| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

3.1. ИНФОРМАТОРИ С. СТ-ВА И Д. СТ-ОВ


Социален статус на информаторите
: С. Ст-ва е около 45-годишна, родена е в гр. Пловдив. Има полувисше образование на медицински работник. Работи като медицинска сестра в една столична поликлиника. От около 30 го- дини живее в София. Омъжена е за Д. Ст-ов от около 26-27 години. Имат омъжена дъщеря и внучка на около 2-3 години. Д. Ст-ов е около 50-годишен, роден е в Габрово и има висше образование, военен. Преподавател във Военна академия. Живее в София от 30 години.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис, направен на 21.05.1989 г. от Кр. Алексова със скрит микрофон. Преодолян е парадоксът на наблюдателя. Осъществява се включено наблюдение. Информаторите са приятели на бащата на записващата, а дъщеря им в детството си активно е дружала със записващата. Поводът за посещението е важен личен разговор между Д. С-ов и бащата на записващата. Една от основните теми, фиксирана и в извадките тук, са алергичните страдания на дъщерята и внучката. На нея продължително се спира С. Ст-ва. Съпругът Д. Ст-ов хвали ракиеното габровско производство и коментира работата си на преподавател, както и морала на западния тип армейски ръководител.
Фоноархив:
номер на касетата К-11, II, касетофон "National panasonic", касета марка "TOB", страна В.
Транскрипция:
Красимира Алексова.
Означения:
с буквата "Д" означаваме Д. Ст-ов, със "Ж" - С. Ст-ва, със "С" - бащата на записващата Сл. И-ов, който участва в разговора, а с "В" - водещата записа.

ИЗВАДКА №1

 Д [//слушей сега// ас това съм го напраил слет кът съ
        обади ти//
     С //ас не ти ли ка\зах че нема ами/
     Ж //краси /ела тука да ти е удобно и да гледаш//
     В Не, аз ...
     Ж //с'адай /слафчо с'адай /ела краси/ ела тука//
                    (жжжжжж)(посочва креслото)
     В Аз не съм по телевизията, защото съм с болни очи.
     Ж //бол'ът //слави с'адай тука /с'адайти де//
     С //чакай /йа да видъ//
     Д //а:/ там ли ти е по удобно//
     Ж //а там е/ там е твърдо//
     Д //той е началник тоа /той е свикнал на м-еко//
     Ж //ама слафчо ти си напъл'ал/ да знаеш//
     Д //не /той понеже не ходи на фискултура като мене//
     Ж //а /като теп/ кат те гледам теп/ как/
     С //...Н...//
     Ж //...Н...ний сми решили да смен'аме тапетите ма чакахми
       малко оште да такова/ ...Н...да си йа вземът/ заштото
       те йа взеха есентъ късно//
     В Кой?
     Ж //на павлинка дъштер'а й//
     В А, да.
     Ж //нали//
     В Да.
     Ж //...Н... да ни го заразиш от н-ешто /и: ришихми тъз
       година //не смееме оште тапети да праими/ чи т'а ходиши/
       пърке(ФС) пекаеше по пъркетъ /мажеши//
     В Кой?
     Ж //госпожицата малката// ми ас ни ходих една година на
       работа за да йа гледам //а_си зех неплатен който ни ми
       се зачита за трудоф сташ /за да могът те да учът// и
       миналата година тъкмо тр'аваши да:/ да си йа вз-емът
       павлинка и мъжъ й/ и т'а напраи много тешка алергична
       риакцийа// и ни можехме да праим //ас тр'аваше да
       йа гледам фкъшти /и да йа хранът със спиц'ална храна/
       и павлинка прекъсна// пети курс не можа да запиши//
       сега си се гледът// пълен...Н...//
     В Ами догодина.
     Ж //е ништо /нека /т'а на септенври /т'а вече /той дойде
       /кво //на септенври си записва пети курс//
     В Ами разбира се.
     Ж //т'а ши стани на три години// шти йа дадем въф децка
        градина// но сега тр'айа да уреждаме въпросъ чи
        тр'айа да се йави на една комис'а /н'аква централна
        за софийа //не могът да йа имунизирът за ништо//
     В Защо не може?
     Ж //заштото направи:/ а:/ алергична риакцийа много тешка//
     В Може ли да загасим телевизора?
     Ж //може//
     В Страшно ме дразни. Аз съм с болни очи.
