
     В Егати семейството.
     Р //гол'ама поръчка// еми много пари съ/ много пари съ/ те
       сега хваштът н'аква поръчка десет хил'ади шкафа за
       ена гол'ама фирма/ българо американска дето праи/
     В Как шкафа?
     Р //ъ: на: стилаш за магазин/ метален стилаш/ и: десет
       хил'ади е гол'ама бройка// те там сметни ги до
       десет хил'ади/ ако земиш по десет лева от парче/ съ
       сто хил'ади най малко/ ако земиш по сто лева от парче
       което е много по реално/ съ много пари/ разбираш ли//
     В Добре де, как ще ги правят?
     Р //тва е номеръ че/
     В Те ще режат ламарината ли?
     Р //те зимът ц'алата поръчка и йа расхвърл'ът на
       работници// обаче ената от операциите те ше йа вършът//
       нали ти казвам// на мен ми давът например да направъ
       на самите стилажи одгоре натписъ на: на фирмата//
     В Да.
     Р //на ситопечат//
     В Да.
     Р //десет хил'ади натписа// и те тва ми см'атът на мен/
       десет хил'ади бройки/ десет лева/ десет лева да ти
       дадът за натпис/
     В Да.
     Р //съ сто хил'ади лева//
     В Какво, какво?
     Р //толко съ/ обаче: има друго сеа/ тва е: поръчка койат
       се испълн'ава примерно шес месеца/ разбираш ли// обаче
       пак съ мноо пари/ ако и за шес месеца да е// и ти ти
       ше имаш и расходи за бойа за какво ли не//
     В О, много! И за бачкането на работниците.
     Р //и пак съ мноо пари// н'ама/ тва ас ше го правъ бе/
       то е на ниво надомна работа// то е ена ена ришетка
       се праи такава/ слагъ съ/ те ени ламарини ше ми
       донесът на койат ше праъ натписити// слагаш одгоре
       минааш само със една: шпакла такава и готово//
     В Да.
     Р //слагаш другото и слет тва фторийъ цв'ат минаваш//
     В Не, не, в смисъл те ще имат разходи за работниците.
     Р //те и пл'ус това има н'акои поръчки коит съ ги дали
       дирекно въф завот// например правът се ени каси
       такива от тел/ кошове/ такива//
     В Да.
     Р //те не могът ги направът/ давът ги на поръчка в завот//
     В Добре де, кой плаща това нещо? Те ли си го пащат?
     Р //тайа фирма:/ т'а е американска ли/ ква е фирмата/ т'а
       е мноо извесна ма не моъ ти йа кажъ сеа// койато ф
       моментъ праи верига здраво от супермаркети и досеа тийа
       работи съ с_произвеждали ф полша/ обаче те съкраштавът
       транспортъ оттука и ше ги произведът в бълтарийа/ и
       оттука се очаква ена гол'ама поръчка да им дадът
       слет тва за съйузъ//
     В А, след тая?
     Р //да/ и хванът ли съйузъ онийъ съ им казали по педесе
       хил'ади на година/
     В Майко!
     Р //бройки/ значи те ако зимът по двайс лева от ъ: от
       едно(ФС) от един стилаш двайс лева/ страшно малко пари
       нали/ неверойатно малко пари/ двайс лева да взимът от
       един стилаш ше зимът по идин мил'он на година//
     В Дюшеш!
     Р //коет означава постойанно да си имът работа/ и ше
       пичел'ът добре// то гол'ама поръчка//
     В Поне да могът да си купят жилище.
     Р //те: жилиште си имът//
     В Кой бе? Нали са на студентски общежития?
     Р //ф софийъ/ ма въф казанлък и въф свиштоф имът къшти кат
       дворци// въф казанлък имът въф самийъ грат имът
       апартамент а въф шипка/
     В Каква Шипка?
     Р //село шипка пот ъ:/
     В А, да де, да де, Шипка.
     Р //връх шипка оттолу имът вила страхотна грамадна
       със гол'ама къшта:/ супер// т'ах къшта не им
       тр'аа/ ма пари им тр'аът штото имът заеми//
     В Ама ще се заврът ли в Казанлък спорет тебе, или в село
      Шипка?
     Р //а бе виж кво/ те ако си държът контакти със софийа/ той
       ицо си живее ф софийа/ те като държът контактите въф
       един момент/ бе те си мечтайът за йахти за море/ за:/
     В Оле, оле!
     Р //те йахта прайът// т'а йахтата е почти готова// ас сиа
       съм/ ас участвам ф праенето на йахтата/ на прийателски
       начала помагам само/ което значи че после/
     В Ще се возиш.
     Р //ицо каза че че ше направи табло със снимки// по
       време на праенето на йахтата се праът снимки/ и после
       праим йахтата и ено табло// и като дойде н'акой на
       йахтата поглежда снимките и ако го има на н'акойа
       снимка може//
     В Моля те, заведи ме и аз да имам снимка!
     Р //а ас участвах на най тешката работа най мръсната/ на
       леенето на корпусъ от полиестерна смола//
     В О!
     Р //отровна/ стъкломат//
     В Как се казваше това? Стъклопластика.
     Р //стъклопластика// това е такава идиотска историйа//]