| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.10. ИНФОРМАТОРИ П. П-ОВ И С. П-ВА


Социален статус на информаторите:
П. П-ов е 24- годишен по време на записа. Доскоро е работил като шофьор на камион към "Инжстрой". В момента се занимава със снабдяването на фамилния магазин и с продажба на коли. Израснал е в семейството на начална учителка и военен в Западните столични квартали. Не е завършил средното си образование - останали са му няколко матури. Женен е от 3 години и половина за С. П-ва. С. П-ва е 21-годишна по време на записа. Има дъщеря на 2 години. Доскоро е работила в семейния магазин, а от известно време се е върнала в завода за чорапи, в който е работила и преди раждането на детето. Има завършено средно образование в професионално-учебен център. Родена е в семейството на шивач и работничка в текстилна фабрика в квартал "Надежда". В момента на записа младото семейство живее при родителите на съпругата в ж.к. "Надежда".
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен през октомври 1992 година. Информаторите П. П-ов и С. П-ва са на гости на записващата. Те са бивши нейни съседи, запознали се покрай отглеждането на децата си, които са на еднаква възраст. Двете семейства разговарят за новозакупения касетофон на записващата, който според мнението на П. П-ов е дефектен; за плануваното пътуване на П. П-ов в Австралия, за семейния магазин на информаторите; за новите бижута на С. П-ва; за сестрата на П. П-ов и за други събития от ежедневието.
Фоноархив
- касета К-20, страна А, диктофон марка SANYO, касета марка TDK.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
репликите на П. П-ов ще отбелязваме с "П", на С. П-ва със "С", на съпруга на записващата с "Г", а на самата записваща с "В".