     Ж //и какво ти е на очити//
     В Нещо ми реагират очите на това.
     Ж //на (жжжжжж)(кима с глава към телевизора)//
     В Да, на телевизия. И веднага сега ще започна да рева, след
      малко. Аз затова седнах с гръб.
     Ж //сидни удобно/ сидни на диванъ//
     В Не, сега ми е добре.
     Ж //и: и имунизираха йа протиф децки паралич// и трийсе и
       шес часа слет това т'а показа...Н... ф много тешко
       състойание беши// и сега ни могът да йа анализирът// а
       те заради майка й// штот тешка алергийа съшто има//
       слави ела да си седнеш на мес\тото /където претпочиташ
       разбира се// т'а краси с-една със гръп//
     С //не /ас се шегувам//
     Д //н-е бе...Н...//
     С //разбира се /праф си//
     Д //а ракийка габрофска/ ракийка старозагорска имам ако
       искаш кажи кво искаш//
     С //ракийка и биричка//
     Ж //ма краси нипроменена// тъй както си йа помнъ//
     Д //краси си е пораснала/ и си е такава хубавичка както/
     Ж //краси си е съштата/ детето прилича на слафчо//
     С //ти \седни тука//
     Ж //а до теп ли да идъ//
     Д //тук ше седнъ//
     С //до мене ше ти е по добре да седнеш//
     Д //сига /ас почнах повечи към него да се отнас'ам със
       внимание/ ти какво ше пииш//
     Ж //само един пепелник има/ тръскайти /ше му извадим на тос
       от габрово ошти един пепелник//
     В Не, нямам никакви претенции.
     Д //не пииш//
     Ж //(мммммм)(стиска устни и леко поклаща глава в хоризонтал
        на плоскост като знак за неодобрение) претенции//
     В Към ... Пия бе.
     Ж //оу т'а не пие//
     С //оу ...Н...//
     Д //оу/ ти ако искаш нешто //не го ли е м'астото //да ти
        дам \пепелник//
     С //нали и ти тука ше седнеш//
     Д //да /и ас и на теп има \пепелници/ тогава ше ти предложъ
       швепс от сливи/ од габрово//
     В Добре.
     С //т'а си пийва ракийка/ лъже//
     Д //б-ес да см'ата:ш ъ: да съ ограничаваш /можеш да
       съ напииш//
     В А, добре.
     Ж //тук ше йа оставими//
     С //да/ т'а е малко/ като(ФС) се е метнала на башта си/
       малко луда ф пийанството//
     Ж //ами//
     Д //ти знаеш ли слави чи/
     Ж //лудо ли е пийанството на краси//
     С //мое мое да ме обрули//
     Д //знаиш ли /чи ФС) аз зашто не съм открит сига като:
       музикален или артистичен талант//
     С //оште ли не съ те открили//
     Д //заштото /заштото проп'авам късно/ към идин и половина
       чак през ноштъ/ когато тийа (смее се)
     С //когат тийа дет съ //спът вече (смее се)
     Д //пенс'онерите спът// (смее се)
     Ж //пушиш ли краси //
     В Не пуша.
     С //тоа ми хареса (смее се)//
     Ж //нали не пушиш//
     С //ами ас по рано започвам май да пеъ//
     Д //как /и ти и по хубуу пеиш от мене//
     Ж //слави те(ФС) виш// не пуши детето/ или ти не разрешанаш//
       се оште притесн'аваш ли детето със присъств'ето или
       не// пуши ли или не пуши// павлина си пуши с башта си//
       така (жжжжжж)(имитира с двата пръста на ръката си
       непрекъснатото дърпане на дим от цигарата) два ма: та:/
     Д //е сига//
     С //не пуши и ми казва че не пушът//
     Д //ас съм за//
     С //но съм им ка\зал /и на нейа и на сестра й че ако
       пушът/ откъсвам им главите//
     Ж //е/ глупости//
     Д //не си праф д-е /т-е затуй ни пушът прет т-ебе//
     С //глей сега//
     Ж //(смее се) айде сига//
     С //а бе ас /като съм(ФС) презирам че пушъ/ като се:/
     Д //не съ презирай//
     С //опити каквито и да съм пра\вил не могъ да ги откажъ//
        и зашто им е това//
     Ж //иглот-ерапийа//
     С //ако искът да ме слушът// ас им се заканвам така/ нема да
       да го имът предвит ама//
     Ж //иглот-ерапийа слафчо /за теп иглот-ерапийа//
     Д //като(ФС) то тр'ава тойаготерапийа /каква иглотерапийа//
     Ж ...Ф... (ФПС с приблизителна транскрипция ъ) (жжжжжжж)
      (върти глава заканително)
     Д //със игла ни моиш ни уплаши нас (жжжжжж)(сочи дървена
       стълбичка в шише с ракия) тва е габрофска стълбичка// по
       нейа се искачваш искачваш и най после падаш// ако си на
       легло блиско привличай съ/ ако не//
     Ж //то лесно се качваш /ами после как ше слизаш//
     Д //айде да кажъ първо наздраве//
     В На здраве.
