| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

1.7. ИНФОРМАТОРИ В. Х-ОВ И Р. Х-ВА


Социален статус на информаторите:
В. Х-ов е 37- годишен по време на записа. Роден е във Варна, където е завършил музикално училище. Следвал е в Консерваторията. Пее в Хоровата капела. В София живее от 16 години. Женен е за Р. Х-ва от 9 години. Родителите му са от Варна, но през по-голяма част от годината живеят при информаторите и се грижат за децата им. Р. Х-ва е около 30-годишна по време на записа. Родена е в София. Работи като секретарка и следва задочно висше икономическо образование. С В. Х-ов имат две деца - син в първи клас и дъщеря на четири години. Родителите на Р. Х-ва са работници и живеят в едно от селата, станали столични квартали.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на идиолектите на Р. Х-ва, направен през октомври 1992 година в дома на информаторката. Семейство Х-ви са съседи и приятели на записващата и сестра й И. А-ва (информаторката от 1.2.). Р. Х-ва и И. А-ва правят туршия и разговарят със записващата за родителите на Р. Х-ва, за забравени подаръци, открити случайно, както и за дреболии от ежедневието. В разговора се включва и А. А-ов (информатор от 1.2.).
Фоноархив:
касета К-22, страна Б, касета "Драгор", диктофон марка "SANYO".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с "Р" ще означаваме репликите на Р. Х-ва, с "И" на И. А-ва, с "А" - на А. А-ов, с "В" - на записващата Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №1

 Р [//тойа път така те чаках направо с нетърпение да се
       върнеш да ги затвориш/ обаче не:/
     А //обаче не би:/ не би: не би://
     Р //да/ а атанасе със стари капачки ше можеш ли да ги
       затвар'аш//
     В Имаш ли стари капачки?
     А //със ена капачка или съ затвар'а или не съ
       затвар'а независимо от тва дали е стара или не//
     Р //как// штото има н'акои от старите дет се въртът//
     А //да де//
     Р //ето това съ ми старите/ тийа ги наричам стари капачки//
     В А тези одгоре деформирани ли са?
     А //сеа ас слизам долу и слет малко ше додъ://
     Р //добре/ тъкмо ше стане и от селската манvа//
     А //какво//
     Р //ти си гладен нали//
     В Чакай да погледна работите.
     Р //даже ако искаш кажи на иринка да донесе и доматки да
       си напраим салатка/ за такова/ за ракийка//
     В А, ами водите ли го...
     Р //ето тес съ нови// има разлика виж ги тийа те съ съфсем
       не:/ само с такива могъ да затвар'ам/ мен краси ме
       болът ръцете ас имам много слаби китки// виш кво си
       намерих в гардеробъ(жжжжжж)(сочи с пръст, а след това
       и взима в ръце малки калени съдове с похлупаци)
       подар'авали съ ми го и кат си расчиствах гардиробъ
       без да искам си го намерих// а съм забравила за
       т'ах/ гледай кви съ раскошни// с дупка(жжжжжж)(сочи
       дупка на капака)//
     В Ама само едно ли е?
     Р //не/ шес съ//
     В А стига, бе...
     Р //да/ забравила съм ги/ не знам нито кой ми ги е
       подар'авал нито по какъф повот// но сигурно десет години
       стойът... без да ги ползвам/ штот не съ подар'авани
       скоро//
     В Руми, можеш ли да си представиш, че ас в това готвя
      непрестанно.
     Р //какво го(ФС) какво готвиш ф него бе краска//
     В Слагаш...
     Р //много трудно ги мийъ бе знаеш ли бе/ а//
     В А, голяма работа. Докато са топли ги накисваш. Веднага
      ядеш и ги накисваш. Руми, знаеш ли колко струва едно
      такова?!
     Р //колко//
     В Ами минимум трийсет лева.
     Р //йа ми кажи сеа ти н'аква манvа за тва нешто// ас
       сирене сирене правъ//
     В Гювече, гювече.
