| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.3. ИНФОРМАТОРИ В. Н-ОВ И К. Н-ВА


Социален статус на информаторите:
К. Н-ва е около 50-годишна по време на записа. Родена е в гр. Драгоман. Работи във фабрика за детски играчки. Има средно образование. От повече от 30 години живее в София. Омъжена е за В. Н-ов от около 29 години. Семейство Н-ви има женен син и едногодишна внучка. В. Н-ов е около 50-годишен по време на записа. Роден е в с. Бало Бучино, Софийско. Работник в кооперативна работилница. Работата му е свързана с контакти с много хора. От около 30 години живее в столицата в квартал "Красна поляна". Има средно образование.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 19 ноември 1989 т. в дома на информаторите, където записващата със съпруга си и родителите си е на гости. Записът е направен със скрит микрофон. В разговора, освен информаторите, участват синът им, братовчедът на В. Н-ов, родителите на записващата и съпругът и. Коментира се запознаването на информаторите в младостта им, животът им в малката къщичка, правенето на туршии и др. Братовчедът на В. Н-ов е 35-годишен, работник, кара и частно такси, родителите му са от Западна България. Има средно образование Записът се осъществява със съдействието на сина на информаторите - Н. Н-ов. Той е около 25-годишен по време на записа. Има средно специално образование. Работи като шофьор на служебна кола. Той е нашият информатор от семейство 2.11.
Фоноархив:
касета К-8, страна А, касета марка "SONY", касетофон марка "SONY".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с "К" ще отбелязваме репликите на К. Н-ва, с "М" - на В. Н-ов, с "О" - на братовчеда на В. Н-ов, с "Б" - на Б. И-ва (майка на записващата), със "С" - на бащата на записващата С. И-ов (виж информатори 2.9.), с "Н" - на сина на информаторите, с "Г" - на съпруга на записващата, с "В" - Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №1

 М [//ас като селски ерген обикал'ах по селата// б'ах
       отишъл в драгоман и си йа харе\сах// и викам айде//
       наздраве//
     К //вика искаш ли ме/ искам те// штом ме искаш айде/ точно на
       нова година се оже\нихме//
     М //гладни и жадни//
     К //гладен жаден/ ни ръкийца пи\нал ни йадене// и като се
       оже\нихме той вика на братофчет си/ \сипи вика да се
       напием/ \сипи вика да се напием//
     М //хо\дихме/
     К //е толко три месеци нема/ колко три срешти/ и се
       оже\нихме//
     Б //и зашто толко//
     К //ми за колко повече/ за какво ми е повече/ за какво ми е
       повече//
     М //немам време ас/ бързам// човъркъ ме пот лъжичката//
     К //повече не ми тр'ава/ ми ето двайсе и седем години сме/
       семеен живот//
     М //а_съм на педесе// а_съм на педесе години//
     К //ас двайсе и седем години семеен живот//
     О //до миналата година кога му се беше зака\нила//(смее се)
     М //што беше се зака\нила да ме напуска//
     О //багажъ си беше стег\нала и после забра\ви сичко//
       кво беше/ как беше// със ъ: тойа твойъ прийател//
     М //гоце е://
     Б //и кво става сега/ къде жив'ахте//
     М //тук//
     К //тук/ е това сме държале (жжжжжж)(описва кръгово
       движение с ръката)://
     М //е това и това (жжжжжж)(сочи към стаята и коридора)//
     К //тази маса беше тука (жжжжжж)(сочи мястото на масата)
       имаше ена печка за дръва и въглишта// ма ништо не е
       горела// ох леле ас викам със печки не улучих хубаво/
       така със мъж ако не бех улучила/ сто пъти сме се
       развеждали// а със печка и до ден днешен със печка не
       съм улучила// а съм мъш съм улучила//
     М //што/ какво и е на печката//
     К //кво да...Н... не ми треа//
     М //а не ми треа/ сеа си е навила на пръстъ да зееме чудо/
       с въглишта чудо//
     К //нема чудо/ не искам//
     М //сеа пък не искаш чудо//
     К //има/ ама хора/ въф нас хора пушене пиене хора// и
       накрайа начи/ пийът си кафето//
     М //отиваме с приспиване//
     К //нали имаше мле\ко едеждневно при мене за детето и:/
     М //жорка не се притесн'аай/ краси не го бутай//
     К //накрайа кафето сложим със мле\ко// девер ми малкийъ/ той
       ми така помагаше/ ного се ние с него тачиме/ така се
       тачиме със него че викам некой път/ вел'о вика ше каже
       о: што туку приказвате с него/ што бе// ас със него си
       сподел'ам със него си казвам сичко//
     О //а:...Н...//
     К //да/ със сашко//(смее се)
     М //а://
     К //йа виш какви пердета хубави ми уши сашко/ гледай ги/
       гледай ги и тука пердета много хуаи (жжжжжж)(показва
       пердета над надстройка на гардероб)//
     М //цело л'ато пра\вих ъ: славе ремонт и е са прока\па/
       майка му мръсна//
     К //ништо//
     М //а//
     Г //така съ старите къшти//
     М //да//
     К //наеш ли от къде зи\махме тапетите/ у ботефграт// леле при
       циганите/ мамо: хо\дихме там при тийа//
     М //ма ас не хо\дих/ ти хо\ди//
     К //мал(ФС) о\дихме със нед'алко//(смее се)
     М //със москвичъ ли хо\дихте ил/
     К //с москвичъ с москвичъ//
     О //на петко данчеф у заводъ//
     В И винаги ли тука сте живели?
