| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.5. ИНФОРМАТОРИ И. СТ-ОВ И Д. СТ-ВА


Социален статус на информаторите:
И. Ст-ов е 25-годишен, женен от 3 години. Има висше техническо образование. Работи във външнотърговска организация. Майка му е унгарка. В Унгария е завършил средното си образование. Д. Ст-ва е 23-годишна, съпруга на И. Д-ов. В момента на записа е абсолвентка в специалността "Изкуствознание". Родена е в гр. София. Завършила е средното си образование в гр. Белград, където са работили родителите й. М. Ст-ов е на две години и половина и е син на И. и Д. Ст-ви.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, осъществен в дома на Кр. Алексова на 8.11.1989 г. И. Ст-ов и Д. СТ-ва са приятелско семейство и са дошли на гости със сина си и кучето Боби. Двете семейства (на записващата и на информаторите) живеят в един и същ квартал и често си гостуват. Семейството на записващата не познава директно сина М. Ст-ов, защото той е бил повече от половин година в Унгария. Записът се прави със скрит микрофон. В разговора участва и съпругът на записващата Г. А-ов. Разговорът се върти около дипломирането на Д. Ст-ва, кучето, детето и ежедневните грижи и занимания. Разго- ворът е доста накъсан, бързо се сменя тематиката му. Често се говори почти едновременно, особено когато някой се опитва да контролира детето и кучето.
Фоноархив:
номер на касетата К-8, касетофон National panasonic, касета марка Sony C-60, страна В.
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с буквата "Д" ще отбелязваме Д. Ст-ва, с "И" - И. Ст-ов, с "М" - М. Ст-ов, с "Г" - съпруга на записващата, а с "В" - осъществяващата записа Кр. Алексова.

