| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

2.8. ИНФОРМАТОРИ С. И-ОВ И Б. И-ВА


Социален статус на информаторите:
Б. И-ва е 53-годишна по време на записа. Родена е в гр. Етрополе, а в София живее от повече от 40 години с малки прекъсвания. Има висше филологическо образование. Омъжена е за С. И-ов от 36 години. Имат две омъжени дъщери. С. И-ов е роден в с. Караш, Романско, където е живял през първите си десет години. С. И-ов е около 58-годишен по време на записа. Живее в столицата от 47/48 години. Има висше техническо образование. Родителите му са били работници.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 20.04.1988 година от Кр. Алексова със скрит микрофон при осъществяване на включено наблюдение. Записващата е дъщеря на информаторката и сестра на съкомуникантката И. А-ва, чиято реч представяме и в семейство 1.2.Записващата присъства на разговора, но не взема участие в него, а привидно се занимава с някаква домакинска работа. Майката и дъщерята разговарят за новия апартамент на дъщерята и неговото обзавеждане.
Фоноархив:
касета К-2, страна Б, касетофон "AUDIOTON A-1370", касета "Agfa Ferro Color".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с буквата "Б" ще означаваме Б. И-ва, с "И" - И. А-ва, с "Д" - малката дъщеря на И. А-ва, а в с "В" - записващата.

ИЗВАДКА №1

Б [//но най важното какво съм на(ФС) помислила да ти кажъ
       майко//
     И //какво//
     Б //за да си купите//
     И //какво//
     Б //въф нашата учителска стайа има един ъгъл въф ъ: каф'аво/
       такова шоколадено/ но е меко такова/ ъгъл ъгъл/ със ъгъл
       и слет това тъзи час койато е като тримесна и истинска
       спална койато/ се раствар'ъ и става много хубаво легло/
       и едновремено с тва има други две фот'оили отстрани и е
       раскошен ъгъл// ено(ФС) ето за едното за холъ напрамер
       тва ше се връзва раскошно/ или за другата стайа// и може
       отвар'айки се да си спите на него непрекъснато и
       едновремено с ова да бъде събран целийъ ъгъл и широко//
     И //тва е истина мамо ама ние не можем да спиме на ено/
     Б //да го видиш/ ела да го видиш//
     И //ас съм/ а_съм го виждала/ аз го знам/ ма ние не
       можем да спиме със наско на една спална//
     Б //ми за детето па за стайата става// отвар'аш спиш си
       затвар'аш/ прес денъ си спи иначе и когато си е
       със(ФС) си спи на него така/ така си спи без да го
       отвар'ът// да/ приказна приказна работа е тва/ този
       ъгъл//
     И //сер'озно// тр'ава да ти кажъ че ъ: съм решила че може
       би кръглата маса ше йа сложъ ф кухн'ата//
     Б //майко ас ти препоръчвам//
     И //днеска кухн'ата ми се вид'а много широка//
     Б //майко ас ти препоръчвам един такъф ъгъл въф едната
       стайа/ което ше ти бъде холъ/ раскошно е//
     И //е: ма виш сега тва зашто гори/ махай го//
     Б //штото искам оризъ да сложъ// раскошна е мамо/ хем е
       прийатна хем е уйутно хем може да се спи на него
       самичко/ хем може да седът много хора/ хем е и за
       спане/ трима души могът да съ ширът на тази(ФС) на тва
       легло// дърпъш раствар'аш прибираш/ фсичко ти е вътре
       фсичко ти е прибрано/ и е един раскошен ъгъл// ела да
       го видиш въф учителската стайа//
     И //ма ас го знам/ знам го// тр'абва да видъ те се
       правът въф йамбол//
     Б //те се продавът навс'акъде бе/ ние си ку\пихме от йавор