     Р //сирене най редовно правъ от него// нешто друго//
     В Руми, отдолу наденичка, одгоре доматче, одгоре чушчица,
      одгоре лукче...
     Р //квото имаш//
     В ...сиренце. Каквото имаш, рибка, каквото имаш вътре пълниш
      и даваш. Или най-обикновено картофче....
     Р //да//
     В ... моркофче и като ги затвориш, то си се..., то си се
      задушава.
     Р //картофче моркофче да действително ти си праа//
     И //вечера ли//(репликата е отправена към дъщеря й, която
       е в друга стая)
     Р //кво става славчева//
     И //знаеш ли колко е студено вънка//
     ("Р" включва телевизора)
     Р //виш сеа като му сложъ антената кво стаа//]

ИЗВАДКА №2

 Р [//ф мифката (жжжжжж)(сочи в ръка къде "И" да сложи
       продуктите) къде бес него// сеа петър тр'абва да
       дойде//
     В Кога това?
     Р //ами ф недел'а със веско ше пътуваме//
     В А Веско къде е?
     Р //е сеа/ той е във варна веско/ ас съм сама//
     В Е как се оправяш с дечурлигата?
     Р //ама не/ гергана е при майка ми таа седмица// ц'алата
       седмица е при майка ми/ а пет'о знаеш че те съ големи
       вече и... те малките създава хаос/ те като поотраснът
       вече не правът ъ: такива бели//
     В Е какво, не плаче ли Гагата?
     Р //пак тр'ава да ги/ а бе мрънка ама: знае че кат дойде
       тук ше ходи на градина//
     В А, това ли е!
     Р //и алтернативата е по добре при баба дани но не и на
       градина//
     В Добре, не й ли харесва?
     Р //харесва й/ свиква ама/ баба дани йа глези//
     В Твойта майка се казва Дани?
     Р //да/ грозданка се казва//
     В Как, как?
     Р //грозданка//
     В Значи във всяка българска къща като влезнеш и гледаш
      "Селена".
     Р //в'ефъ//
     В Вефът.
     Р //в'ефъ майна://
     В Вефът майна. Цъкни вефа, че ми изгоря джигера за поп
      музика.
     Р //кво кво кво//
     В Цъкни вефа, шефе, че ми изгоря джигера за поп музика.
      А ти къде си хванала тези връзчици с ония граждани?
     Р //кои граждани бе//
     В А бе, в обущарницата.
     Р //ама те съ нали ти казах че ъ: техните работилници
       сеа съ работилници на младешкийъ театър и съ въф дворъ
       на капалата// да//
     В Е ти затова такива солидни връзки имаш!
     Р //те даже предлагаха и на мъжъ ми да ми направът обуфки/
       по поръчка/ штото той носи четиресе и шести номер//
     В Е такива обувки произвеждат "ле се""?
     Р //ми те ги правът да//
     И //руми//
     Р //да//
     И //а какво струвът ени токчета//
     Р //ами иринче мен само за метални токчета ми зеха петнайсет
       лева// другите дет ги слагът не знам колко могът да
       струвът//
     В На Ирина ония струваха двайсет...
     И //двайсет лева дадох за две капачета// двайсет лева//
     В А ще го взимате ли Петьо, като дойде тука дядо Петьо?
     Р //как кой//
     В На обяд?
     Р //не/ направо в три// то ше е студено тогава/ зашто да го
       раскарвам до къшти// ми то много одавна умре вили
       брант чак неска го погребвът//]

ИЗВАДКА №3

 Р [//много е слатка такъф колорит е т'а// а мойта леле
       мойта баба ако беше жива толкова много можеше да ти
       послужи// т'а беше образец на шопски говор/ тр'аъ ти
       кажъ//
     В Има ли такива? На майка ти?