ИЗВАДКА №1

В Разкажете какво правите.
     И [//ми ето// ф пълен състаф сме/
     Д //кво правиме//
     И //не скучаеме/ ту боби ту миши/ ту боби ту миши//
     В Браво.
     И //зашто го пипаш като съ ти черни катранени ръцете//
       кажи ми сега// катранени ръце имаш// о боже//
     В Какво става с твоите писания дипломни?
     Д //отложиха се// така//
     В Какво не намерихте?
     М //майка//
     Д //такива б'аха опстойателствата... просто много бързо ми
       казаха/ ф смисъл такъф/ ас одавна го очаквах но:/
     И //не бе/ не по кучето/ не по кучето//
     Д //се над'авах че поне две седмици преди тва//
     М //н'ама да/ мамо/ н'ама/ мама//
     Д //а те ми дадоха срок една седмица// и тр'аваше/ тва значи
       рецензенти/
     И //съблечи го по пуловеръ//
     Д //иви/ тъкмо започнъ да го събличам ти ми ми кажеш нешто//
       съ(ФС) спръ/ съблечи го/ ше го съблечъ//
     М //боби боби/ ъ/ ъ//
     И //простено ти е// ми ше заври//
     Д //не е// и тр'ааше рецензенти и фсичко тва// дори не ми
       беше напечатана ништо не беше свършено и затва// сеа ако
       искам могъ и слет един месец да заштитъ но:... ште си
       почивам малко//
     И //йа си покажи ръцете/ на ништо не преличаш/ виш че на
       ништо не преличаш//
     В Ама разбира се.
     И //покажи къде се ср'аза/ кракъ/ покажи// от много акъл/ от
       много акъл//
     В Ама той много...
     Г Нали няма навик да се катери?
     В Ами да се катери.
     И //вие не сте виждали синъ ми/ как може такова нешто//
     В Кой?
     И //мишо//
     Г Мишо не сме го виждали.
     В Кой Мишо?
     И //дребнийъ бе// синъ ми//
     В Не, сина ти не сме.
     Г Нали през лятото той замина.
     И //и между другото ас(ФС) ъ той има са имен ден// треаше
       вие да дойдете при нас/ не ние//
     М (мърмори си нещо неразбираемо)
     Д //мише/ не с обуфките горе//
     И //купих си ъ... крушка/ съштите крушки като ваште// обаче
       интересно съфсем малко ми свети/ зашто така/ колко вата
       съ//
     Д //полегнала е тодорка// (репликата е отправена към детето,
       което е легнало на дивана)
     Г Не знам.
     И //от един и трийсе ли съ//
     Г Да.
     И //ми по шейсе вата съ// зашто не свет'ът//
     Г Аз ще ви предложа от това. А на тебе коняк?
     В А кой...
     Г А на тебе ракийка, защото си на салатка.
     В Има и салатка.
     И //а_съм на салатка//
     Г И ти си на салатка.
     И //боби//
     Д //слез долу веднага//
     Г А ти на какво ще си?
     Д //слез долу веднага//
     Г Диди, ти на какво ще си?
     В Виж какво, тук коте толкова време е вилняло. Така че,
      въобще не се притеснявайте.
     И //не го ли искате боби/ да ви го дам//
     Д //ас не искам поне да се качва// просто не искам да му
       позвол'авам да се учи да се качва// не че се стахувам от
       нешто/ не това// да не се учи да се качва//
     И //искате ли ено куче да ви дам//
     В В тая къща както виждаш така.
     И //боби/ миши не в устата//
     Г Той е...
     В Искаш ли, како, да ти кажа. Како, лельо и аз се обърках.
      Има...мръсничко е, нали с него пипахме кученцето.
     Д //ела сега маме да измиеме// тука ви е чешмата нали//
     В Да.
     Д //ела ръчичките да измиеме и сламката/ да сме спокойни//
     И //с тва куче и това дете/ вие ште дигнете ръце от нас//
     В Глупости говориш.
     И //сеа ше си измие ръцете и слет(ФС) и н'ама да мине ена
       минута/ ше отиде да пипне кучето// значи търсим н'акой
       да го подариме// по об'ава//
     В Кучето?
     И //да/ штото не може с тойа/ слага ф устата и слет тва
       отиде и пипа се по носъ/ по устата/ по лицето и...
     В Не става малко дете и куче.
     И //не знам//
     Г Значи ти си на салатка.
     И //ти на кво си//
     Г И аз..
     И //лекц'ата от колко ше започне//
     Г Ами още от шес и половина.
     И //от шес и половина// знаеш ли кво съм разбрал// ...Н...
       ако не ходи на лекции// мерси/ а ти//
     В А аз - коняче.
     Г А, а, Боби. Ако обичаш. Ако обичаш.
     В Много е пораснало кученцето откакто го вядяхме ние.
     И //и/ жоре/ твойта чашка/ ш_ти помогнеме//
     В О, мерси, мерси. Всичко ли обаче дезинфекцирате.
     И //не бе/ все пак// ти на какво си// на:/
     В На салатка.
     И //на б'ало вино//
     В На какво?
     И //на б'алото вино//
     В А, на бялото вино.
     Д //влизай вътре// какво дизенфекцираме//
     В Всичко ли викам дизенфекцирате у вас?
     Д //ми ивилин много се старае// но спорет мене н'ама чак
       такъф смисъл//
     И //...Ф...(ФПС с приблизителна транскрипция - ммм, с което
       показва, че предложеното питие е хубаво)
     Г Имаш право. А сега за тебе, Мишо, само това мога да ти
      предложа.
     В Искаш ли?
     Д //сокче искаш ли мамо//
     И //не/ водичка/ сокче//
     Г И ще ти донеса сега още една сламка.
     И //измихте ли йа тайа//
     Г Не.
     Д //кажи мерси мамо//
     М //месши// (равнозначно на мерси)
     Г С тая си играе кучето.
     В Сега ще дадем една друга сламка. И с другата сламка ще
      пиеш сокчето, ама няма с нея да пипаш по кученцето. Искаш
      ли?
     Д //е тука ште йа сложиме //ето ти тайа//
     М //не/
     В Не.
     И //не не/ мръсна/ пипа кучето/ до сега обесн'авахме/ слушаш
       ли кво говор'ъ//
     Д //нали току што йа измихме ние// не беше ли въф кухн'ата//
       не б'ах/
     И //ние говорим за друга//
     В Не, ние те попитахме изми ли сламката и ти каза не.
     Д //не съм ви чула// аз току што б'ах въф кухн'ата// естествено
       че съм йа измила//
     В Жоре, дай ми това от хладилника.
     И //ти си...Н...//
     Д //ма мол'ъ ти се престани// ако е така/ ас си тръгвам оште
       сега//
     И //ма отреагирай без прикаски/
     Д //о не//
     И //не само на заплаха//
     Д //ас шъ/ ас ште се побъркам с тва куче и с тва дете//
     И //ми да//
     Д //и то главно заради него/ не заради нешто друго//]

