| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.7. ИНФОРМАТОРИ К. Р-ОВ И Ж. Р-ВА


Социален статус на информаторите:
Ж. Р-ва е 22-годишна по време на записа. Родена е в София и е съпруга е на К. Р-ов от 2,3 години. Имат едно дете. Ж. Р-ва е шивачка със средно образование. К. Р-ов е 26- годишен по време на записа. Роден е в София. Автомонтьор. Дори и след брака си живее в кв. "Красна поляна", където е роден. Принадлежи към една група на рокери от квартала.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 19.05.1989 г. от един от членовете на групата рокери със скрит микрофон. Осъществява се включено наблюдение. Записът ни е предоставен от Спас Антов, изследвал социолекта на тази група. В част от записите присъства и самият изследо- вател (Спас Антов), осъществявайки наблюдение на речта на рокерите. Те не се променят речта си пред С. Антов, тъй като е техен комшия и често заедно разговарят за коли и мотоциклети. В записа участват освен К. Р-ов и Ж. Р-ва и "Ц" - мъж, 28-го- дишен, автомонтьор, неженен; "С" - мъж, 25-годишен, шофьор, неженен, лидер на групата; "Д" - мъж, 30-годишен, шофьор, женен, с едно дете; "Ка" - мъж, 25-годишен, товаро-разтоварач, женен; "У" - ученичка на 17 години; "С", "Дж", "Ц" и "Сл" ("Сл" е информаторката ни от 2.7.).
Фоноархив:
касета номер К-13, страна А, касетофон HITACHI, касета марка HITACHI DL.
Транскрипция:
Спас Антов, сверила Кр. Алексова.
Означения:
с "К" ще означаваме К. Р-ов, с "Ж" - Ж. Р-ва, със "Сл" - информаторката Сл. П-ва от 2.7.Социалният статус на "Ц", "С", "У", "Д", "Ка", "Дж" описахме в параметрите на комуникативния континуум.