ИЗВАДКА №1

 П [//е ас нема да говорим штот той ше ме записва мноо с
       друг глас //
     В Ами.
     Г Като те ритна някъде.
     П //кат ме ритнеш (смее се) мноо тънък после ше ми стане
       (смее се) мноо тънък ше ми стане после гласъ и /неа
       Y4можем да говорим//
     В Ама тази жена писала ли му е на човека, че ще ходите и вие?
     П //а бе т'а е (ФС) т'а вика че и(ФС) да тръгваме напрао
        сичките комплект/ и ас и силвето и детето//
     С //права е//
     П //сестра му и майка му викът така// а мен ме съмн'авъ
       друго// не знам дали съ гово\рили изопшто за тва//
     С //те си говорът само така// краси земи и това //
     П //и аз затва първо искам направо да си говоръ с човекъ//
       а_си тръгвам на мои разноски /на мое сичко// искам само
       той да ме поеме от там// горе долу да ме въведе/ и да ме
       насочи// да ми каже напримерно /е тука се учи езикъ тука
       такова/ е може да ти намеръ работа// може тука/ ела при
       мене ако искаш да работиш// е такова нешто искам от
       него//
     Г Да ходите да се борите с крокодилите.
     П //ако требе ш_се бориме/ ш_си зееме ени боксови
       ви ръкавици там и... ше се праим на бокс'ор//
     С //и тва не//
     П //иначе /работата там изопшто си е слатка а:ма: //не знам/
     В А как сладка, бе !
     П //а как слатка// за три месеца после: деет месеца си
       одиш некъде на расхотки// три месеца само дет седи
       там//
     В Е как ще се гмуркаш при крокодилите?
     П //е как бе/ той си знае примерно къде има къде нема си
       знае //
     С //той казва на касетата че еди кои си крокодили съ
       опасни/ еди кои си не съ опасни//
     П //ени нападът само за да убивът/ другите изопшто не
       нападът//
     С //има си различни видове//
     П //има два вида крокодили къдет съ// и казва на касетката/
       един'ъ вит нападът(ФС) напада просто така за да убива
       //може и да не е гладен /може и да гладен// а другийъ
       минава си покрай него и ништо //
     В Добре де, как ги познава?
     С //той си ги познава /той од двайсе години е там//
     П //ти там да си двайсе години па нема да ги познаеш//
       се ено да видиш гълъп и гугутка и да не ги познаеш//
     В Е пък аз не мога да ги позная.
     П //аз знам че едното е сиво а другото е шарено//
     С //гледай го//
     П //и ас така ги познавам ама//
     Г Той познава крокодилите, като приятелчета.
     С //ми той по два пъти//
     П //двайсе години там да си все покрай тех//
     В Той богат ли е?
     П //па милионер е//
     С //той със злато се занимава//
     П //само съз злато се занимава/ с ништо друго// четри
       месеца в годината е тва// отива там три месеца /прес
       тейа три месеца изопшто не се прибира въф тех// а
       той /близо шестотин киломентра му е од дома//
     С //там го вади//
     В Ами?
     С //има vип/ ходи си със него там//
     П //да //отива /к\опа си го// седи там три месеца// вади кво
       вади/ прибира се// дава златото в банката/ превеждът му
       парите//
     С // даже ти ми ка\за че били са го да\вали// по
       телевизоръ два пъти ...Н... въф афстралийа българи
       //лел'а цеца ми ка\за че съ го били да\вали//
     П //не знам// по телевизийата съ го били да\вали//
     Г Кога е било това?
     П //преди: една две седмици// събота или недел'а//
     С //българите въф афстралийа//
     В Да, ние го гледахме.
     С //е той вади злато//
     П //л'убо //л'убо тодороф се казва//
     С //л'убо тодовоф//
     В Не мога да си спомня кой е.
     С //з брада/ човек гол'ам//
     П //един йак такъф българин з брада//
     В Нямам никакви спомени.
     П //е касетката при майка му// има две касетки //едната
       е само за афстралийа/ а другата е само за него//
       той си вади злато/ той сичко// той си го мери//
     С //мери го//
     В Ама той се е записал сам?
     П //не//
     С //не /снимали съ го//
     П //тодор паскоф ли/ къф некакъф от студио време ли/ нешто
       такова//
     В О, да .
     П //те дори там съ отиш\ли екип цел/ и шес месеца съ
        били там на негови разноски//
     С //студио /кво беше/ време ли//
     П //студио време ли /екран ли /не знам //некакво е
       такова//
     В Шест месеца?!
     П //да /на негови разноски//
     С //и кумовете/ и те//
     П //абе много нарот съ били отиш\ли// и шес месеца на
        негови разноски//
     В Добре де, тя нищо ли не му е казала за вас?
     С //абе надали му е казала/ ама://
     П //а бе не знам дали такова/ ма ас искам да си говорим
       примерно с човекъ там/ У3и_а си видим дали е съгласен
       /не е ли съгласен//
     С //а бе ена гледачка ка\за че ше заминаваме за чужбина/
        ама не знам кога ште стане// на кафе//
     П //значи не е гле\ала как требва//
     Г Значи една екскурзия ще направите, за да не лъже гледачката.
     П //ама ас мислех точно това да го направъ// ама/
     С //ма за афстралийа не става//
     П //точно тва/ тва на майка му ка\за че ше ходи до индийа/
       слет това до штатите и тогава ше дойде до българийа//
       имаше екскурзийа /не знам /фирма не знам ква беше// трис
       три ли/ нешто такова //тука горе при (жжжжжж)(с дясната
       си ръка определя посоката) тоа паметник кой беше /руски
       паметник// там е офис/ там е сичко// хил'ада и
       седемстотин// те си вадът визи /те сичко си правът//
     С //само тр'аът пари//
     П //билети си уреждът/ сичко //даваш хил'ада и седемстотин
       долара и заминааш// ако искаш се връшташ// ама
       положението е такова че ас не му съм се обаж\дал/ даже
       и телефонъ му не знам// па не знам и английски// штото
       жена му не знае па български//
     С //холанка била//
     П //така че ас нема как да се опраим със нейа /поне
       той ако го нема да й об'асним напримерно къде
       съм/ кво съм /што съм /и как да стигна до тех//
     В О, да.
     С //даже жена му се обаж\дала на лел'а цеца/ на майка и на
       тодороф//
     П //не//
     С //т'а се обаж\дала лел'а цеца въф афстралийа//
     П //да де/ точно//
     С //обаче този л'убо го е н'амало ф момента/ и жена му се
       е обад\ила и т'а ка\зала /л'убо мами ли/ нешто
       такова//
     П //а бе /об'аснила си го е по български //франческа//
     С //демек /майка му се обажда//
     П //и онайа вика/ йа ли там кво техното си какво е //л'убо
       //нема го// онайа си е ка\зала ноу/ или не знам кво
       им е ка\зала// мама/ и л'убо//
     С //л'убо//
     П //нешто такова е издрън\кала и онайа/
     С //йа йа йа йа //
     П //йавно го нема и е свър(ФС) свър\зала некак двата крайа
       //и той като се е прибрал /не знам къде е бил/ след два
       три дена се е/ и се обажда тука до българийа //некъде е
       свър\зала по български//
     В А! О, боже!
     С //ма т'а мноо смешно го обесн'ава//
     П //като поч\нала да обесн'ава как казва такова/
     С //мама /л'убо//
     П //мама /тва онова//
     С //мноо готнино го казва//
     П //и т'а го е свър\зала //ама ас как да му обесним//
     С //мама//
     П //л'убо ъ ъ /мама /мама/ прийател /тука /и нема да раз\бере
       ништо от целата работа// така че треа// поне ако го
       знаех английскийъ некак да се опраим със неа така и така
       например /прийател съм на майка му и на сестра му//
       текиа работи/ обесниха ми тука/ д_се свържеме със него
       // така \иди \дойди //ама па като не може да й обесним
       на неа като го нема той// мани мизерийа голема/ че има
       там да си седим/ и да се чудим как да се предвижим//
       даже и не знам на кой грат е// мани //а там... те до
       къде ка\заха че е //до мелбърн ли /до сидней ли /некъде
       спира самолетъ// и слет тва некакъф друк хотел /за
       екскурзийа //там влизаш и двайсе дена ...до(ФС) въф
       некакъф хотел// ас като не го знам първо къде той живее/
       за да се обадим и некак да се ориентирам//
     С //като не знаеш//
     П //ако отидем там въф градъ /се некък със снимки/ тва
       онова/ че се разб\ерем /че попаднем на некой
       българин и че се раз\береме със тех// штото т'а
       вика че има много българи там покрай него// ама като не
       знам у кой грат е//
     С //то е одделено од другите//]