ИЗВАДКА №2

И [//диди чашата свали//
     В Какво направи бе, хубавец?
     И //дай тука/ дай тука сокчето така/ тука чака/ тука чака//
     М //да//
     В Какво направи? Задави ли се нещо?
     М //да//
     И //да/ ништо// трета сливица ли имаме/ какво имаме/ нешто
       кашл'а//
     В А?
     Д //трета сливица ми казаха/
     И //слет като два месеца/
     Д //слет като пи десет дена сироп за алергийа... идва си
       тука и ас решавам да го заведъ на контролен преглет//
       все пак да ми кажът// и викът о: тва не е алергийа//
       това е трета сливица//
     В Трябва да ти кажа, че деведесет процента от децата имат
      трета сливица.
     Д //и тр'аа да ти кажъ че сега е най модерно алергийа да
       се казва на сичко// и което не им се занимава/ какво има
       мише/ ми все полегнала е тодорка// зашто л'агаш
       непрекъснато//
     И //остави го/ може да му се спи//
     Д //да не ти е лошо//
     Г говори от другата стая
     Д //все да му се спи// да не му е лошо/ все на кревата
       л'ага//
     М //тука//
     Д //не на масата//
     В А ти как се казваш? Кажи ми! Как се казваш? Знаеш ли как
       се казваш?
     И //ти как се казваш тати// как ти беше името// миши/ как се
       казваш//
     В Душичката на леля.
     И //деди как се казва/ деди как се казва// деди/ твойъ
       деди как се казва//
     В Няма да каже.
     Д //добре/ остави го/ после ше го питаме пак//
     В Не, сега няма да каже като го караме.
     Д //воопште/ апсурт//
     И //той е нешто неспас'аемо// реши ли си нешто...Н...//
     В Стига.
     М //дай сшок// ъ://
     И //шокъ тука/ тука чака// тука чака//
     Д //после мамо//
     М //дай сшок//
     И //ето ти бисквита/ виш бисквитка// искаш ли бисквитка//
     М //да//
     И //о (равнозначно на недоволство, че Миши продължава да се
       стреми към часата сок)
     М //дай го//
     И //кое да ти дам//
     М //шсокъ//
     И //не/ сокъ тука чака/ нали тука чака//
     М //ъ/ пий ми се сок/ пий ми се//
     И //добре/ айде стига/ н'ама повече//
     Д //добре/ пийни си//
     Г говори от другата стая
     И //днеска тръгваме// минахме тука блиско до вас// със
       мишо на пазар// и таман прет гастрономъ на десет петнайсе
       метръ/ тати има ако// леле/ призл'а ми// викам мишо ше
       чакаш до фкъшти// излизаме от гастрономъ / има пиш// и
       накрайа викам той и двете работи ги е свър\шил и глеам
       че върви малко странно// викам йавно (жжжжжж)(маха с
       ръка два пъти, равнозначно на "свършил е в гащите и
       двете работи) обаче б'ахме чисти//
     Д //ништо не беше напраило момчето//
     И //не беше//
     В Ами трябваше да минеш оттук.
     И //(жмжмжмжмж)(маха с ръка, кимва с глава и свива устни -
       равнозначно на "нямаше нужда, свършен факт вече)
     В Е какво ще...
     И //е прет(ФС) вече б'ахме минали ти казвам/ вече
       б'ахме почти прет/
     В Ами връщаш се. Готово. Тука го затвори.
     И //гастрономъ и там ас(ФС) мишо/ пикае ми се// торбата
       на връштане// напра\их един пазар мл'ако хл'ап
       и ено парче малко салам кучешки// десет лева//
     В Защо не йадеш?
     Д //изопшто не стигът/ десет лева за един ден/ само за
       мл'ако хл'ап//
     Г А това е!
     И //добре че вчера техните дадъха десет лева// викът е да
       имаш/ ас викам благодар'ъ// че иначе и тва н'амаше//
       нашийъ си обръшта по два литра мл'ако на ден//
     Д //един литър на ден испива//
     И //майка му скрънsа//
     В Трябва много да си щастрива от това, че ...
     Д //а:/ мноо хубаво йаде//
     И //а майка му е скрънsа// вика непрекъснато/ не му давай
       повече/ не му давай повече//
     Д //ас не смогвам с това мл'ако/ не смогвам да си купъ
       от красно село мл'ако толкова//
     И //е сеа зимам/ нали зиам по пет литра// замраз'аваме го//
     Д //ма н'ама пари/ а_се свършвам/ слет три дена се
       свършвам и край//
     Г Знаеш ли къде има?
     И //е за трийсе стотинки/ едни цигари съ три литра и полвина/
       мл'ако//
     В Видя ли сметката как бързо я направи!
