| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.1. ИНФОРМАТОРИ С. Т-ВА И Л. Т-ЕВ

ИНФОРМАТОР С. Т-ва
Социален статус:
С. Т-ва е около 50-годишна. Родена е в гр. София. Завършила е висше педагогическо образование. Упражнявала е учителска и ръководна административно-учебна професия. Майката на информаторката е от Димитровградско - Сърбия и е била домакиня, живяла дълги години в София. Бащата на С. Т-ва е от с. Алдомировци, Сливнишко и е бил дърводелец. Омъжена от около 25 години. - С. Т-ва е около 50-годишна. Родена е в гр. София. Завършила е висше педагогическо образование. Упражнявала е учителска и ръководна административно-учебна професия. Майката на информаторката е от Димитровградско - Сърбия и е била домакиня, живяла дълги години в София. Бащата на С. Т-ва е от с. Алдомировци, Сливнишко и е бил дърводелец. Омъжена от около.
Фоноархив:
номер на касетата К-10, касетофон HITACHI, касета марка BASF C-60, страна А.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
знакът "Д" посочва репликите на дъщерята на С. Т-ва, знакът "Г" - репликите на съпруга на наблюдаващата експеримента Г. А-ов, а знакът "С" - на С. Т-ва.

ИЗВАДКА №1

С [//ма по рано н'акак си по б'ахме ентусиазирани нешто/
       зашто сега така// уморихме се ние/ учебната година/ при
       вас е много напрежението/ при теп специално/ тва да
       стане друго да стане// сега едно отпускане е настъпило//
       да не мислиш че това не оказва въздействие//
     В Сигурно, сигурно.
     С //разбира се//
     В Пролетна умора ли, какво става. (шум) Как сте замислили
      двадесет и четвърти май?
     С //о /кошмарна работа// б'ахме го замислили по един начин/
       в моментъ ф който казаха че ше има манифестацийа всичко
       се обръшта наопъки// он'а ден ф петък имаше празник на
       учител'ъ/ художествен празник/ из'уркаха ни като гламави
       там// и дитка одеве ми вика/ ти ли беше сонче/ не/
       дитка// а_се б'ах смотала там ф ъгълъ и т'а ми вика/
       мамче за кво си мислиш//
     В Какво?
     С //пита ме дитка мамче за кво си мислиш//
     В Ама тя Соня ни раздели много далечко и аз не дочувам.
     С //а верно верно//
     В От вратата, нали е отворена вратата и нищо не чувам.
     С //те днеска цел ден ми се смейът че и ас не чувам//
     В Да бе, като оглушала.
     С //кой /а л'убо и дитка/ или ти и татко ти ми се смейът//
     Д //аз не съм била//
     С //а двамата/ и диана ми вика/ мамче къде си се замислила//
       викам/ диде/ мисл'ъ си откъде да намер'ъ американ/ за
       плаката/ че тр'аа да се направи една рамка един и двайсе
       на два// и тайа рамка да се ... да се опъне американ/
       да се грундира и да се испишът букви/ десет години
       движение знаме на миръ// и по това си мислех в моментъ
       когато т'а ме попита// виш кви проблеми имам//
     В Добре, не се ли осигуряват тия плакати от някаква ...
     С //ништо не се осигур'ава/ вс'ако училиште само//
     В Фирма, някаква фирма за плакати?
     С //фирма /фирма не//
     Д //т'а мама редовно си л'ага и си става с проблемите на
       училището//
     С //не искам вече краси// гади ми се/ гади ми се// разбираш
       ли// осемнайсе години// глупачка// а майка ти преди мене
       сигурно//
     В Не си спомням коя година. Седемдесет и някоя е било.
     С //значи не е много/ ас от седемдесе и фтора//
     В Първо е била в Стоителния техникум даскалка.
     С //и слет това//
     В След това май в ... е известно време.
     С //а да/ ние говорихме веднъш// ъ казва толкова по добре
       беше/ толкова по лесно беше// спомн'ам си/ спомн'ам си
       че си говорихме с нейа//
     В Кога ще научим плетките?
     С //кога каеш/ а_съм на расположение// ма тайа жълтата блуза
       много се изложих// от кога йа прем'атам и не съм йа
       оплела оште// ма сега вече/ биенцето се оформ'а/ и
       ръкавъ ше го направ'ъ ...Н...// не знаех как да го
       направ'ъ/ стойа сумати време въф пликъ// много хубави
       модели има въф последната бурда/ майската//]