     К //тука тука//
     М //наздраве//
     В А тука какво е било в тоя квартал?
     К //ми къшти//
     В А кога са построили тука блокове, тия работи, скоро ли?
     К //е тука се построиха койа година вале//
     М //колко години оттогава/ той живее тука//
     О //седемдесе и седма година/ почнаха//
     К //седемдесе и седма/ почнаха/ да//
     М //точно тогава//
     О //първийъ блок беше//
     К //е първийъ вашийъ блок//
     О //дотогава немаше един блок//
     К //вашийъ първийъ блок ъ: го пра\виха тогава//
     О //да//
     Н //йа ка\жи колко месецъ сте ме празнували кат съм се
       родил//
     К //ас бех въф(ФС) от четиресе и два дни//
     М //педесе: и: ос:(ФС) седем осем дни//
     К //четиресе и два дни б'ах въф родилнийъ дом//
     М //масата не се вдигаше оттук штото ас ергенче/
     К //беше малко по голема от тази масичка//
       (жжжжжж)(показва с ръка колко по-голяма е била)
     М //т'а беше въф ъ: родилнийъ дом// и штом като очаква
       въф рамките/
     С //седем месеца/ как се е родил и той//
     К //ето го седмакъ ...Д...(потупва сина си по раамото)
       седмакъ//
     М //седмаче да/ на шестийъ ден// ники се роди колко/ кило
       осемстотин и педесе грама// спад\на/ две и двеста се
       роди//
     К //не/ две и педесе се роди на кило седемстотин и педесе//
       спад\на/ и ни(ФС) стойахме ф родилнийъ дом четиресе и
       два дни// и ни исписаха на два килограма двеста и
       деведесе и на педесе \сантима дълък//
     М //начи дълък//
     К //а на четиресе сантим(ФС) на четиресе и седем се роди//
     Б //ъ: мале//
     К //ас кво съм видела/ не нерви не нерви/ не трудно нъ:/
     М //ена вноска за кола похарчих ъ: по време на раждането//
     К //и сега ме много слуша ники/ много съм доволна много ме
       слуша детето//
     М //гоше ...Д...(вдига бутилката, за да му предложи още
       питие)//
     Г //не не//
     К //само така ми неприйатно че ас/ като се прибра от
       отпуската а_се малко пак поразболех/ той ме ка\ра по
       поликлиники/ поч\на работа:/
     Г //може ли...Н...//
     М //лет ли искаш//
     К //въф поликлиниката \зарат мене като си дойде от
       казармата//
     М //ти сипъ малко//
     Г (клати глава)
     М //што//
     К //и слет туй а_се разболех а той и се със мене седи//
     М //краси дай да ти сипъ//
     В Не, не, аз си имам!
     М //ас и жоро само сме сер'озни/ и вал'о// наздраве/
       наздраве//
     К //ама ас инък от нико съм си доволна добро дете// не е:
       не знам кво шефъ му какво/ шефъ му да си каже//
     М //и ас съм ужасно мноо доволен// сигурно не уда\ри
       ладата сир'озно//
     К //а: ништо//
     М //като трикрилен гардероп йа распа\да// (смее се)
       славе ти виж\да ли йа ударена/ не//
     К //е тук съм го мила тук съм го мила (жжжжжж)(посочва
       малко миндерче) на масата съм го пови\вала тук/ хора
       въф нас са што викам е така (жжжжжж)(поставя лятата
       си ръка под брадичката си): ми е дошло от хора хора//
     М //ас не моъ да живеъ сам//
     О //ма то по хубаво с хора бе/ за сичко треа хора//
     М //чарли нема ли го бе//
     О //а//
     М //краси ти цигарка искаш ли//
     В Не пуша.