ИЗВАДКА №2

(извадки от идиолектите на С. П-ва)
     С [//картие съ // мойа мъш ми ги взе// а/ ма и той си ку\пи
        бе //тайа /тайа гривна одговар'а на тайа//
            (посочва своята гривна и гривната на мъжа си)
        обикновено синvирче //как го ка\за //има ланци /
        ама ланецъ е по дебел// тр'ава ена гривна да си земе//
      //а /онова е по гол'амо/ има по гол'ами//
      //тва е хил'ада две(ФС) ъ: триста и петесе// три хил'ади
       двете излезе// а тва колко беше//
      //општо двете//
      //много е ефтино//
      //на граф игнатиеф /от тайа страна (жжжжжж)(маха на
       ляво с ръка)
      //и тоа пръстен той го е пра\вил//
       (жжжжж)(посочва един от пръстените си)
      //златарска /златарска промишленост на граф игратиеф//
        към трамвайа//
      ...Ф...(фонетично паралингвистично средство за изразя-
       ване на несъгласие - цъкане) е така //
      //поч\на да предлага//
      //готови съ// така ги предлага//
      //видехме че е печен//
      //фсичко е готово//
      //сантиметър// на секи ...грам//
      //той пак иска//
      //е тоа /е тоа пръстен виждаш ли го/ и гривната//
      (жжжжжж)(посочва един от пръстените си и една от
       гривните)
      //е тайа//
       (жжжжжж)(посочва една гривна)
      //е таа първа йа ку\пихме// таа поне е по гол'ама
       (жжжжжж)(посочва една гривна)
      //е е тоа пръстен другийъ си го ку\пих от разм'ана//
       е тоа (жжжжжж)(посочва пръстен)
      //негоф си /камък /разбираш ли //и ена халка зе от една
       циганка разр'азани// и само двеста и педесе лева//
      //ама по ефтино излиза/ ефтино излиза //той ме пи\та
       тоа пръстен дали ше си го развал'ам //викам оште не/
       (жжжжжж)(посочва пръстена)
        ама той ми е много хлабаф// аз го носъ тука//
      //е тука моъ го носъ //мене ме убива тука//
       (жжжжжж)(посочва пръста, на който може и на който не
        може да носи пръстена си)
     С //къшта има //отделено е //в магазинъ//
      //различно /колкото клиенти влезът //
      //млекото /три и педесе пакет// брашно пет и педесе/ сол
       четри и педесе //колко ги взе //хл'ап //
      //той (жжжжжж)(посочва с пръст съпруга си)
      //е децките ...Н... дет съм земала десет лева//
      //тр'аа да има//
      //да/ н'аа начин// кой ми ги дава// майчинство// колко//
       осемстотин и педесе//
      //те съ две помештенийа //един магазин и една стаичка
       малка за безалкохолно /но сега е затворено //две
       помештенийа има //магазини //един'ъ сега работи а
       другийъ не работи// преди беше отворен и другийъ/ сега е
       затворено//
      //а хранителни стоки има оделно//
      //сега сичко е на едно место// алкохолно безалкохолно/
       разбираш ли //
      ...Ф...(ФПС за изразяване на съгласие - ъхъ) към
       съветъ//
       //ено субаро малко с четри врати/ ела да го видиш//
       //о /сега съм добре//
       //од другата //сеа от тази/ сеа има оште един изваден//
       //ас(ФС) хората казвът/ не се притесн'авай/ спокойно/
       н'ама ништо страшно/ ас пак треперъ на столъ//
       //той се развалил страшно и тр'аа да го извадъ//
       //ас мислъ че до тоа изваденийъ има един целийъ с
       пломба// той не ме боли// може би нешто од вътре му е
       станало//
       //тоа зъп е на дупки//
       //зойа бачка стабилно// да/ зойа//
       //о: о:/ два месеца и нешто ми\наха//
       //т'а си е тука//
       //не учи бе краси// не учи//
       //т'а нема девети клас// поч\на го ама не го
       завър\ши първийъ срок//
       //е нали тръг\на със един весо/ та развали учението//
       //не иска учене /да работи//
       //вечерно ас нали завър\ших//
       //вика /не искам /ас само ше работъ /не ми се учи//
       //както т'а реши/ не знам //просто не й се учи//
       //ми а де//
       //от ботевгратско некъде//
       //ми \махни си пръстите ако обичаш (смее се) от е тва
       нешто//
       //къде е говоръ бе// а тва//
       //тва малкото тука е микрофон//
       //връшташ го и там пробваш другото/ тва не работи//
       //като тва е тука (жжжжжж)(посочва касетофона, чието
        качество в момента е обект на разговора)
       //а бе йапонско ли е/ не зимаш българско//]