ИЗВАДКА №1

 К [//вместо мазно кавазаки мазно сертаки// и накрайа му вика
       е ми какво ше праиш/ и той ами кво да праъ// ние ше
       зеем друга/
     С //леле тука беше...Н... леле: штех да йа върнем
       обратно//
     Ж //кой тва бе кашкане/ кой тва//
     Сл //леле леле майко://
     Ка //напрао ми се еба майката//
     С //он'а се беше напил/ замък\на ме маа му стара у
       съветъ ама не работеше бе//
     Ж //ау шабо верно ли бе// ау: о: о: о://
     Дж //така йа водил ф съветъ//
     Ц //номеръ е кога йа води/ съветъ не работи слет дванайс
       часъ бе//
     С //ного важно колко е часъ//
     К //наеш ли колко е часа бе//
     (всички говорят едновременно и се смеят)
     Ж //ништо са бе/ когат се напиеш/ по телевизийата цане
       съопштиха офиц'ално и за вечерни свадби//
     (всички говорят едновременно и се смеят)
     С //т'а т'а... те да не съ такива кавали като теп/ т'а т'а
       невена го е измис\лила за знаеш за вечерни свадби иначе
       посрет б'ал ден никой нема да йа земе//
     Ж //а: не/ успокой се/ те съ до седем часъ некои//
     Ц //ма ас знам бе//
     Сл //слет седем съ//
     Ж //а бе не съ слет седем нали го четох у весникъ//
     К //плаши мечка/ бесна заштита//
     Дж //и после ресторантъ/ къде е в барова опстановка/ еби му
       майката//
     (шум)
     С //ние бехме тръг\нали от кашкане до пипа да си допиваме та
       штехме таман да ходиме у кашкането/ та започ\нали годежъ
       да се оженът у пипе и да напраиме свадбата и готово/ еби
       му майката//
     Ц //колко му е/ свадба лесно става//
     Ж //как у пипе/ ф нас бехте//
     С //у вас ли бехме//
     Ж //да//
     С //той йа дър\па за съветъ/ ждра\па/ айде вика ма невено/
       айде да потписваме//
     Ж //цвет'а беше ку\пил//
     С //и цвет'а ку\пи//
     Ж //те оште от нас като се задър\паха/ невенче ште водим
       ли у съветъ/ ште водим целата у бело//
     К //обаче па много готино съм си пий\нал вика//
     Ц //т'а вика айде ше те чакам да истрезнееш/ о: истрезнеем
       ли край вика//
     Ка //нема г'увеч//
     С //тайа се беше ома\йала у картофите бе/ даже халки
       ку\пила/ сичко точно//
     Ка //тва с пръстените съм го слу\шал от един мой познат//
     К //ного далече отивате бе/ с халки//
     С //о: па той одавна мислеше да си йа земе обаче/
     Ц //ас и ресторантъ бех уредил и...
     К //ма той ги напра\вил миналата година оште халките//
     С //беше му тойага да си каже//
     Ц //готови съ/ готови съ//
     К //само имената тр'аа се напишът// е неговата е готова//
     Ка //не неговата е готова//
     С //у бар хавана резервац'а му пазеха не знам какво/ е:
       кавала му кавалски//
     К //вика парите ме бийът по гъзо/ си ебало майката//
     С //ма да не го бийът по гъзъ/ нали невенчето ше зима и
       требе да се шари// неа лабаво си ебало майката//
     Ж //ами невенчето има фноска за не знам каква кола/ има три
       бона у книшка//
     Ка //а а/ три бона//
     Ж //од дедо й//
     С //имала фноска/ а: патица//
     Дж //остаа да ми каеш че фноската и е от един месец//
     С //не е от петнайсе години/ т'а как йа земе така че йа
       прасне некъде и айде бес кола/ за кво ти е такаа//
     К //е: бесна шоф'орка//
     С //кой бе/ бесна шоф'орка/ а бе е: майко/ кара ме...
       дванайсе часъ/ а бе дванайсе часъ вечертъ/ да те
       закарът на суходол до западен парк и да починеш от
       страх/ ти знаеш кво е//
     К //ама педерас//
     С //о: што не се качи ти бе/ нали бехме се напили с
       калверо като изроди//
     К //...Ф...(ФПС за прибличане на вниманието и за несъгласие
       - ш:) преди да се \качиш ти ас ти обесн'а\вах/
     Ж //какъф калвер бе/ като пъту\вахте с цанко бе//
     К //а: слушай кво//
     С //ама тийа двамата пийаници оста\наха//
     К //преди да се \качиш/
     С //о: мамицата му да е:ба на него//
     К //преди да се \качиш да те вози невена тогава/ преди тва
       бех распра\вал къде испобу\тахме кофите долу прет
       новото барче//
     С //ми кво ми об'асн'аваш/ т'а на седемнайсе пъти
       тръг\ва// бе колата загре/ загре преди да тръгне//
     Ж //а знаеш ли на шести септември колата штеше да мине прес
       нас//
     К //един одзаде у центъръ свир\ка/ ние сме за леф завой//
       невена отваръ процорецъ вече бесна и казва/ ми сега
       какво да напраим/ викам гас ма//
     С //загре преди да тръгне/ запали ...Ф...(ФПС, скоето
       имитира запалването на колата - трън трън та кхм трън
       трън та кхм) седемнайсе пъти тръг\ва бе/ и накрайа
       като спре на трамвайната линийа и идва транвайа и то
       откъм мойта страна// идва трамвайа ас викам спирай ма//
     Ж //ма т'а е толкова спокойна//
     С //тайа вика што// ми т'а не знае// да те еба у гъзъ// ас й
       ка\зах// о: да си бех хва\нал такси и се бех прибрал жиф
       и здраф// таа е ебати/ и ъ таа катаvиите йа спреха ама
       как тръг\на таа й викам/ таа ако не йа спрът тука е те
       на// тва е за жуфката// ама т'а ...Ф...(ФПС, с което
       имитира звуците на спирашата кола - кн'ъх, кн'ъх) на
       стамболийски шеснайсе пъти тръг\ва//
     Ц //т'а като жаба поцкачаше бе//
     К //се ено има от тийа шеснайсе трамплина къде ги праът при
       училиштата//
     С //а бе и като ми \спори/ викам пусни... викам/
     Ка //е: тийа на седемнайсто кви съ... като се набих у
       един... хр'ас// имах чуството че ше излезът мостовете//
       еби му майката/ викам кво ста\на бе//
     Ж //да бе онайа вечер ни...Н...//
     К //как бе ас оште преди три дена отско\чих оттам със буба
       бех/ начи штом опре калникъ \напраи сметка//
     Ц //къде бе//
     К //гумата опре у калникъ на седемнайсто//
     Ж //на седемнайсто//
     Ц //къде седемнайсто бе//
     Ка //ени такива борд'ури такива ти казвам/ лекичко минаваш и
       го чустваш как е опрело//
     Ц //ма да/ онайа вечер точно ги усе\тих и ги видех//
     К //калникъ опре у гумата//
     Ц //ас се приземих...Н...
     Ка //тва не е човешко бе браче//
     (говорят едновременно)
     С //наеш колко съ//
     Ж //наеш колко съ високи е толко съ ги направили//
     К //ноо високи съ ги напра\или//]