ИЗВАДКА №2

С [//поканила си доста гости/ заштото дансингъ по едно време
       го вид'ах така да (жжжжжж)(преплита пристите на двете
       ръце)// иначе въф сеперенце и се губ'ът хората не може
       човек да прецени// тайа/ маца/ десет литра уиски/ и
       десет литра вотка и безброй коли/ газирани напитки бири/
       и студен б'уфет/ филе луканка краставици домати череши/
       и какви ли какви ли оште не нешта// и тва говорихме със
       сони днес/ казва така както ми об'асн'аваш едно хил'ада
       лева и е отишло// то не може да бъде// свадба//
     Д //разкажи гостите какви съ били//
     С //нейнийъ мъш е/ съшто четиресе годишен/ те съ//
     В Ама четиридесетгодишнина е това, не педесет?
     С //четиресегодишнина//
     Д //не не не/ рожден ден//
     С //рожден ден четиресе години//
     Д //просто си празнува рожденийъ ден жената// купонче//
     С //просто там си празнува рожденийъ ден// затва ти казвам че
       за първи път присъствам на такова тържество// той преди
       н'акъде зимните месеци е правил четиресе години там// и
       понеже много хубаво се е получило тогава и сега го
       пофтар'ът// ако и тогава бройъ на гостите и тва което
       сеа поднесоха/ за полвин година/ начи си престав'аш/
       даже и по малко/ колко пара за тези (ФС)за този
       йубилей// ъ шес години въф гефере са живели/ търговски е
       бил той там/ т'а е учителка по немски// а сега очаквът
       тийа дни генерален директор на руен ...пари/ пари// той
       си има кола/ т'а си има кола// а всеки божи ден идва на
       училиште със тоалет различен/ със шапките/ със
       воалетките/ със цветето/ със обуфката// ас не знайъ да и
       се пофтар'а тоалет на тайа жена//
     В Къде ги държат тези тоалети?
     С //ани ценова тва казва/ ф скоро време/ една кръпка/
       учителка/ неверойатна/ (смее се)ф скоро време казва те
       тр'аа да се иселевът да търсът н'акъде гардероп/
       штото пък и дъштер'ата дойде по ено време// т'а ученичка
       въф немската гимназийа ф осми клас// със един страшно
       фрапантен тоалет/ от тийа късичките (жжжжжж)(показва
       дължина на сакото до кръста) съфсем късичко одоло с
       тийа широките волани// тука н'акакви паети/ н'акакви
       свет (ФС)такива/ н'акакви ламета и не знам какво си
       што си// и казва фсичко имаме въф къшти/ фсички
       опстойателства да живеем един живот който малко от нас
       учителите могът да си помисл'ът/ искл'учваме другите//
       но казва умирам от ужъс като дойде събота или недел'а
       заштото винаги съм сама/ винаги// той все е н'акъде/
       прийатели/ най напрет на сауна/ после не знам какво/
       после не знам къде/ и чак въф недел'а вечер се прибира
       и въф понеделник потегл'ът// е... как ме гледа краси//]

