| Contents / Съдържание | Transliteration / Транслитерация |

3.2. ИНФОРМАТОРИ К. СТ-ОВ И Т. СТ-ВА


Социален статус на информаторите:
Т. Ст-ва е около 40-годишна. Родена е в гр. Пловдив. Родителите й са от село близо до Пловдив. Има висше математическо образование. Учителка. В София живее от 15 години. Омъжена е за К. Ст-ов от около 12 години. Имат две деца - син на 8 години и дъщеря в 8 клас. К. Ст-ов е около 40-годишен. Роден е в с. Царимир, Пловдивско. Има полувисше образование. Доскоро е работил в железниците, а сега в охраната на един столичен пазар. В София живее от 15 години.
Комуникативен континуум:
касетофонен запис на речта на К. Ст-ов, направен на 5.06.1993 г. на един столичен пазар. Записващата и нейната зълва пазаруват и се срещат с информатора. Съпругата на К. Ст-ов е колежка на свекървата на записващата. Семейства А-ви (информатори 2.10.са родители на съпруга на авторката) и Ст-ви се познават добре и са приятели. Записът се осъществява със скрит микрофон. Фактът, че К. Ст-ов не познава добре записващата, не променя говора му. За това говорят наши предходни наблюдения върху речта му. К. Ст-ов е приказлив човек, който обича пространно да излага мнението си. Не се смущава от непознати хора, има интереси в областта на духовността и проповядването. В разговора се включва и един непознат човек, търсещ помощ, за да се ориентира за посоката на друг столичен пазар. Информаторът, записващата и нейната зълва А. А-ва (информаторка, означавана като 2-9D)разговарят предимно за трудностите около охраната на пазара, за семейството на К. Ст-ов и за пожара в старата им къща. А. А-ва знае за записа, осъществяван Кр. Алексова.
Фоноархив:
касета К-27, страна А, касетофон марка "AUDIOTON", касета марка "Драгор".
Транскрипция:
Кр. Алексова.
Означения:
с "К" ще означаваме репликите на К. Ст-ов, с "А" - на А. А-ва, с "Ч" - на непознатия човек, който е около 60-годишен, явно живеещ извън София селскостопански работник. Традиционно отбелязваме водещия записа с "В".