ИЗВАДКА №2

 К [//глей са:// ас паркирам на здраве/ знаеш къде е там/ къде
       влизам от фходъ на аегето... на агето/ сека сутрин/
       сека сутрин се засичаме с един/ баш там/ пет шейсет
       години с един уралец/ с един уралец с кош// и тръгвам ас
       от бачкане/ чаай се раз\берът// и тръгвам ас от бачкане
       и той поне като идва и ас паркирам преди него/ разбираш
       ли// и той ми се смее и: така/ смее ми се и... само
       праи така/ тръгвам разбираш ли и той тръгва/ и той там
       един въф кошъ/ един зад него/ йавно колеги вози ги
       нешто/ бес каски съ йавно...Н...// излизам на правата
       улица и ас и: така напра\вих да еба старецъ/ като даде
       гас скъ\са ме бе/ скъ\са мe/ ас с чезето сам/ он'а с
       оште двама/ един У кошъ един зад него ме скъ\са уралъ/
       ебах ти уралъ// значи збърк\ах се/ ас си викам сегаа
       ш_си напраъ един ташак с него// умрех от срам ти
       казвам//
     Ка //май той си напра\вил ташак с тебе/ еби му
       майката//
     К //а той голем старец такъф/ аре значи ъ келемето му//
       сдра\па ме дебелийъ// е такива пламъци хвърл'аше от тайа
       пуста клапа браче гърмеха си ебало майката// и викам / а
       тойа с кош наеш кога ше ме скъса// ски\на ме да еба
       неговата майка// умрех от срам/ викам и кво/ карам соло
       мотор тоа с кош/ кара трийста години уралъ си ебало
       майката и ме скъ\са/ скъ\саме бе// е го и крумчо ми каза
       кат го карах уралъ тр'аа ти каем бе сичките така ас така
       ас така// ...Н...надуем/ сичките:/ свал'ът скорости ас
       отук ат софийа като излезем/ като държим четвърта докъде
       стигнем// ас вече с такова растойание не се занимаам/
       само гас вика// ного дърпа тва//
     С //а бе е:й//
     Ка //а бе седай бе//
     К //он'а уралец на старецъ имал...Н... и затва ждра\пал
       за него//
     С //обаче: vуката не може да дое изопшто//
     К //как да не може дое бе//
     С //фчера го пи\тах//
     К //кво си го пи\тал/ ас с него заено хо\дихме/
     Ж //неговото...Н...//
     Ка //йа млъкни бе//
     Ж //чакайте сеа//
     К //заено хо\дихме въф ъ: гаражъ/ мачъ беше там// таа
       зелената кола американската/ дето...Н... хо\дихме//
       въф старецъ хо\дихме/ той обесн'а\ва че кара/
       дедо му такова: цистерните със бензинъ/ и той кара
       така//
     С //фчера ас го пи\тах ъ: vуката:/ вика не съм го
       виж\дал//
     К //глей са/ жоро го е виж\дал три пъти/ един път със ъ:
       зилъ хо\дихме кога апаратъ неговийъ зи\махме и един
       път с мерцедесъ// а да минем а да минем/ ходихме на
       ден по три пъти е:й/ штот му го беше обештал//
     С //е што не му го даде//
     К //штото ис\ка ъ: ена далавера там да му напраи една(ФС)
       един старето/ обаче опелъ му тука беше у гаражъ// и да
       му даде...Н...// тва е работа ти казвам/ луди за да не
       напраиш таа кола// vуката(ФС) и моторъ вика кога че го
       напраим//
     У //кашкане/ \метни вотката оттам//
     Ка //ква вотка бе//
     С //...Ф...(ФПС за израз на учудване - ъ): леле/
     К //време е за вотка//
     Ка //време е за водка://
     К //е затва ка\зах/
     У //чу ли го бебо/ ти ше ставаш утре за информац'ата//
     Ка //\мани го тоа//
     У //той бебо:/
     Ц //ае остави го//
     У //бебо \ела \седни тука/ и утре пак ше ставаш/
     К //кво иам да ствам//
     С //мале: ако ти каем че од две седмици съм спа:л/ на