     Д //добре дошли //и слет тва ш_тъ распитами ний/ по габровски
       табиет шъ тъ распитами /какво си завършила /завършила ли
       си/ не си ли/ мъжъ ти от къде и/ какво е//]

ИЗВАДКА №2

(извадката от разговор между водещата и информа-
        торката, успореден на разговора между мъжете)
     Ж [//ми павлинка краси това е// намери си идин колега оште
        първата година: /на/
     Ж //т'а ни влезе първата година// влезе фтората// една година
       рабо\ти като чертожник// а това пък й помогна много//
       т'а кандидатства икономическийъ /но ни искаше //беж
       желание кандидатстваше икономическийъ// какво направи
       /така че не влезе ...и следваштата година кандидатсва
       меи и йа приеха //и т'а не ходи на бригада заштото е
       много алергична //ошти като ученичка/ ви(ФС) да /осми
       клас б'ахте/ седми осми б'ахти/ и слет това в дивети
       клас /като ги аведоха //чесън е /да знаеш славчо/
       предупреди го// в дивет-и клас като отидоха въф фармахим
       /на бригада да опаковът лекарства/ и т'а съ върна идин
       ден //те сп'аха н'акъде ф едно општижитие// и се връшта
       тука вичертъ да си(ФС) следобедъ да се искъпИ// поспа
       малко и като стана с едни такива не пъпки /а наеш колко
       интересно беши/ ини/ мънички като точици/ като че ли
       кръвоизливчета// тъка тъка тъка тъка// (жжжжжж)(с върха
       на пръста докосва бързо лявата ръка под лакътя, за да
       определи характера на обрива )
     Ж //не петно// т'а беши много интересна /а_съм здравен
       работник /ас не съм //като чи ли със върхъ на топлийка
       си йа обола /и така едно мъничко точковидно /ама много
       минийат'урно кръвоизливчи// викам /йа павлинке/ шарка да
       има/ нешто позагледах йа/ то има десета шарка /седма
       шарка /нешто штот съ деца все пак// вика н'ама //викам
       хайде ф поликлиниката //а вика /ништо то ни можаха да
       разберът// и вичертъ към десет часъ /казвам н'ама да
       ходиш /штот съ деца всичките ...и като взеха сички
       мънички да ставът ей такива големи/ (жжжжжж)(допира
       върховете на палеца и показалеца, за да покаже, че
       пъпките стават големи и кръгли ) все едно погалена с
       коприва //така /почнаха да се надигът надигът надигът и
       стана ц'алата се исипа //три месеца //ни бригади /ништо
       не ме интересуваши вечи /ини документи им занесъх //ас
       б'ах се оштурила// започна да учи/ а междувремено тва
       става /кога ходити на бригада /йуни ли /йули// йули
       //да// и авгус месец вечи свърши бригадата // т'а беше
       работила около десет дни /а:/ идин ден /и идин ден/
     Ж //нека да си говор'ът те двамата//
     Ж //идин ден / ъ://
     Ж //идин ден /каза че има температура /и ас не исках да й
       давам никакъф антибиотик// беше доста висока
       температурата //казвам /хайде ше опитам с една таблетка
       цитрамон / дадъх й цитрамонъ да й спадне температурата и
       слет двайсе минути направи.... //да /направи много
       тежък така нарчен едем / затвориха й се очите устата
       ушите /поду се /е до тука ц'алата //и стоеше
       (жжжжжж)(посочва с ръка от гърдите нагоре) ше въпросъ за
       трахеотомийа //да и режът трахейата /за да може да диша
       /штото штеше да умре од задушаване//
     Ж //да /и съм тичала пеш до поликлиниката //и съм(ФС) ме
       върнаха със кола /с линейката /за да могъ да й направ'ъ
       инжекцийа ведна\га// и направих/ повиках о_долу съседъ
       ни е лекар ф пирогоф/ и жена му е лекарка// погледнахме
       се така /той ф моментъ ме разбра /и той ми каза /слет