     К //бравос красе//
     О //и за митингъ треаше хора// (смее се)
     М //жорко пушиш ли бе//
     Г //од време на време//
     М //од време на време// той горе ви е напла\шил сичките//
     К //а бе мишо кога че ни дойде мишо бе//
     М //а: мишо ше го набийъ вече//
     К //мишо да ни дойде бе/ един път да се ас него бе// ама
       като/ знаете ли какво/
     М //ако мишо се обади по телефонъ/
     К //искам да ми дойдете/ ама че предупредите ники/ тодора
       мишо вие и: гол'амата/ иринка/ сичките искам да дойдете//
       сичките/
     В Всичките деца. А така!
     К //деца искаш да дойдете// че ми кажете кой ден/ е така
       искам да се видиме/ сичките дечица//
     М //ти ше ги прибереш/ ас и слави и боби ше ходим некъде//
     К (смее се)
     Б //горе на къштата//
     М //кн'ажево къде горе в бойана// треа да идем// ас ъ:
       разбрах че има добри качества/ можел да пее/ и ас мноо/
       мноо хуу пеъ// што се смееш бе//
     С //кой//
     О //не съм те/
     М //не си ме слушал//
     К //вале ти не си го слушал бате ти вел'о// валенце ти
       имаш ли такова бе//
     М //е://
     О //иам//
     К //а така//
     М //ревъ като магаре ф чужди слама//(смее се)
     К //краси харесва ли ти// добре краси догодина ше ти
       направъ//
     О //добре де таа/ добре де таа трушийа таа година ами
       преди йа \кажи кви трушии си пра\вила//
     К //ми: трушии//
     М //ми какви трушии//
     О //ми трушии//
     Б //верно е/ йа кажи некаква трушийа интересна//
     К //ас и велин сме започ\нали от самийъ ден на/ да си
       слагаме// и си сло\жихме// зеле си слагахме/ трушии си
       слагаме компоти/ сичко заедно си слагаме// един без друк
       не: а: оста\на(ФС) да не си сложим// първата година не/
       на фтората година нали първата година зимата се ожени(ФС)
       омъжих ас той се ожени// и не/ и следваштата година си
       започ\нахме зеле трушии/ питам пишем тва онова//
     М //ма то с питане/ с питане до цариграт //
     К //вел'о като донесе некойа рецепта некой клиент ли е
       ми\нал ка\зал/ бабите там съ ка\зали//
     М //ми там сички баби ме познавът/ а съм там трийсе и пет
       години там//
     В Там на... дето леля работи?
     К //да да//
     М //...Ф...(ФПС за израз на съгласие - ъ-ъ) педесе и четвърта
       година съм отишъл там//
     Б //ама на кого работеше там//
     М //беше тепека дунаф//
     Б //а://
     М //и слет тва фирма//
     К //и тайа трушийа ми е нова/ и и нейа не съм йа исползвала
       много// тази за пръф път слагам и тази за пръф път слагам/
       слагам//
     М //славе да не ти е притеснено бе//
     С //не не не//
     К //не/ добре е//
     О //драгоманската трушийа койа е//
     К //драгоманската трушийа е суровата//
     М //суровата//
     С //и все пак суровата си остава най хубавата/
     К //да//
     С //трушийа//
     М //е: треваше да извадиш сеа начи//
     С //сеа жена ми като е напраила ена фтора од гамби//
     М //искаш ли да извадиме от мойта суровата трушийа//
     К //и ас не съм никога пра\вила//
     М //чакай да видим дали имам//
     О //т'а може да не ти е ста\нала оште//
     М //...Ф...(ФПС, с което се изразява несъгласие - пфу)
       прекрасна е// ники смееш ли да извадиш от суровата
       трушийа//
     К //а: не не нема да смее ники/ мол'ъ ти се/ той че
       бутне нешто//
     М //нема да смее/ ше го уплаши качето бе// (подигравателно)
     С //после после//
     О //башта му/ веднага башта му/ нали ти е много добър//
     К //не штъ ние сме си каз\вали нешто//
     В А бе вижте колко много има//
     К //ние сме си каз\вали вече//
     М //кво//
     К //сичко//
     М //наздраве за новото правителство//
     О //штом е за правителството//
     Б //...Ф...(ФПС, с което изразява изненада - ий) не не не//
     М //с празна чаша не//
     О //за правителството не може така//
     В Наздраве!
     М //да ни е здраф и жиф генералнийъ секретар//
     О //обаче чухте ли какво каза един журналис сношти/ френски//
       разговарах лично със петър младеноф и то на френски// на
       чис френски език разговарал с него//
     М //ма виш какво/ ние с братофчетъ сме от(ФС) гратчета//
     О //не/ на ники му казвам за тва/ за:... там за ени равни
       плоскости//]