     Д //виш кво/ ше накарам хората да не се измъчвът/ да отворът
       вратата и да си пушиме като хората// не стига че/
     И //ма пушете си бе// ти нали не пушиш//
     В Пуши бе. И двамата пушът.
     И //ми тогава отвори прозорецъ//
     Д //ми дай да отвориме/ и ше му облечъ пуловеръ/ ако искаш//
     М //дай ..Н...//
     И //е тука да отвориме горе//
     Д //и ас съм пушач//
     В Ти какво си, на мама какво си? Кажи! Какво си?
     Д //иви ше се напикае секи момент// толкова сок испи че
       повече сок не може//
     И //добре//
     В Ти на мама какво си? Мама какво казва, че си на мама?
     Д //ти на мими какво си бе мамо/ йа кажи// на мими//
     И //гаvе ли беше//
     Д //на кой си гаvе ти// на мими од децката градина/ дето
       е... той сам ште си каже и...Н...//
     И //оште/ оште оште не е/ не се е адаптирал/ ма слет малко
       ше си каже ...Н...//
     В Какво ще го правите? На детска градина ли ще го давате?
     Д //ми/ ако си намер'ъ н'акава временна работа/ за н'аколко
       месеца/ ше го оставим на децка градина// ако не/ ше го
       гледам сама//
     И //край/ край/ счупи се//
     Д //е тука ше йа сложиме// навътре//
     И //ено лисче ми дай// гол'ам лист//
     М //гол'ам//
     Д //гол'ам лист//
     Г А, за трушията ли? Има време.
     И //има карф'ол/ ништо ас да не забрав'ъ// карфиол/
     Д //ше седнеш ли// не така мишо//
     В Какво стана сега?
     И //а така /така ти се пада//
     В Тази маса е една година по-стара от нас с Жорко.
     И //миши/ миши// а нашта маса е от педесета година н'акъде//
     Д //миши/ што не ходиш там на балатумъ да си ги возиш маме//
       айде/ там// искаш ли на балатумъ// благодар'ъ ти жоро//
       ела тука да ги возиш и двете//
     И //моркоф/ карфиол и лук/ и зеле// момент да ги видъ/ мерси//
     Г Бих ти предложил...Н...
     И //пише/ пишеме//
     Г Няма вече...
     И //...Ф...(ФПС - подсфиркване, с което има следната
       семантика - "Какво правиш бе, Мишо! Ах ти!")
     Д //ах ти//
     И //следваштийъ път вие ше дойдете штото/
     В Айде бе, аз не виждам какво ви притеснява. Тука е вилняла
      толкова племеничката с котката. Представете си какво
      значи въргал непрестанен. Така че не е за притесняване.
     Д //тука е много малко пространството и където и да се
       завърти нешто ше бутне//
     Г ... имен ден. Вземи си камиончето. А, чакай малко сега. Не,
       не, не, моля ти се.
     В Какво като бутне.
     М //алото//
     В Дай му алото.
     Г Алото. На кого ще се обадиш?
     Д //мише/ обади се на баба и го остави на м'ясто алото//
     Г Ето, заповядай. Аз ще го държа бе да се обадиш, така ти
      е по-удобно. Първо вземи слушалката. Първо вземи слушалката.
     И //чакай// сеа ште се обадим да д'адо// искаш ли// а т'а не
       е/ виш как... виш как се е оплела// кажи ало/ баби//
       извикай йа// ало баби/ ало баби// ало баби//
     М //ало боби//
     И //не боби/ баби/ мишо мишо/ наеш кво/ кажи ало баби// кажи
       ало баби// миши кажи ало баби//
     М //да//
     И //кажи ало//
     М //да//
     В Ама си отговаря.
     Д //да да/ одговар'ъ си/ и разговори води//
     Д //н'ама проблеми мами/ ас те разбирам като ми казваш
       нешто//добре мамче/ чао/ чао// на боби кажи/ не може
       така боби// не може така боби// седи и му се кара/ не
       може така боби// и му об'асн'ава с пръсче// и боби го
       слуша// иви/ ше почнеш ли да правиш ти трушии// не те
       виждам//
     И //ма не бе// тва не се вари// тва се слага гол'ам буркан/
     В И само се залива.
     Д //и се маринова//]

ИЗВАДКА №3

(образци от идиолектите на М. Д-ва)
     Д [//дай го на чичото и кажи/ мерси чичо// нали знаеш/
       цигарите не се пипът// айде/ дай сега и кибритчето// дай
       на чичото кибритчето// кажи/ запов'адай чичо//
       запов'адай чичо//
     Д //мишо дай на чичо кибритчето//
     Д //не може мамо/ мръсна е сламката// н'ама да пипаш ништо
       по масата//
     Д //айде играй си с количките// мръсни съ ти ръцете мами//
     Д //сокъ не може// ето виш/ свърши се сокъ// погледни//
       н'ама// н'ама//]