       пет минути ни почни ли да от звучава туй н-ешто /т'а ни
       казва ни вижда ни чува //
     Ж //фсички лигавици набъбнали така (жжжжжж)(разперва пръстите
       на двете си ръце в близост до лицето, за да посочи колко
       се е подула) подута// очи затворени/ н'ама очи
       (мммммм)(затваря очите си) (жжжжжж)(с ръка очертава пред
       очите си гладка повър- хност) //такова нешто //устата
       (мммммм)(силно издава напред устни) (жжжжжж)(държи
       ръцете си с широко разперени пръсти пред лицето си) // е
       до тука отекли (жжжжжж)(с ръка показва до началото на
       шията) и каза за трахеотомийата// обаче бавно и
       постепенно започна обратно пак от очити //най напрет
       почва от очити /после така като цепчица/ започва
       /започва започва започва и така и слет тва прави ошти
       четри пет едема //
     Ж //четри пет жестоки едема// най напред от цитрамон
       направи// слет това ни разбрахми от какво// пак не
       разбрахми от какво// от тос синтитичен н'акакъ/ полу
       фабрикат крем карамел /реших да желирам един компот //и
       т'а ми вика //ако ме приемът студентка /тва беши вечи
       февруари/ н'ама да забрав'ъ /т'а нали есента баш /и
       летото ше кандидатсва/ работеши //н'ама казва да/ да
       ход'ъ /ште ход'ъ на бригада със сичте си колеги //н'ама
       да ход'ъ като /да ме оддел'ате сама /като вика черната
       офца// сички ход'ът /ас/ ас никъди не ход'ъ //се да си
       сед'ъ тука вика// се болна/ не могъ да отидъ// на военно
       не ходи/ никъди вечи оттам насетни// штото т'а/ оказа си
       а/ т'а лижа слет тва вечи /дисети клас лежа въф
       медицинска академийа около месец и половина /доказаха от
       какво// полиалергийа// към фсичко /медикаменти /контакт
       със хора/ със с'акакъф вид животни/ бактерии//
     Ж //медикаменти /а моркови /моркови /картофи /моркови/
        картофи//
     Ж //т'а си айаде ама// т'а ф болницата: с обриви пак// и: не
       могът да йа тестувът //не смейът /штото може да направи
       н'акойа по бурна риакцийа// аз нос'ъ моркови /нали/ то
       н'ама белтъчини /туй онуй //а т'а непрекъснато исипана//
       стоеши въпросъ да носъ от къшти бел'о //мислеха од
       дизинфекц'онни препарати// и ришиха да йа тестуват ф тва
       състойание/ и почнаха да йа тестувът// само към треви
       и: цвет'а н'е е алергична/
     Ж //да /верно е //краси си прилича на т-еп и павлина на
        н-его//

ИЗВАДКА №3

 (извадки от идиолектите на Д. Ст-ов)
     Д //татко /ако изпълн'авам сичко онова което искът ф
       меито тийа/ а: психопати /така ги нарича де /штото онийа
       съ пичалбари// вийа въф университетъ ни можи да
       почуствати това нешто/ штото вашти ни съ свързани със/ъ
       маф'ата за получаване на много пари//
     Д //онийа със производството съ свързани //и ниприкъснато
       потписвът договори/ ништо н-е ги интересува// т'а за
       че(ФС) четвърти курс завърши сига /ни си знаи
       спиц'алностъ ква ши бъди //знаи си спИц'алното/ но
       просто н-е йе вникнала въф н-его какво ши стан-е от
       нейа// можИш ли преставиш/ инжИнер/ завършил //викам виш
       кво /тайа наука дет си йа...Н... т-ехника и казвам
       малко съ поорганизирай// възможностити ни съ малко
       /мат-ематики сичко /зима си раскошно //но казва /ас ако
       испълн'авам сичко/ тр'аъ фтората година да вл'азъ ф
       психиатрийата// и е станала/
     Д //идин ден малко съм си врътнал две три/ габрофски швепчета
       така// и тогава славата започва да ми тананика /една
       тънка дето има //викам /слушай /... даже съм по хубаф