       вечер по шес часа//
     У //ох божичко/ ас като че ли съм/ като че ли съм па много
       спала//
     С //ама следобет не си на бачкане нали//
     У //какво//
     С //...Н...//
     Ка //училиштето ...Н... слет обет на работа ли си//
     У //о добре/ стига с таа работа// вопште не искам
       да:...Н...//
     К //и ас не искам обаче//
     Ка //кой иска вотка://
     Ж //ас//
     Ка //от тва ли//
     Ж //стига стига//
     У //претпочитам да бачкам ф кремикофци/ отколкото/
       нема ти казвам колко иам да учъ за: понеделник//
     Ц //нека ти е//
     У //е кво//
     С //ей ей://
     Ц //нека ти е марианче/ чесно ти каам/ vуси н'аа ли//
     У //е ма не/ ма штото ти не знаеш кво е//
     К //т'а училиштето за ништо го нема//т'а е еби му майката//
     У //че иам двайс урокъ по не знам си кво//
     Ка //ма то е пропад\нало тва вече//
     У //йа йа ми \сипни малко// по не знам си кво/ по не знам
       си што/ и: ше ги науча/ ебала съм ги уроците// а_ше
       скъсам учебникъ...Н...//
     Ка //а бе както учиш...Н...//
     Ж //извин'авай но ного по гот е да учиш отколкото да
       работиш//
     Ка //не е верно//
     У //не е верно/ не е верно/да ти каъ бих претпочела кво
       ште/
     Ж //не ми го казвай че не е верно штото ако не е верно
       ас немаше да запишем да учим//
     У //ше го работиш и така и ше свършиш// а така учиш учиш
       братче//
     Ж //да да о://
     У //така учиш учиш/ обаче братче главата ти е така
       (жжжжжж)(вдига двете си ръце и разперва пръсти, за да
       покаже, че главата й се е "надула" от учене) продължаваш
       да учиш... а бе тъпо е да учиш и тва е//
     Ц //а бе не е верно/ по добре си е да работиш//
     С //штот си тъпа и не моеш да помниш//
     У //не е верно/ заштот имам да уча: цел учебник// не че
       съм(ФС) не моъ да помнъ//
     С //...Ф...(ФПС за израз на несъгласие - и:)//
     Ц //не е верно//
     Сл //штом имаш цел учебник ти си си виновна че не си си/
     Ж //мар'анче мар'анче какво учиш//
     С //и: што не си у\чила а си дре\мала//
     У //ас съм го преглеж\дала од време на време//
     К //...Н..се си е зелена...Н...//
     У //физика и по историйа// по историйа иам точно двайсе и
       пет урокъ/ въф петък имаме класно// а за понеделник
       спиц'ално имам да учъ//
     Ж //класно по историйа//
     Сл //вече по секи предмет класно//
     У //да/ по секи предмет иаме класно//
     Ж //това по новата програма ли е//
     У //да//
     Ка //мани/ тва историйа да не е/ нема да учиш/ тва
       одвтрът работа бе//
     Ж //бе ужъс/ ужъс е//
     С //кво учиш ти бе//
     Сл //ох боже ас какво...Н...//
     Ж //ас шейсе и шести набор бех по новата програма ма
       непрекъснато измененийе//
     У //за ништо/ ей така учъ// са съм десети
       клас/ са единайсти клас вече ше почнъ да учъ за нешто
       което де_а знам и ас кво// искам/
     Ж //упека ли си//
     У //да/ не не съм/ уш ше бъда сега//
     Ж //да де/ ше бъдеш ф единайсти//
     У //вопште не знам ф какво упека ше бъда//
     Дж //чакай/ сеа свършваш десети клас/ така ли//
     У //да//
     Ж //знаеш ли какво/ един съвет от мене// то че не е по
       желание не е по желание//
     Дж //господи по желание//
     У //не/ н'аа значение/ кажи ми/
     Ж //тва че ш_се набута ено лесно упека/
     К //стига бе//
     С //говорете говорете там бе балами//

