| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.6. ИНФОРМАТОРИ СЛ. П-ВА И Ч. П-ОВ


Социален статус на информаторите:
Сл. П-ва е жена на 22 години, омъжена за Ч. П-ов от около 3-4 години. Имат едно дете. Живеят със съпруга си в квартал "Красна поляна". Сл. П-ва е работничка със средно образование - шивашки техникум. Ч. П-ов е 26-годишен по време на записа, водопроводчик. Част от една група на приятели - рокери от един и същ квартал.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, осъществен на 13.05.1989 г. в дома на информаторите със скрит микрофон. Включеното наблюдение се осъществява от Спас Антов. В разговора участват членове от групата на рокерите - Ч. П-ов, Сл. П-ва, Ц и С. Означеният с "С" е всепризнатият лидер на групата рокери. Текстът е полилог, разговаря се на тема автомобили.
Фоноархив:
касета К-14, касетофон марка HITACHI, касета марка BASF Feero Extra, страна А.
Транскрипция:
Спас Антов - 28. 05. 1989 г. Сверила Кр. Алексова.
Означения:
с "Сл" ще означаваме Сл. П-ва, с "Ч" - съпруга й Ч. П-ов, а с "Ц" и "С" - техни приятели рокери. С. Антов (осъществяващ записа) ще отбелязваме с "В".

ИЗВАДКА №1

Сл [//той не беше ли се бу\дил//
     С //чуклеф йа ми \кажи//
     Сл //йавно ние го притесн'ааме у нас това дете// йавно ние не
       тр'абва да спиме при него//
     С //а ми \кажи ...а ми \кажи/ ти на шейсе метра можеш ли
       са на\береш шейсе километра с ладата// тва означава че/
     Сл //той ше се удари у н'акойа кола бе//
     Ц //кви шейсе метра бе//
     С //ударъ си го видел нали//
     Сл //къде шейсе метра бе толкова малко//
     С //а така// ударъ с колко километра спорет тебе/ си ударил
       нола койато е пометена (жжжжжж)(пляска с ръце, за да
       покаже начина, по който е сплескана колата) спорет тебе
       с колко километра е//
     Ц //сто и педесе сигурно му тр'аа//
     С //ти като виде колата неговата/ и като ти ка\зах как
       съм ъ състойанието на колата/
     Ч //колата колата не е ударена както той ми обесн'аа/ тр'аа
       ти кажъ че некойа кола или спрело такси//
     Сл //да//
     С //да... ама и ас не му вервам//
     Ч //той си кара/ а таа кола завива първо на лево и тръгва на
       обратнийъ завой// тоа на обратнийъ завой браче не може
       да фкара преницата назат/ той ше изнесе отстрани//
     Сл //беше се оревал/ сигурно е вид'ал че ни н'ама на
       леглото//
     С //а бе номеръ е че неговата кола е смачкана/ поне шейсе//
     Ц //смачкана е ама е смачкана отпрет/ не е смачкана отстрани//
     Ч //това е челен удар бе//
     Ц //разбираш ли//
     С //ама той голем лъжец бе//
     Ч //ас не се не се занимавам от вчера със ъ: тийа тенекии и
       такова//
     С //ас не съм сигурен че нешто му/
     Ч //ние със жоро неска не мое/ не моеме му истеглиме преницата//
     С //а бех а вързали за дървото/ и като опин'ът назат си ебало
       майката//
     Ч //не мое му истеглиме преницата/ целийъ кош целийъ кош
       беше смачкан// накрайа му го истеглих//
     С //ама той вика той вика мене кошъ не ми е мръд\нал// ас му
       викам/ глей са: жоро не може ти сложи калникъ/ кошъ е
       криф// а той ми казва ама вчера беше у нас той вика кошъ
       не е мръд\нал// а бе как не е мръд\нал/ ти че йа
       расцепиш/ варбургъ ше го напраиш на парчета/ и ф един
       момент кошъ нема да е мръд\нал/ как нема да е мръд\нал
       бе// обаче е мъд(ФС) мръд\нал//
     Ч //точно така беше ф нас/ кошъ беше/
     С //тайа кола е само за/
     Ч //десет сантима беше изнесен от...Н...//
     С //наеш кво ми казва/ пускам вика кормилото/ и колата си
       върви напрао// бе как ше върви напрао// ти верваш ли//
       ас съм сигурен че таа кола като йа направите вие че
       носи гумите та ше й ебе майката и никой не мое йа опраи//
     Ч //тр'аа диагностика да праи//
     С //па диагностика да праи тр'аа тури дву панти од другата
       страна /за да стане// а той вика не била мръд\нала// а
       да не е мръд\нала у лево//
     Сл //жоро ше може ли да йа оправите тука//
     Ц //а бе жоре тва е кола//
     С //сеа от бе дванайска/
     Ч //не йа отвар'ай може да айдеш...Н...//
     С //нема бойа//
     Ц //ше намери бе//
     Ч //търси бойа ли//
     С //ама ху:а не мое намери//
     Ч //дреме ми на шапката бе/ ако иска да не намери//
     Ц //сложно е/ а бе \намери/
     Ч //ас имам една бела ма т'а е мръсно бела/ разбираш ли/
     С //дай му йа тайа на него//
     Ч //не е не е чисто бела// ше има разлика оsат/ сеа при
       сички положенийа ше има разлика штото онаа бойа е стара
       вече и затва не държи и:/ при сички положенийа ше има
       разлика//
     С //дай му йа да оправи шото:/ ас таа кола съм йа ка\рал
       колко време/ е зъбъ йа е ка\рал и неговата съм кар\ал/
       ама орлин е фитипалди// той/
     Ч //той е готоф...Н... колата нес сложи и е готова/ само
       тр'аа се бойдише//
     С //ама преебе ли ме с калникъ ас ви казвам повече/
     Сл //той петър днеска ми се обажда ф два часъ/ вика колешката
       беше тука/ тр'ааше да й се обади башта ти/
     С //ма ас ше намеръ/
     Сл //да каже има ли н'ама ли//
     С //ас ше намеръ калник бе/ ама ама като го намеръ ви излезе
       малко по солено/ ш_се опразни vобъ//
     Ч //а па и чуклеф като си сложи със фейата двамата//]