ИЗВАДКА №3

 С [//б'ахме на цигоф чарк преди време// и т'а с нас// ние си
       легнахме/ нашта обаче заседнала там/ въф една раскошна
       вила б'ахме с един басеин долу/ с едни такива
       (ФС)мозайка/ долу вода тече// и нашата цапа цапа влиза
       вътре/ нимфа// и кат се накъркала тогава и другите
       колешки не и давът повече да пие/ и т'а фсе се/
     В Чопърче, затвори моля ти се вратата, че аз вече се
      напрегнах.
     С //и нашата ...Н...и нашата/ другите и колешки вече йа
       ограничавът зъштото т'а вече съвсем се олива// и във
       варна б'ахме на екскурзия/ исчезна тайа ана// къде
       отишла/ прийатели познати има н'акакъф// но йа н'ама// а
       пък тейа двете ходили на бар/ и върнали се/ нашта йа
       н'ама// накрайа пристига и носи (жжжжжж)(прави жест с
       ръката все едно подава бутилка) ето од мене/ ама едва/ а
       тр'аа да си тръгвът/ и йа натикали ф купето/ казали само
       да смееш да мръднеш/ само да смееш да мръднеш//
     Д //а така//
     С //а т'а вече ...Ф... (фъфли като пиян човек - сшъ,сшъ,
       сшъ) ужъс// деца около нейа//
     В Ама?
     С //ама/ ама т'а// и он'а ден/ като стана дума да ходим
       на тайа на рожденийъ ден/ другата учителка/
     В Ама там и другите учители.
     С //ама не/ те йа натикали ф едно купе/ ъ с възрасни хора
       за да не йа виждът децата//
     В А така!
     С //(смее се) и он'а ден и казвът/ ти ште дойдеш само ако
       не пиеш// и т'а вика тогава н'ама да дойда//
     Д //чуваш ли//
     С //и един колегъ тр'аваше да отиде/ с една група ученици
       ...Н...да ги испрати/ и исчез\на и йа н'ама/ и ние
       решаваме да си тръгнем// след малко идва// ани бе какво
       стана/ къде б'ахте до сега// ами казва ас ходих у нейна
       прийателка чието дете пък е наша ученичка// и казва
       испих две малки водни/ и пристигам//
     Д //две малки водни//
     С //две малки водни// слет като колко уиски там испи// ама
       вс'ака дума при нейа е да се превива човек от см'ах// ас
       така се забавл'авам/ че (ФС)и понеже когато ми е много
       пресничко така онова което съм запомнила и им го
       расказвам и те се хил'ът и се смейът// ма сега вече не
       знам какво да кажа//
     Д //а за простата жена//
     С //а_съм проста жена// мене не ме питайте/ а_съм проста
       жена//
     В Това е излизане от ситуация.
     Д //да//
     В Хич не е проста.
     С //да ходи/ ако(ФС) да ход'ът да купувът подарък на
       рожденичката/ а_съм проста жена ништо не могъ да
       изберъ// и когато тр'аа нешто да се свърши т'а все е
       проста жена//]

ИНФОРМАТОР Л. Т-ев


Социален статус:
Л. Т-ев е 58-годишен, пенсионер, продължава да работи. Роден е в с. Блатска, Благоевградско. о завършване на гимназия е живял в гр. Гоце Делчев, а от 30 години е в гр. София. Има висше военно образование. Майка му е от гр. Гоце Делчев и е била учителка, а баща му е от село Катрище, Кюстендилско - чиновник.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 4.05.1989 г. в дома на интервюирания. Повод за гостуването е боледуването на дъщерята на Л. Т-ев - приятелка на авторката. Записът се осъществява от дъщерята С. Т-ва. Микрофонът е скрит, преодолян е парадоксът на наблюдателя. Води се разговор по много актуална тема за интервюирания - преминаването му в пенсия и търсенето на нова работа. По време на записа от работа се връща и съпругата на Л. Т-ев - С. Т-ва.
Фоноархив:
номер на касетата К-12, страна В, касетофон марка HITACHI, касета марка PHILIPS.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
Знакът "Д" посочва репликите на дъщерята С. Т-ва, знакът "Г" - репликите на съпруга на авторката, "Л" - на интервюирания, "С" - на съпругата С. Т-ва.