     (Общият разговор се разпада на два коментара - между мъжете
      и между "У" и "Ж". Ще дадем поотделно тази част от
      разговорите, която лесно може да се отграничи.)

     К //на времето... на времето ...Н...у\чиха един срок/ набиха
       един учител/ математичката тва жена и край// си бало
       майката// и после пак го приеха// и се...Н../ штото
       директоръ на училиштето работеше като...Н... и го
       познава// и го и го уредиха/ и кво ста\на// къде е
       фишекъ го знаеш/ нали// фишекъ поч\на вечерно и поч\нал
       работа// отива у лебедъ/ перките така около него/ фишекъ
       зе\мал сто и двайсе лева заплата/ на времето сто и
       двайсе лева си беха мноо... и сеа ...Ф...(ФПС,
       употребявано, за да се привлече вниманието на някого -
       ш:) ше пиеш ли едно уиски от мене/ на времето беше два
       двайсе и осем// бе си ебало майката// ...Н...поне го е
       зимал ...Н...да не си най големийъ глупак бе// надува се
       че работи// си ебало майката// интересно му е/ ташаци си
       праи//

     (разговор между жените)

     Ж //каквото и да е/ ние с бети б'ахме шеф и кройка//
       тр'аа ти кажъ че съм си оджив'ала/ като имам предвит
       че тва ми беше ено от последните желанийа/ зашото на нас
       ни казаха/
     У //да да/ тва е/
     Ж //че тва е ситуацийата/ нали се попълва молба там/
       боклуци//
     У //да//
     Ж //вопште распределението става бес ъ: никакво
       съобраз'аване със желанийата и така нататъка// ено леко
       упека събота и... ср'ада и събота си във гимназ'ата/
       през другото време си ф упека/ ц'ала година е така//
       ц'ала година//
     У //въпросъ е понеже мен ми казаха че слет като завършиш
       тва упека нали/ ште има н'акакво распределение// те
       ако го б'аха го махнали/
     Ж //елена рабо\ти н'аколко месеца/ н'амате договор//
     У //не заштото/
     Ж //поне при нас не беше така//
     У //при нас миналата година беше пет години з договор//
     Сл //как пет години/ две години/ глупости говориш/ пет
       години//
     С //как пет години/ ало://
     Сл //мар'ана говориш пълни глупости/ най големийъ договор
       от училиште е от три години//]