     Р //не/ на башта ми// на башта ми/ дека че одиш/ кончиетата/
       на м'еко/ ама: беше искл'учително колоритна/ ние много й
       се смеехме внуците й//
     В Аа, подигравали сте я нещастната женица.
     Р //а виж ...Н... как ше се опраим//
     В Е някой да е останал, така че да му е добре?!
     Р //имаме оште чесън дай да го нарежеме сичкийъ// да//
     В А каква кола си е купил?
     Р //ъ: зависи за каква кола ме питаш/
     В На баща ти.
     Р //заштото той има н'аколко коли// да// има ена коли(ФС)
       има ена кола москвич четристотин и: най новите не знам
       точно марката каква е/ две годишна/ купи йа за
       четиресе и два бона//
     В Много добре.
     Р //много ефтино йа купи// има ена лада/ има ена ифичка
       товарна//
     В Защо не вземете една лека кола?
     Р //с койато си прекарва кончетата//
     В Какво?
     Р //ти не знаеш ли// а стига бе//
     В Аз баща ти никога в живота си не съм го виждала.
     Р //не е станало на въпрос//
     В Ама ферма ли имат?
     Р //не съфсем/ не не като ферма... то то тва е
       наследствено// идва от д'адо ми/ прехвърл'а се на
       башта ми той сеа брат ми се занимава// той е н'акъф
       особен интерес към конете/ искл'учителни познавачи на
       конете// те например ход'ът по фермите купувът по
       хубавите егземпл'ари слет тва ги продавът//
     В Ама, Руми, то има...
     Р //ф моментъ прави бизнес със един турчин//
     В Ама ги продавът на него?
     Р //продавът ги да//
     В А какви коне, расови ли?
     Р //не/ не съ расови/ расовите съ много скъпи// съфсем скоро
       той купи един/ тва което знам имам като информац'а
       като цифри могъ да го посочъ// купува един кон за двайсе
       хил'ади лева и слет това го продава за трийсе
       хил'ади// но... има си има си и познанийа ф тайа
       облас/ и умее да ги охранва и да им придава вит и
       бл'асък//
     В Всичко това.......
     Р //да обаче тва нас/ нас почти не ни ползва тоа негоф
       бизнес/ той си е само негоф негоф личен//
     В Е добре де, нещо не ви ли помага?
     Р //е од време на време/ той с хранителни продукти помага
       обикновено//]

ИЗВАДКА №4

Р [//жени беше тука и се обади и се оплакваше от б'урокрацийата за вадене на паспорти// В Ама къде? Р //въф ъ:... районното управление на мевере// В Там ли се вади паспорт? Р //ма знаеш ли какъф ат е// неверойатен ат е// първо отиваш/ В Ама за чужбина? Р //не/ загубен паспорт/ първо отиваш въф районното управление на мевере// подаваш молба койато е свободен текс като задължително тр'абва да опишеш поради какви причини си си загубил паспортъ// слет което/ ако си спомн'аш можеш и да одблежиш и номеръ си на паспортъ// хем си го загубил хем тр'аа да одбележиш и номеръ// В Глупости! Р //отиваш купуваш си таксова марка по десет стотинки/ слет което се връшташ// там таксови марки не се продавът// В Десет стотинки?! Р //десет стотинки на с'ака цена тр'аа си намериш// И //ше идвът ли децата// Р //подаване на/ И //на какво// В И какво трябва да подадеш? Р //подаване на нова молба// В А след оная с десетте стотинки?! Р //оште ена такава молба се подава да// В И какво после? Р //слет това чакаш шес работни дни// В Е защо? Р //получаваш разрешение от шефъ/ със сичките си възможни документи военни книшки:... актове за раждане: актове за скл'учени бракове/ плашташ сто и педесе лева въф републикански б'уvет за загубен паспорт/ и на вс'ака цена тр'аа да бъдът платени тейа пари въф ъ: десекаса по местоживеене/ не се признавът пари внесени въф друк район// В Е защо, какво значение... Р //е това наистина е ена неверойатна въртелешка койато трае н'акъде около двайсе дена за изваждане на ноф паспорт// В Глупости! Р //да// В Ама кой си е загубил пасорта? Р //и жени и веско си загубиха едновремено/ почти// ништо ништо// И //тейа съ горешти// В А на Веско? Р //веско край/ издаде си паспорт и са жени е на рет//]
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 16.05.1993 г. в дома на информаторите. Поводът за гостуването на записващата и съпруга й е отправената от домакините покана за сутрешно кафе. Предходната вечер синът им е празнувал рождения си ден. Разговорът не е концентриран върху една определена тема - коментира се проектът на семейство Х-ви да си вземат куче, счупването на стъкло по време на рождения ден на сина им, престижът на професията оперен певец и други теми от ежедневието. В разговора участват Р. Х-ва , В. Х-ов, Кр. Алексова, съпругът й, като неколкократно в стаята влизат и децата на семейство Х-ви с традиционните детски оплаквания. Информаторът В. Х-ов не предполага, че записват речта му. Съпругата му е информирана за извършвания експеримент.