       магазинъ въф учителската стайа/ чудно//
     И //и колко струваше/ те съ бескрайно скъпи//
     Б //не съ скъпи//
     И //нат две хил'ади лева съ//
     Б //е: не съ скъпи сеа/ ма един път се купува такова хубаво
       нешто// и най важното че широко и просторно вътре// и
       леглото ти легло/ и гостите ти гости удобно да седнът//
       вопште може ного сер'озно да се раздвижи вътре да се
       направи// и винаги можеш да разместиш двата фот'оила на
       различни места//
     И //ма там тр'абва да го видът и къде се продава какво
       што/ ас не знам мойта христина си го поръча въф йамбол
       да и го правът там// поръчка си го прави//
     Б //не бе готово се продавът// и този толкова хубаф цв'ат
       от цум сме го зимали//
     И //е ми не знам... та така днеска/ такива работи съм
       свър\шила// апсол'утни боклуци/ апсол'утни боклуци
       въф блокъ/ кога ше се предавъ/ кога ше го/ бържът го(ФС)
       бързът го до крайъ на седмицата да го предавът/ а то/ то
       е://
     Б //а бе мани не му се йадосвай заштото ние бес тва ше го
       правиме майко//
     И //ние и бес тва ше го правиме// но си мисл'ъ/
     Б //но ше си го праим за ду\ша//
     И //но ако ъ: а си мислих ако не си б'ах/
     Б //а колко асанс'ори има на вхот//
     И //три//
     Б //е начи тва е добре нали//
     И //три асанс'ори съ на вхот/ и фсеки има свой самостойателен
       там ъ: пулт на управление/ секи един от т'ах//
     Б ...Ф...(ФПС за израз на разбиране - ъхъ)
     И //но н'амаше ток и не работът асанс'орите// а бе
       височко е ама е пък много хубаво/ горе като се качиш и
       като изл'азах нали на балконъ нафс'акъде грееше
       слънце/ беше/
     Б //и си имаш две тераси://
     И //толкова хубаво и топло и прийатно и терасата исц'ало
       закътана//
     Б //един сенник ако й сложиме на нейа//
     И //мноо/ мноо буше хубаво/ мноо//
     Б //и претстави си насковите хубави плетени фот'ойли и
       маса//
     И //а сега тва значи както н'ама ъ:ме(ФС) тва значи че
       тр'ава да купуваме и нешто за кухн'ата да постиламе//
     Б //един раскоше:н ботекс//
     И //ботекс н'акакъф хубаф тр'аа да купъ//
     Б //богекс който е със потплата ше си сложиме прийатен
       който да се вижда//
     И //да/ съвременнен// да който да е ф оранжево и каф'аво
       нешто/
     Б //да//
     И //да се върже със шкафовете и с пердетата и с тийа
       истории//
     Б //шкафовете съ много прийатни/ ас съшто ги харесвам//
     И //шкафовете съ прийатни//
     Б //и самите плочки съ много//
     И //плочките неска ми харесаха/ не знам што//
     Б //ти тогава зашто не ги хареса//
     И //тогава ми се вид'аха синкаво сиви а сега ми се(ФС)
       сега вече разбрах че съ бежови на неккви квадратчета//
     Б //бежови като на онъзи съ по хубави от на он(ФС) на вас'а/
       по съвременни съ//
     И //хубави съ штом/
     Б //н'ама да ги пипаме там//
     И //плочките и на мене ми харесаха/ така ше си останът/
       тр'аа да купиме сега и за бан'ата плочки/ и това е//
       и тва е/ бан'ата тр'аа сичко де се праи както и да се
       махът тийа тапети изопшто// гардеробъ е сложен/
     Б //н'ама да се махът бе направо върху т'ах ш_се сложи
       латекс//
     И //много съ цветни бе мамо бе много съ цветни//
     Б //той ше каже багеръ//
     И //той ше си каже човекъ най добре//]

Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 4.06.1993 г. в дома на записващата Кр. Алексова. Информаторът С. И-ов е неин баща и е дошъл, за да му се напечати на машина един материал. По време на този запис С. И-ов е 59-годишен, пенсионер, работещ като експерт към различни частни фирми. В края на записа се включва и Б. А-ва - племеничка на записващата.
Фоноархив:
касета К-25, страна Б, касета марка "Драгор", касетофон марка "AUDIOTON".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с буквата С" ще означаваме С. И-ов, с "Б" - Б. А-ва, а с "В" - записващата.

ИЗВАДКА №2

 С [//а_съм се родил горе.... у дедо ми//
     В При кой ти дядо?
     С //при иван/ тайа къшта йа продадоха// кога беше/ трийсе
       и седма трийсе и осма/ трийсе и осма трийсе и девета ли//
     В Ама ти спомняш ли си?
     С //да:// и помн'ъ кога се ма\за//
     В Къщата?
     С ...Ф...(ФПС за израз на съгласие -ъ-ъ)
     В А ми тя коя година.....
     С //трийсе и девета ли// лел'а ти беше ли се родила//
     В Беше ли или не беше?
     С //мъчъ се да си спомнъ ама// тогава//
     В Какво казваш?
     С //тогава/ трийс седма трийсе и осма трийс и девета
       година//
     В Сами ли сте си я правили?
     С //ами да/ помагали съ тийа онийа то така се праът на
       село къштите// ами...
     В Защото съм се сетила за този, дето взе къщата.
     С //кво преставл'ава/ шес стъпала ли б'аха//
     В Аз съм я виждала татко - на един събор. Вътре не знам,
      беше затворено, обаче се виждаше, че има някакви предмети
      вътре в една от стаите. Тя е била склад ли за нещо? А,
      татко?
     С //медицински//
     В И какво?
     С //дълго време йа ...Н...използвахме за медицински склат//
       войници съ живели//
     В Вътре е имало хора ли да живеят през тези години, когато е
      било затворено?
     С //ами да//
     В ма, татко, те ги изселват въобще цялото село ли?
     С //да// некои се отказаха//
     В Да се изселят?
     С //да// шес седем семейства ли не подписаха//
     В Какво казваш?
     С //шес седем семейства некъде//
     В Ама ти никога не си ми казвал точно защо!
     С //иселването ли//
     В Да.
     С //заради забол'аванийата от нефрит// масово забол'аване
       и умиране на хората от нефрит/ на бъбреците//
     В Ама откриха ли им, че има нещо на водата?
     С //ми кво да ти кажъ бе/ не можаха ...Н... и до ден днешен
       ас не съм чул... да кажът категорично некаква причина
       за това//
     В Нещо е имало. Аз не знам...
     С //дали е само водата штото по ено време/ съ били
       докарали некакаф овен от полето/ там за стадото// и
       той забол'ава от нефрит и умира а месните не съ// така
       че той не е пил от чешмите трите дето беха... ами по
       мое време/ не помнъ кои години/ знам че със цистерна
       караха два пъти седмично од горна бан'а вода... тийа
       зиловете тийъ със цистерните нали ги знаеш// а през
       другите секи ден ни караха вода/ другите дни от златна
       панега ни караха// но малки деца бехме...Н...
       помогнаха// те ходеха с кобилиците с котлите там//
     В Къде?
     С //при вуйчо ти не знаеш там при гол'амото...Н... се
       образуваше на такова ено малко плоштатче/ там обикновено
       е спирала// и като дойде горнобанска те си земът там с
       котлите да се къпът с неа/ штото т'а оште топла//
     В Ами нали е за пиене? Ама хората са се миели в оная вода,
      която уж заразна?
     С //уш заразна пък сега... тейа дет се върнаха/ дето си
       го има си го взимъ са почти нема къшта свободна//
       трийстайните тийа пайантовите ги разрушиха// но хуаите
       къшти останаха//
     В Ама вашата е от хубавите. Купил я е явно.
     С //вуйчо лазар колко ме нави\ва да си йа земем когато
       поч\наха да ги давът// под наем и слет тва се иска//
       ми тука...Н... работи н'акакви// вика къде ше ходим
       какво ше правим/ майка ти не иска да стъпи// бе земи
       йа бе а_ше йа стегам а_ше йа правъ//
     В Какво бе, какво, ас нищо не чух?!
     С //да йа земъ пък той ште йа постегне/ той ште йа опраи//
     В Сега да ти кажа пък ме е...
     С //и йа зи\мала ена романченка/
     В Сега ме е яд.
     С //техническа ли е била каква ли/ там таа койато се е
       распраала/ т'а йа е купи\ла по онова време за две
       хил'ади ли//
     В Какво?
     С //ми то е било по одавна//
     В Еми отдавна, ама то да не са много парите! Подарък!
     С //ми тоа кольо босийа йа е зе\мал от нейа за
       деведесе//
     В Хиляди!
     С //и сеа шт'ал да йа продава и сигурно ше иска...]
     В Виж какво от.... правят пари от нищо, което не е тяхно.