ИЗВАДКА №2

Сл [//не ти харесвът трънчетата//
     Ц //н'ама начин начи//
     Ч //д_еба и изродите//
     С //а бе нема... нема ама има/ наеш кво не могъ да
       раз\беръ/ тинка кво каже тва става с него/ видел ли
       си го поне/
     Ч //ного малко го познаваш//
     С //ти го познаваш по малко от vуката//
     Ч //о://
     С //наеш ли жоро што не продава тайа ладата/ знаеш ли
       жоро... жоро не продава ладата/
     Ч //с vуката съм од бебета сме израсн\нали заено//
     С //а бе од бебета/ ас ти казвам байа време сме заено наеш/
     Ч //аз знам и държавните зъби му знам/ а бе кътните и
       държавните зъби му знам//
     Сл //ти просто ништо не знаеш/ когато нешто се случи...а//
     Ч //vуката идва пръф тука//
     Сл //да/ идва тука//
     Ч //е венага тука идва и почва така така така//
     С //ас ти кадвам кво е положението/ вика не му даваме да купи
       комби докато ас не йа убедих// е питай го не е ли верно/
       а бе бечо \кажи// а бе са: ас си казвам/ е верно комбито
       на мене по ми харесва/ н'ама кво да си \кривим душата/
       на мене по ми харесва/ одзат чистачка големо купето/
       харесва ми бе//
     Ч //ти не знаеш ли жоро като каже нешто/
     Сл //той просто си го е навил на пръстъ//
     С //а бе ас ти казвам че жоро ш_си навие на пръстъ да купи
       сед\мицата/ наеш кво му редлагът// човек му дава
       осемнайсе/ идва човек и му дава осемнайсе да му продаде
       моторъ// комшийата му иска осемнайсе за сед\мицата на
       трийсе хил'ади/ жоро само тр'аа да напраи така оп оп и
       да земе седмицата/ тинка не дала да продаде ладата//
     Ч //не си е навил на пръстъ//
     Сл //не го е решил/ просто е решил че/
     С //а бе не си е навил на пръстъ//
     Ч //а бе не си е навил на пръстъ//
     С //ас/ е тва ми е мноо чудно/ некои работи тинка не ги
       дава а жоро не ги прави// иначе е смело момче прет мене
       какви работи е правил ти казвам/ свет ми се зави\вало
       или пък... а бе заеби тийа истории//
     Сл //това значи че на него му е било безразлично какво ште
       направи и решил че ф случайъ е по изгодно да направи
       така както т'а е решила//
     С //кое кое е по изгодно/ да земе за осемнайсе седмицата
       койато ф моментъ/ ама както каже тинка ше йа продадът за
       двайсе// това съ два бонъ чиста печалба/ като гледам не е
       толко загубена//
     Сл //пл'ус тва жоро когато купу\ва ладата беше въф процес на
       добър съпрук//
     С //што иска/ че той иска да ходи/
     Сл //тогава беше ф процес да го...Н...//
     С //не беше процесъ на добър съпрук штото тогава къф бой и
       удари на четри на три преди да купи ладата//
     Сл //тва си е нормално разбираш ли//
     С //ей//
     Сл //добър съпрук въф смисъл че той е/
     С //ако ако виждаш ф това нормално ас да си тръгнем еби
       му майката// и му каз\вах кавал или ас си тръгвам или...
     Ч //ништо не знаеш//
     Сл //не не не/ ъ: тогава той вече прекъсваше връската със
       ети/ разбираш ли//
     С //мол'ъ/ връската с ети йа прекъс\на точно прет мене/
       така че не ми распраай за ети//
     Сл //не/ беше периот ф който той беше решил вече че ети не е:
       човекъ който повече ше се продължи със него/ разбираш
       ли// и искам тва да ти кажъ/ че беше ф периот на: на по
       така/ вече ети му беше омръзнала със тъпите си номера//
     С //но той тогава одавна беше ку\пил ладата когато скъ\съ с
       ети/ ладата беше/
     Сл //преди тва ка\за/ един ден кога дойде тука и пла\ка и
       вика/ ако видиш вика как се беше облекла: и вика йа
       заведох на йазовиръ на суходол/ и там йа държах вика//
       много одавна той го беше решил с ети/ обаче н'амаше
       удобен момент/ разбираш ли/ не може са: така направо да
       й го каже/ докато ф един момент неусетно нали://
     С //а бе той говореше или моето семейство ше раз\вала или
       нейното/ ти ли говореше така//
     Сл //той непрекъснато ги говори/ ти ас(ФС) ти н'ама да му
       обръшташ внимание на тийа прикаски//
     Ч //не го/ не го познаваш жоро://
     Сл //докато въф един момент не се пойави елена/ разбираш ли//
     С //а бе да им го туръ ф устата мръсна//
     Сл //докато не йа засече ф един момент тука къде ме къдреше//
     С //ас ше й еба майката//
     Сл //кажи жоро/ и жоро си нави на пръстъ че че тр'аа тръгне
       са: при сички положенийа//
     С //кажи и на тайа че не моъ да йа гледам/ ше йа удушим
       като йа видим//
     Ч //а_ше й ебем майката/ ма да йа видим ас//
     Сл //въпреки че т'а се пазеше като света вода ненапита//
     С //а е ти не може да йа видиш//
     Ч //не моъ да йа видим//
     С //ас йа виждам по често от тебе значи//
     Ч //не съм йа виж\дал тийа дни/ не съм йа виж\дал//
     С //е он'а ден беше у вас... е ставам...Н...//
     Ч //е он'а ден и слет тва си еба майката//
     Сл //он'а ден беше//
     С //верно тогава съм йа виждал жуфка// ама когато е у нас
       н'ама ли да сме с нейа у зъбъ//
     Ч //ас ти каам те на предишната вечер беха тука//
     С //слет тва на другата вечер беха у зъбъ/ когато си
       завар'аваше сам/ той беше у зъбъ с тийа
     Ч //а така/ и ас ас се чудим чудим как да си натиснем
       там/ как да си таковам//]