Фоноархив:
касета К-25, страна А, касетофон марка AUDIOTON, касетка марка "Драгор".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с "М" ще отбелязваме репликите на В. Х-ов, с "Р" на Р. Х-ва, с "П" на сина на информаторите П. Х-ов, с "Г" - на дъщерята Г. Х-ва, с "Г" на съпруга на записващата, а с "В" на Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №5

 В Веско, как се оправихте снощи?
    М [//ма не/ никви проблеми н'ааши при... тва е нормално
       като има толкова дица/ просто даже учудвашто чи
       толкова време сме се събирали ништо не е ставало//
     В Глупости!
     М //ас ни могъ да си така да си учотчн'ъ отношението по
       отношение ъ:/
     В По случая.
     М //отношението по отношение на бойъ(смее се) въопшт-е като
       въспитат-елно ср-есво/ и ни знам дали ни збърках чи ни
       го набих сношти// то тва беше/
     В А, в никакъв случай!
     М //беше мноо//
     В Не, не, в никакъв случай не боя, Веско, в тоя случай! За
      мене, де!
     М //не знам//
     В Не знам, но......
     М //той бойъ не въспитава обачи помага и:/ малко тва нешто
       леко за профилактика два шамара само// то ено времи е
       било традицийа нали в българското право в семейство нали/
       баштата удр'ал по идин шамар на дитето нали така да му
       напомни/ за н'акакъф по спиц'ален случай да му остави въф
       съзнанието за ц'ал живот нали//
     Г Снощи си беше глънал граматиката Петьо много лошо.
     В Петьо снощи си беше...
     М //ако искати турско да направ'ъ/ не еспресо//
     В Не, това много го харесвам. Петьо снощи се беше втрещил.
     М //вечи със жена ми полуд'авам/ взела мъ е(ФС) от идин месец
       да зиами куче//
     В Какво?
     М //куче да зиами//
     В Веско, кажи, Веско, къде ще го турнеш?
     М //ни знам ни знам//
     Г Пълна....
     М //пълен ид'отизъм/ жоро ти гледал ли си куче н'акога
       фкъшти//
     Г Не, котки сме гледали.
     М //ас веднъш ми съ случи студен(ФС) ъ: прес студенскити
       години жив'ах със ена дама ф идин апартамент/ ената
       стайа за нейа другата за мени/ б'ахми прийатели с нейа//
       тайа мома си зела немска офчарка/ и пет месеца жив'а
       там// т'а стана е така (жжжжжж)(с длан обърната към пода
       посочва, че кучето е станало високо около метър)//
     Г Огромно.
     М //с(ФС) н'акакъф спиц'ален там развъдник йа беши измъкнала/
       подарили йа б'аха// и тойа sв'ар то бескрайно чаровно
       животно докато е малко обачи посли става ид'от// и на
       петийъ месец вечи го усетихми чи почва му си искрив'ава
       характеръ и т'а го раскара//
     В Как изкривява?