ИЗВАДКА №3

С [//на венцислаф моъ ли да дам от тоа салам//
     В Дай му, защо да не му дадеш!
     пауза около 30 сек
     С //могъ да ти предложъ един вариант//
     В Какъв? Аз мисля да взема баба, че цял ден не ми се
     С //първо да напраиш по ено кафе//
     В ...седи... Ама ас кафе съм ти сипала.
     С //а ма топло//
     В Ама искаш топло задължително! Сега ще ти го натопля. То е
      цяла кафеварка от сутринта. Аз всяка сутрин правя една
      кафеварка да си имам целия ден, аз обичам студено.
     С //а: тва...Н...//
     В Да.
     С //ми недей да йа зимаш/ штото баба ти се пак помага нешто
       на майка ти// дет се вика майка ти да работи да свърши
       нешто/ т'а стои там при него въф стайата и той са шушка
       покрай количката играе с разни нешта/ но има човек
       иначе/
     В Но пък аз казвам, че...
     С //ас претполагам че майка ти нема да е съгласна//
     В На ти бисквитка сега. Ще купя на Венцислав, ето тука
      отсреща ги продават. Да почваме ли?
     С //да...Н...//
     В Какво?
     С //сода съм си зе\мал ти имаш ли си//
     В Ами не знам. Вземи седни си пий кафето!
     С //топло горешто обичам ас// дай ми кл'учъ от да ти
       донесъ машината//
     В Аз ще взема мойта си. Искаш ли да ти го топля?
     С //да//
     В Какво прави леля?
     С //а бе: в недел'а се виж\дахме/ а ф събота малко и ф
       недел'а// горе на мес\тото// занесохме й такова/ дето ни
       беха останали доматки/ да си на\сади и т'а// много
       работи обаче напълнела е оште и краката й съ много зле//
     В Още е напълняла?!
     С //ми такова чусво имам//
     В А бе, татко...
     С //не: от шейсегодишнината дет си йа виждала не е напълн'ала
       оште// краката й обаче съ (ммммммм)(присвива устни и
       поклаща глава, равнозначно на "много зле")//
     В Ако... тука се пуши, няма го Венцислав.
     С //ас да зема пепелникъ// и да оворъ ако искаш//
     В Отвори, тук не е отваряно заради Боряна. Ето, то сега
      бързо ще се стопли. Ох, ма ти го пиеш със захар.
     С //твойта електрическа ли е//
     В Да.
     С //ми зашто миналийъ път пи\сахме с насковата//
     В Е ми не си спомням защо! Татко, какво търся можеш ли да ми
      кажеш...
     С //захар//
     В Аз така съм се стреснала и много ми прилоша. Ти затова ме
      видя, че гледам... съвсем бях побеляла.
     С //а пък тийа мойте жени/ сутринта татко/ баба ти сто
       двайсе и пет не знам на колко// а майка ти беше сто и
       петнайсе//
     В Какво - долно или горно?
     С //горно/ сто и петнайсе на седемдесе и пет//
     В Какво правят тези.....
     С //и там й тър\сих шоколат некакъф/ ем пи кафе:/ ма то
       веднага слет кафето го ме\рихме не знам дали е било
       подействало оште//
     В Не знам, не мога да знам. Значи на тебе ще си сипя в
      голяма чаша.
     С //да/ ти не искаш ли кафе//
     В  ...Н...
     С //ти нали имаш листи//
     В Имам, имам, обаче с индиго ли да е?
     С //ами нали ка\за че не е/ е тийа за фторите егземпл'ари/
       ас тр'ава да го правъ ф пет егземпл'ара//
     В Е ми виж какво сега, татко, много грозно ще излезе петият
      егземпляр, много слабо.
     С //а_съм решил как ше/ довечера/ или най късно утре или
       изопшто тийа дни от т'ах/
     В Стават пет егземпляра на електрическата.
     С //ште отидъ да занесъ тва ъ: оценката за: тайа штетата
       койато хо\дих преди четри пет дена/ съм йа сметн\ал ше
       йа сметна бързо/ и ф понеделник ше йа занесъ на л'упчо//
       бошкова не мое да не знаеш/ срешту илийан седи е така/
       т'а седи тука (жжжжжж)(с успоредни и перпендикуларни
       движения на ръцете показва разположението)//
     В В кръглото ли дето е?
     С //да//
     В Една с очила?
     С //да/ да/ т'а е била въф ъ/
     В Не във витрината, а в кръгчето така, под стълбищата.
     С //точно така//
     В Е тя много лошо впечатление ми направи.
     С //што//
     В Ами някаква такава усойница, чесно да ти кажа.
     С //ми т'а е стара мома// мома ли е разведена ли е/ не нам/
       но ка\за че е госпожица// штото ас викам госпожа/ и
       т'а ме поправи веднъш пред илийан ми т'а вика е
       госпожица//
     В Много ли трябва да е топло кафето?
     С //не//
     В Тя ли ще ти го снима?
     С //и: казвам че могъ да йа помолъ/ там е машината при
       тех долу//
     В Е помоли Илянчо!
     С //да и: ил'ан ама ако не ште се качъ горе на четвъртийъ
       еташ в централно управление/ при тони таа генадиева
       има/ ма тоа не искарва хубуу// но при секретарката
       има/ секретарката има и излизът ного хубуу//
     В Виш сега как е!
     С //а пък тоа гледай го накарах та това ми сни\ма/ е
       тва е оригиналъ/ виш сниманите съ излезнали по
       хубаво//
     В О, ами да. Долните са по-добри.
     С //наеш колко време вече си играъ с тва дело//]