ИЗВАДКА №1

Л [//(жжжжжж)(кима с глава от горе на долу няколко пъти.
       Жестът е съпроводен с дифузен тескт с проблизителна
       фонетична транскрипция - ъ-ъ, равен на отрицание) там
       най малко// по мое време беше развито турбокомпресорите
       //не си спомн'ам/ но ше тр'аа да преров'ъ все пак/ ама
       утре ште стане/ ако има ас ше се обад'ъ направо//
       ...Н...// мисл'ъ че такова н'амам ништо/ штото много
       малко сме се занимавали с тех ...Н... добре/ ше(ФС)
       само че утре/ че сега е късно да се качвам по шкафовете
       да търсъ там/ много ли е спешно//
     Г Не е чак толкова спешно, но...
     Л //утре ше се обади сони/ ше видим/ а_съм си тука// ше
       видим/ но мисл'ъ че н'амам/ не знам тейа съвецките дали
       има нешто// йа да вид'ъ ако тука те само дали има в т'ах
       нешто//
     Д //мама кога ште се връща бе татко//
     Л //е бог знае//
     В Как изкарахте празниците?
     Л //празниците на хлат и на стут/ на вилата бехме/ само на
       въздух бехме/ така иначе хладничко/ прекопахме
       дърветата/ там едно друго поподгот\вихме така кат за
       проле\тъ работа//
     Д //ти ште йадеш ли//
     Л //а вие къде хо\дихте// кат дойде майка ти//
     Д //влез влез да не мирише//
     В Ние бяхме на Етрополе с Жорката.
     Л  //там ние гле\ахме зетове/ такива разни/ такива иниц'ативи/
       манифестации и други за зет'овете/ ма кой ден беше/ не
       беше сега//
     Г Те по телевизията ли са го давали?
     Л //по телевизийата да\ваха/ да(ФС) ъъ там празник на
       зетовете и не знам кво и така нататък//
     В Ами ние всъщност за него ходихме, него да видим.
     Л //да /то интересно тва/ такова като мероприйатие/ ден'ъ
       беше хубаф май поне така както го дадъха/ може би
       моментъ са уловили по телевизийата когато беше/ не
       валеше//
     В То всъщност там духаше само много силен вятър.
     Л //а: само в'атър//
     В Нямаше, въобще там дъжд тия дни не валя.
     Л //при нас всеки ден/ сутрин започне дъш/ слет тва грейне
       слънце/ и пак го обърне на такова//
     В Аз си мислех, че просто, че просто...
     Д (силно кашля, защото я дразнят капките за нос)
     Л //ти сега не тр'ааше в моментъ да слагаш капки/ като имаш
       гости/ ама// да mокажеш че слагаш и капки/ ъ /виш тва
       (жжжжжж)(подава й кърпа за нос) иди отатъка да се
       издухаш//
     Д То ще ми мине.
     Л //то ч_ше ти мине ше ти мине//
     В И сега какво - ще започвате ли пак работа?
     Л //ами/ ка...Н... некъде па да видиме оште/ така конкретно
       предложение н'аам/ фпрочем имам направление ама/ оште
       потвръждение н'аам/ дал съм си вече на едно место/ ф
       себеато ф централнийъ съвет на съйузъ на българските
       афтомобилисти там// предлагаха ми и на оште две места
       ама на мене/ не ми се ште все пак/ исках като отидъ да
       отидъ да работ'ъ къдет ше ми е прийатно// штот сега нито
       за одговорнос искам/ нито за пари дет се вика/ штото /то
       е до таван// все пак там тр'аа да получавам некъде си
       между сто и педесе(ФС) тва сто и деведесе до двеста лева
       заплата/ штото н'аам право на повече/ пл'ус пенс'ата//
       та//даже тука имаше във завот ворошилоф ми предлагаха/
       можех да почна оште преди един/ съшнос ние от трийсе и
       първи/ од първи април сме свободни да започваме работа
       на други места така както се вика при нас ф распореждане
       б'ахме до трийсти март// до трийсти март все оште бехме
       военослужешти/ од първи април вече сме си граждани// та:
       не ми се ште във заводъ/ все пак в заводъ си/ верно че
       ништо нема да работиш/ ето така само ше одговар'аш по
       н'акои направленийа// тр'аа да проведеш едно две
       занийатийа и ученийа// свързано с тва което до(ФС) съм
       бил и къдет съм бил/ ис системата на гражданска
       одбрана// но на мене не ми се ште там/ не ми се иска// и
       затва се отказах// а там все пак ф себеато/ претполагам
       че ше контактувам с хора с които/ по ше ми бъде
       прийатно// и освет това/ така се претподала тва което се
       очаква да ми предложът да бъде/ ф тийа техническите