     М //ми: то е куче войник бе// то е създадено да да пази да
       убива да/ то (кашля) петийъ месец почна да става
       агресивно към чужди хора/ към нас не// то е прекрасно/
       сутрин идва слага си главата върху главата ти ф лиглото
       както спиш// е/ глей не не си фл'азла ф тийа
       взаимоотношенийа да вииш кво е наистина прийатно//
     В Не, аз съм имала коте, куче - не.
     М //обачи после настъпва (мммммм)(свива устни и клати
       глава, с което предава неодобрението си към характера на
       порасналото куче)//
     В Какво красиво! (става дума за цветята във вазата)
     Р //нали/ нека стои/ чак красиво//
     В Ние с Румката сме с гащи!
     Р //естествено// какво сега//
     В Веско разказва за идеята за куче.
     Г Стой си, ела тука. (отправено е към В. Х-ов, който търси
      цигари)
     Р //ама не/ ас ште се поболейъ за това куче тр'аъ ти
       кажъ// просто ште се поболейъ//
     Г Ама къде, ти какво куче си видяла?
     М //поинтер//
     Р //той ми казва/ каза веднъш че ше го приеме/ децата искът
       секи момент да си го зеем/ обаче// име сме избрали// и
       днеска тр'аа да ходиме да го зеем и ас се въртъ като:
       побъркана//
     В Виж го Веско!
     М //като почни да си върши естественити си нужди ги върши как
       попадни/ кат е малко/ с'ако бебе// и тр'аа да растелиш
       ц'алата страйа весници//
     В Как?
     М //и постепенно да махаш идин по идин весник и то свиква да
       сире на весницити само// и накрайа оставаш само идин
       весник ф ъгълъ/ и накрайа като свикни ф него ъгъл да
       сир-е/ тва е до четвъртийъ месец/ докато свикне ф него
       ъгъл да сир-е/ махаш и него весник слагаш ено съндъче
       със ъ:/
     В Пясък.
     М //п'асък// то сере въф него и после почваш да го извеждаш
       вече от шестийъ месец нататъка//
     Г Да му сложиш, ъгъла да му...
     В Добре де, до шестия въопще не се научава?!
     М //е: искл'учено// то н'акакъф рефлекс има штото си спомн'ам
       тайа мацка/ то живееше ф нейната страйа/ ъ идва при мен
       да ричем играем си двамата/ ф идин момент почва да съ
       дърпа дърпа дърпа/ най накрайа го пускам то отива и
       застава по средата на стайата/ испикава съ или съ иссира
       съответно и съ връшта ф мойта стайа// начи н'акакви
       рефлекси имало животното//
     Р //н'ама ли го марински да върнем столъ//
     М //не// бе безумие е тва//
     Р //чакай да зема тва//
     В Вие сега имате ли репетиции, Веско, всекидневно?
     М //да//
     В Какво готвите?
     М //е ми са за двайс седми заминаваме за божи гроп..Н...//
     Р //по йасно говори де//
     Г Ще дойдете хаджии.
     М //ше станем хаvии/ да// ако стане тайа работа и минем
       прес...Н... штото то/ тайа част точно е въф туй/
     Г Арабско.
     М //ф арапската час да// ма тийа има охрана там шъ спим//
     Р //може да ви пречи са тука//
     В Не, ние не пием, ние не пием захар.
     Р //не пиете ли захар//
     В И цветя не ядем. Щото има, Руми, такива сега, дето ядът
      цветя.
     Р //а стига бе//
     В Да, най-голямото богаташко забавление.
     Р //има такива дето/ дето йадът хуск//
     В Има. Тази сутрин го закусих вече.
     М //е краси кво чусваш сига бе/ не т-и се йаде изопшто//
     В А, бе ти "бегай тая работа" - не ти се яде.