       от т-ебе //т'а ме гледа и вика/ тойа превърт'а/ н-ешто
       му стана //викам /нито един до сига н'е е дошъл фкъшти
       да кажи/ дъштир'а ти прилича на теп// в'арно ли е//
       в'арно е// фсички казвът/ гледай какво хубуу д-ете/
       одрало кожата на башта си// умирам да ми прайът
       комплименти/ нали...Н... по хубав съм от т-еп никой н-е
       е казал//
     Д //на т-еп н'акой може да ти е казал одд-елно/
       индивидуално /но ас не съм го чул//
     Д //работа /работа е имало преди нас/ ши има и слет нас//
       ас получих алергийа от работа/ от началник и от жена ми//
     Д //дажи от студ-ентите ни съм получил оште/ макар че са
       четри години при мен//
     Д //ами /деведесе и девет процента от ъ:/ синовети на: ъ:
       бизнесмените на запат работ'ът и учът// само в българийа
       е тва н-ешто// разберете го / ф соцлагеръ//
     Д //като/ като преподавах ф академийата /ф началото:/ ъ:
       расказвах на наште момчета/ сидимдис-е и пета година/
       във виетнам войната когато беши/ най големити(ФС) най
       много самолети съвец(ФС) ъ съвецките ракети внесъха
       тогава/тийа стрела/ и свал'аха// той всеки можи да си
       носи комплектъ на рамото/ сам/ като базуките/ тийа
       малкити оръдийа /пусни го и са насочва онова само //по
       т-ерморегулац'ата на това// насочва са /и свал'а//
       тогава /синът /на: върховнийъ главнокомандваш на
       военовъздушнити сили на нато ф ниапол /генерал/ той е
       със ранк по висок от министър на одбраната/ примерно ф
       нашти страни /заштото...Н... управл'ава военовъздушнити
       сили на три четри страни тука/ на ц'ал тиатър/ със много
       висока военна квалификацийа/ с богата ерудицийа
       /н-еговийъ син /въф това времи пилот въф йужен виетнам//
       е /на тойа човек н-е му ли е мил синъ// одговори// а ний
       ф съшто времи гледами така /ако можи нашто дит-енци
       двайси метра по блиско до/ до къшти да служи/ по блиско/
       ето това праим ний// със това развал'ами дицата//
     Д //говор'ъ по тилифонъ с нейа// д'адо тва /а_съм ено/
       пиленце /отвори прозорецъ ше кацна на прозорецъ/ ше
       дойдъ //викам много ми е мъчно за т-еп //нали йа
       човъркам/ гъд-еличкам// и какво/ разбрахми се нешто//
       говорихми по други въпроси /които ни могъ да си
       спомн'ъ// т'а казва// е това е по този въпрос /ништо
       повечи н'амам да ти кажъ//
     Д //краси ше ма извини// на фтори май /т'а беши ф пловдиф/
       при майка си (жжжжжж)(кима с глава към жена си) и 
       комсомолците додоха// тати приготви н-ешто така за \обет// 
       викам добре// почистих и а: приготв'аме масата// зет'ъ 
       седнал на кушетката там/ готви се// д'адо тати каза еба си 
       мамата (всички се смеят) майка й и башта й там// т'а чува и 
       не разбира съдържанието/ а пък т-е н-е очаквът        
       такава реакцийа от м-ен-е// ас са обръштам към нейа/ ама 
       намръштен така (мммммм)(смръщва вежди) веднага са 
       окл'ума// т'а чака ама със ококорени очи така/ отворени/ 
       лицето (мммммм)(имитира физиономията на внучката си) 
       то просто сийае/ да йа похвал'ъ/чи н-ешто много ми и казала// 
       викам симона ти откога си станала кл'укарка// ама сир'озно 
       така й казвам/ а двамата стойът/ те разбраха вечи чи ши 
       става нешто странно/ и мълчът/ изопшто ни съ обаждът// 
       зашто изнас'аш от къшти това което си чула/ зашто/ къде се 
       намираш ти/ ас ни тъ искам повечи/ напускай виднага/ 
       излизай// онайа се беше ококорила ...Н... думица оттогава 
       ни говори по този въпрос//