       центрове/ там/ за ремонт и опслужване/ дийагностика на/
     Г Най-приятната част.
     Л //на афтомобилите/ на афтомобилите там по страната и тука
       въф софийа/ сервира(ФС) сервизи разни където има/ което
       все пак ми е по спец'алностъ дет се казва// друго по
       тийа курсовете за подготовка на шоф'орките там//
       шоф'ори/ тийа/ категориите там/ първа категорийа/ фтора
       трета които се организирът от себеа// което фсе пак ми е
       познато кат материйа// и затва оште се колебайъ и ста\на
       вече месец и полвина как се вика съм на издръшка на
       децата//
     Д //а//
     Л //не на децата ма на жената//
     Г А, така е много добре на жената...
     Л //штото оште пенс'ата не съ ми дали// сега йа исчисл'авът/
       прав'ът струвът// ас иначе от първи април вече тр'аа да
       си получъ/ първата пенсийа ама/ ама там има извесни
       б'урокрации// докато се уреди/ какво е што е/ колко ште
       бъде оште не съ ми ка\зали//
     В Баща ми като много...
     Л //башта ти е млат оште/ той има оште време ама/ то както
       върви така скоро и на него ште му предложът ако върви
       всичко мирно/ както нали наборите се съкраштавът/
       армийата и офицерскийъ състаф// ас имам предвит и
       старшинскийъ състаф/ а за войниците е лесно/ ше го
       подмен'ът сега од две години на година половина/ слет
       тва на една година служба//
     Д //службата/ а//
     Л //е па службата/ то тека ше бъде вече// е то реално по
       една година служът/ фтората година те съ по бригади//
     Г Втората година си губят времето.
     Л //да /селскостопански/ кой къде се случи разбира се//
     В Татко като е много уморен казва:"Ще се пенсионирам. Имам
      толкова прослужени години, няма да работя. Ще се
      пенсионирам."
     Л //и ас така викам тука/ ама не/ не може да се седи по ц'ал
       ден// ас шес месеца иска\рах// б'ах ф распореждане/ само
       да ходиш по пазар тука и да тупаш/ да праиш да струваш/
       не си е работа за мъш// за жена по може да се намери
       фкъшти с какво да се занимава// е ас и с прахосмукачката
       съм минавал и с парцалъ съм минавал ама// некак си
       трудно бавно минава времето/ докато ако съм на работа
       осем часа и полвина/ все пак хаха хихи тук и там/ на /
       на компанийа/ на на на прийатно/ не на прийатности/ на
       контрол/ на газеш/ на туй онуй/ времето минава//
     Д //какво е газеш//
     Л //ми като не си въф рет...Н... ти прав'ът забелешка//
       да нагазиш потчинените си евентуално или тийа които съ
       испълнителни//
     Г Да нагазиш.
     Л //е виш ше ви се случи/ аз заштото досега б'ах така де//
       като отидеш потчинените обикновено ги подгониш заштото
       не съ свършили тва зашто не онова// и го приемът че ги
       газиш/ че ги тъпчиш// и затва се казва на газеш// на
       контрол отиваш... та такива ми ти работи// ами виш кво
       сеа трийсе и седем години и половина все пак пот пагон
       на офицер/ тва претполага че доста/ така във животъ съм
       вид'ал и съм испи\тал и съм испа\тил по много въпроси и
       проблеми// и затва сега просто ми се ште да намер'ъ
       работа който ето така само да да не си бъда въф къшти//
       и да могъ да се реализирам все оште/ штото на педесе и
       осем години не се см'атам оште за стар// на възрас така
       като ...човек//
     Д //ама какво стар/ погледни го как изглежда//
     Л //до шейсет години поне/ се пенс'онирът гражданите
       навънка//пък и после пак/ докъдето може и както както
       може// ...Н...ас им викам на децата ше ход'ъ да събирам
       на вилата охл'ови нали/ тейа/ особено след дъш излезът//
       па може човек да ги предава срешту/ там/ и валута и
       разни други// въф сливница гледам има некакъф магазин
       който ако предадеш определено количество/ нешта които
       могът да се изнесът/ чрес централнийъ кооперативен съйус
       там/ и чрес кооперацийте/ набираш точки и евентуално
       можеш да си земеш и лека кола да си купиш//
     Д Да.
     Л //ас не в'арвам че/
     Д Като с гъските.
     Л //както гъските/ както гледът/ както гъби//]