     М //н'ама такива...Н...//
     В Веско, ти знаеш ли диета такава, моля те, кажи ми я, аз ще
      йа осъществя.
     М //ас като огладнейъ много ф идин момент накърв'авам
       погледъ/ стаам толкова невъображаем просто// не знам
       как/
     Г Нахищняваш. Нали тебе ти се запълва стомаха от това нещо?
     Р //тоа сервис толкова р'атко го използваме//
     В Това щях да ти кажа, не е нужно да ни слагаш сега хубавия
      сервиз.
     Р //се ми се струва че/
     В Какво му е на сервиза?
     Г Че много ти е хубав сервиза.
     Р //омръзнал ми е да го гледам вече//
     Г Трябваше да го дадеш снощи на децата. Да чупят.
     М //жоре малко уиски с кафето си искаш ли// ни тъ боли
       глава нали//
     Р //не не не/ веско недей//
     М //здрави сме ас съм/ а_съм добре//
     Г Снощи нещо...
     Р //стомахъ/ какво//
     Г Снощи се усечам, че нещо ми се по....
     М //то уискито по принцип бързо напива//
     Г А бе, а бе, хубаво, пил съм и други уискита и от по-големи
      количества....
     Р //начи тва е пълен боклук уиски//
     Г Обаче нещо по едно време ето тука...
     Р //искаш ли ена ментичка//
     Г ...един напръстник...
     В Може, нали аз води пия.
     Г ...и чувствам, че започва да ме хваща, пък още не съм си,
      да речем, така хванал като хората.
     Р //да//
     В С какво бе, леле! (огънче от цигара е паднало па
       покривката)
     Р //гол'ама работа/ айде де//
     М //колко ...Н...иа краси// тайа тайа покрифка Ж4сме й
       вид'али сметката//
     В Ама това е кенар, това не е...
     М //то тва е кенар/ баба ми го е тъкала туй нешто// баба ми
       умр'а на деведисе и пет години// \била е на шиснайси
       години кът си е праила чиизъ// квот ти шиснайси години/
       т'а на шиснайси години съ шъ женили вечи// т'а/ то е
       станало//
     Р //какво шт'ах да давам//]

ИЗВАДКА №7

 В А ти си учил дори и в музикално училище?!
     М [//даже и ф консерваторийа//
     В Е не, туй за Консерваторията го знам.
     М //ас съм апсол'утно беззаштитен при новите условийа... ас
       имам и дип(ФС) мойта диплома за средно образование е със
       искл'учително малки възможности нали да практикувам
       каквато и да е друга професийа// пък за вишето да не
       говорим//
     В Защо?
     М //заштото ас ни съм учил физика ни съм учил
       матиматика//
     В Въобще?
     М //ас съм учил полифонийа хармонийа тинтири минтири там/
       тийа сичкити музикални предмети коит изопшто ни ми
       вършът никаква работа въф животъ краси// и: тва е//
     В Да, ама не всеки е учел полофония и хармония!
     М //е и какво кат съм ги учил ас то ква файда//
     В Мерси!
     Г Мерси! (благодарят за кафето, което домакинята им долива)
     Р //с толкова отровно е//
     В Добре, Веско, кога разбра, че можеш да пееш?
     М //седми клас н'акъде/ осми//
     В Ама има ли друг в рода ви, който пее?
     Р //майка му много хубаво пееше//
     М //майка ми...Н... пееше/ ас ако пеех хуу шт'ах да отида
       ф операта/ обаче отидох ф хор//
     В Така говориш.
     М //ама не/ то си е така/ кво да говоръ така//
     В ма много добре знаеш...
     Р //веско ето/ ето захар/ сложи си//
     М //не бе/ при нас става много жестоко шото/ ...Н...колкото
       можахме//
     В Това всичко се......