ИЗВАДКА №3

Сл [//между другото жоро сам си учи елена на неговата кола/
       не си йа пускал//
     С //а: бе:/ не знам бе чуклеф беше/
     Сл //точно бехме тръг\нали//
     С //чуклеф беше като видех/ видех че човек като се качи в
       колата/ чуклеф беше как ста\на (жжжжжж)(пляска с ръце,
       за да покаже как са се сблъскали колите) и тръг\на у
       гаражъ чуклеф беше /как е лут ше седи тука//
     Сл //б'ахме тръг\нали за вас//
     Ч //ти ништо не знаеш бе/ аре бе//
     С //а: нема да ти дам ти казвам//
     Ч //айде да тръгваме бе и ас само йа гледам разбираш ли/
     Сл //ау: да/ на тролейъ как штеше да се удари/ леле
       испра\ви ми се косата//
     Ч //като се има предвит че ас сам профес'онален шоф'ор и
       предимно съм на афтомобилите/ разбираш ли/ не съм/
     Сл //т'а изопшто не може да кара: и не знам// гово\рих й
       обаче не разбира//
     Ч //а и как тръгва/ как тръгва със ладата и никаква
       дистанцийа/ ама наеш кво никва дистанцийа//
     Сл //еба си майката/ ти ништо не ми ка\за//
     Ч //викам сега тойа сел'анинъ отпрет ако се сети че е
       забра\вил нешто и натиска спирачката и завърти обратно/
       бе тайа / бе изопшто нема да се сети бе изопшто/ направо
       ше шибне оsат на като: такова// и завива на опълченска
       десен завой/ по стамболийски// завиваме ти казвам/ а
       тролейъ спрел точно на самийъ сфетофар/ както е на
       стамболийски//
     Сл //ама той мноо лошо беше спр'ал тролейъ//
     Ч //нали знаеш там деснийъ завой е колко/ там е малко: тва/
     Сл //платното//
     Ч //просто платното е малко// и завива т'а така десен завой
       разбираш ли// и просто нешто усештам че мое да за\качи
       задницата на тролейъ/ разбираш ли// а т'а си набила
       воланъ и си държи така воланъ и се обръшта назаде да
       види дали ше за\качи задницата//
     С //и ш_се удари отпрет//
     Ч //а бе отпрет бе... леле лут ста\нах// само се
       испъ\нах така//
     С //о: майко://
     Ч //ако бех отпрет сигурно штеше да стане нешто//
     С //питай го цанко//
     Сл //преставам си на жоро какво му е било/ сигурно му се е
       приревало на горкичкийъ//]