     М //при нас стана много жестоко// т'а нашта сист-ема трудова
       е такава малко по особена// са например са ф канада/ тва
       е фтората по територийа държава ф светъ/ една от най
       богатити// те имът идин идинствен оперен театър ф
       монреал...Н... и мисл'ът да го закривът//
     В Защо?
     М //ами те там распрааха преди н'акъде четри години когат
       б'ахми ф торонто/ симс-е и дивета година/
     В Ама кой там разправя, ох, така ме боли този зъб, че ухото
      ме боли!
     М //въф штатите има ковън гардън само/ просто става/ такива
       работи ф капиталистически условийа наистина ни ставът//
       идинствено германийа е идинствената държава ф светъ
       койато почти фсеки грат си има опера// те сеа са си по
       друк тертип хора/ по друк манталит-ет// ний българити ни
       сме такива//
     В А австрийците?
     М //ми не е така/ не съ много оперите// после нафс'акъде по
       светъ съ(ФС) музикантити съ пот социалната средъ/ те/ не
       съ: на социалнийъ минимум/ обачи не съ и нат средата//
       примерно сЪ един музикант никога н'ама да получава/ ф
       колкото и престижен оркестър да свири/ никога н'аа да
       получава колкото получаа един инжинер един лекар/
       никога//
     В А за нас изглеждат винаги безумно престижни така...
     М //т'а е безумно престижна за/
     В Да де.
     М //петнайсе двайсе души коит практикувът тайа професийа въф
       ъ: супер елитъ// то там дори и там е работата на: дори и
       на късмет в известна степен/ штото сме чували
       неверойатни пефци да пейът фтори трети роли/ и сме
       чували неверойатни боклуци да пейът първи роли и
       публиката да дивее//
     В Е как така, това поне е нещо безспорно в крайна сметка!
     Р //е (жмжмжмжмж)(в знак на отрицание поклаща показалеца на
       дясната ръка и смръщва вежди)//
     М //е не/ има н'акво субективно отношение което//
     В Е как ще има субективно отношение при това.
     М //има бе//
     В Или пееш хубаво или не пееш, сега това е.
     М //е е оказа че не е тъй// ...Н.ас съм бил свидетел бе//
     В Е къде това, Веско, това е невъзможно?!
     М //въф францийа/ това идинствено въф францийа е възможно/ ас
       само там ход'ъ между другото// те съ такива идиоти
       шовинисти онийа// те съ ф състойание да въздигнът най
       големийъ френски боклук и да потъпчът най хууто запад(ФС)
       чуждо нешто нали//
     В Ти си с много лоши впечатления!
     М //оу от французити много/ много неприйатни фпичатленийа от
       французити// вий вий имати толкова хуаи фпичатленийа от
       т'ах/ и сестра ти имала/ то е една външна страна// ни
       знам/ ас/ от колко от осимдисе и четвърта ходина ходим/
       фс'ака почти фс'ака година ходим въф францийа/
       ...Н...штото/ ас съм ги виждал откъм лошата им страна//
     В Не, ти си ги виждал в съвсем друга ситуация. Не при човек
      да отидеш, който в крайна сметка поема за тебе ангажимент.
     Р //ти...Н...//
     М //по правило за петнайсе дена// и за тийа петнайсе дена
       колкото и да му омръзнеш на тойа човек/ ъ: ши мини ши
       замини докато... руми дай огънче//
     Р //къде е запалката//
     М //то слет пет шес години:/ слет пет шес години ш_тр'аа
       си търс'ъ нова работа/ не знам ква ше е//
     В Веско ще ставаме бизнесмени.
     М //вий сте хора с уважавани професии/ вий сте сигурни в
       бъдештето си/ докато/ не бе краси дори и да си безработен
       ф моментъ/ утре ше намериш нешто/ разбираш ли// ште имаш
       штото знаеш че твойта диплома е зат гърбъ ти/ твойто
       образование твойте познанийа съ зат гърбъ ти/ а зат мен
       н'ама ништо//]