ИЗВАДКА №1

 А [//как си/ охо:/ напазарувал//
     В Добър ден.
     К //добър ден/ ми да ас са се прибирам фкъшти//
     А //ние те вид'ахме он'а ден тука нешто се караше на хората//
     К //на две жени ли или//
     А //не знам нешто се караше/ шт'ахме да се обадиме ама//
     К //единс(ФС) единсвеното:(ФС) единсвенийъ случай който съм
       имал със(ФС) тук със две жени/ сигурно със т'ах съм се
       карал штото н'амаха/ сертификат за: нитрати// а тука
       продаваха пък фактически кво продавът никой не знай/ и
       на сичкото одгори започнаха и да мъ обиждът/ ас им
       обесн'аам обесн'аам и накрайа/ тва беши: скандал
       читирисеминутин// като/ никой н'амаши да ги истърпи
       толкова ма ас глеам така се убиждаам и накрайа със
       викани// ако/
     В Добре, нямате ли си там лаборатория?
     К //имами си/ те не искът да отидът в лабораторийата//
     В Може би знаят, че има нещо!
     К //да да/ ето ти тойа домат/ из'аш го/ ако ти стане нешто ас
       одговар'ам викът// разбираш ли// да из'ам домата ако ми
       стане нешто т'а одговарала/ ...Н... тука де/ то си има
       норми така не става//
     В А има ли тука въобще много такива случаи на пазарчето?
     К //обикновенно н'ама: заштото: кас'еркити и който н'ама
       нитратни проби и който н'ама сертификат за годнос
       фактически: излиза извън пазаръ// нататък вече който
       иска да си купува извън пазаръ/
     В Да.
     К //бес да придира толко дали му е качествена стоката или
       не/ дали има нитрати ф нейа/ това си е негоф проблем/ но
       тук/
     А //ходил ли си надолу по пловдиф//
     К //как//
     А //надолу по пловдиф ходил ли си//
     К //тр'авъ да ход'ъ/ скоро не съм//
     А //о: ас заминавам сеа от понеделник и направо ми е свинско//
     К //харесва ли ти там или не//
     А //къде/ ф плов/ о: не изопшто//
     К //ми не знам//
     А //и като треа и да учъ//
     В Мама Вася и татко Любчо бяха идвали май веднъж там долу.
     К //е да/ ма и те двечките б'аха със/
     А //да и ние//
     К //как се казваши братофчетка ти//
     А //с роси//
     К //със роси/ т'а беши ена такава вечер/ интересна//
     В Ама имате ли там нещо?
     К //е майка ми и башта ми съ от царимир//
     В Да де, да.
     К //тва село царимир де// там ц'алата къшта не е наша//
     В А в Царимир?
     К //а ф царимир имам къшта//
     В А гледате ли си нещо? Аз знам, че там много хубави неща
      стават!
     К //е ми кво да си гледами/ домати краставици: фастъци://
       такива ништа//
     В Е ми остава ли ви време?
     К //от сичко по малко// имам там идна възрасна жина койато:
       съ над'ава чи ний ши да йа гледами идин ден/ ма не съм
       съ октазали де ма/ да видим кога ши стани// така//
     В А какво прави госпожа Стоицова? Аз с нея се познавам по...
     К //ами днес със линчито ни знам дали ни съ заминали/ за:
       т'ахното село// т'а е от опълченец/ старозагорско// ши
       отивът на събор// пък ас/ н'амаши кой да мъ смини и си
       останах на работа//
     В Да. А Вие тука ли си работите?
     К //да тоа пазар и он'а пазар (жжжжжж)(с ръка посочва
       двете части на пазара) съ под мой контрол//
     А //ама ти ли си им шеф или/
     К //ас съм/ не: не: не най големийъ шеф// най гол'амийъ
       е който(ФС) има управител на пазаръ после съм ас//
     В Е да де. Няма ли човек много неприятности с такива места?
     К //има и: съ над'авам така да се отървъ оттука и да видим/
       и: нешто за другийъ месец съ ми обештали// ни знам кво
       ши стани// много ниприйатности има със: сешташ се със
       разни хора// пазар/ пазаръ е като панаир//
     В Е да де!
     К //секи тръгва гледа нешто да се случи та да расказва
       после/
     В Е да!
     К //интересно/ да става ластикъ// то се умор'аваш само
       от хората които нипрекъснато съ движът//
     В Ама не, то е много шумно!
     К //тва е отделно вечи/ шумъ// и като имаш такъф
       подход'аш случай като он'а къдет сте мъ вид'али/ той
       ти е достатъчен// а тва не е един/ н'акъди се
       збили нешто ста\нало/ н'акой откраднал нешто//
     В Добре де, не крадът ли циганите?
     К //кво моеш да напраиш кат крадът//
     В Нищо!
     К //само да не тъ окрадът да си пазиш тва което имаш//
       друго ништо//
     В А разни фалшименти тука?
     К //от какъф рот//
     В Е ми стоки, разни такива работи! На такива пазари и
      ченчове стават и работи..
     К //не могъ да кажъ//
     В Или е кротък пазара?
     К //н'ама такова нешто// кротък е по принцип но:/ има и
       зрънца//
     В Защото на нашия пазар "има топче - няма топче" по цял ден!
     К //а: тук съ беха йавили преди малко и ги изгоних// е там
       въф ъгълъ беха ...Д...(кима с глава по посока на
       мястото) има топче н'ама топче/ викам айде да н'ама да
       зеъме топчето//
     В Ама имате ли такива права?
     К //е как// тва ми е работа//
     В И сигурно си има някакъв статут пазара?
     К //има си/ тва си е ...Н...тука ошти н'аами ношна охрана
       ...Д...(кима към мястото, на което се намират) там е по
       стабилно така ...Д...(кима по посока на другата част на
       пазара)//
     А //ама никога не съм очаквала че ше дойдеш тука на нашийъ
       пазар//
     К //ас съшто ни съм очаквал тайа работа изопшто пък да йа
       вършъ но/ сига: са ф моментъ ни съ оплаквам толко// един
       месец н'акъди или два е добре//
     В Добре зимата не е ли много страшно?
     К //фсмисъл//
     В Много е студено!
     К //ц'алата зима искарах така// и фс'ака вечер/
     В А имате ли работни дни?
     К //имами работни дни/ ас н'аам работни дни/ ас могъ да
       работъ когато искам/ когато ни ми се работи викам
       н'акой от момчетата за дневна см'ана/ плаштам си му/
       и си стои той// това е//
     В О!
     А //линчето кво праи//
     К //линчето/ ста\на гол'амо линчето//
     А //разбрах от майка ми че/
     К //ста\на мома//
     В Ама аз съм идвала, когато бяхте в оная къщичка малката!
     К //ма т'а е колкото мен дъштер'а ми//
     В В къщичката малката съм идвала веднъж.
     К //а: там долу//
     В Да. А какво стана с нея?
     К //еми: ний затва зехме апартамент/ гор'а там//
     В Така ли?
     К //да//
     В А вие бяхте ли си там?
     К //претърп'ахми гол'ам пожар// не/ ас б'ах на работа и жина
       ми/ пък дицата б'аха на село/ тогава ги дадохме при
       майка ми и башта ми// и добре чи съ били штото/ така до
       късно сп'аха/ н'акъди девет часъ съ е запалила//
     В Вечерта ли?
     К //не/ сутринтъ// фърлин фас от н'акакаф ъ:... влак
       като минава/ тийа коит слизът/ а_съм намирал фасови
       никой ни пуши ф нас// прет/ то ено ъгълчи така//
     В Да.
     К //и съ събирът ъ:/ и там е почнало да тлее раскарало го е/
       и там имаши и хартии:// б'ах наредил дървен матер'ал чи
       шт'ах да праъ нав\ес един/ и там като пламни// ина
       пристройка имах напраина със сандвич/ ламарина
       изолац'онен матир'ал и пак ламарина// и т'а съ е
       подгр'ала и навътри//
     В Е тя не го ли е спряла, не е ли е спряла ламарината?
     К //не: е/ там се запалило от вътришната страна имаши там/
       кво съ беши запалило де_а знам// тва шкаф идин/
       куфнински шкаф имаши// той пламнал и оттам нататък/
     В Ами уредите?
     К //ми сичко/ сичко изгор'а// петстотин лева само ни
       дадоха/ нали ти каам// поч\нах от нула/ отново//
     В Само петстотин лева?
     К //ми толкос/ стигът ни/ много съ дажи// ништо ас/ посли
       имаши начин да мъ уредът/ от държавен народен контрол ми
       обиштаха имаха там нешто връски въф дезеи/ и настойаваши
       човекъ да ни уреди/ обачи ас отказах//
     В Да?!
     К //викам майната му ...Н...просто тоа апартамент така/
       изгор'ало за апартамент// и ас гладна стачка пра\их
       тогава// жив'ахми под идин чадър дванайси дена//
     В Ами децата?!
     К //ми дицата пот чадъръ и те// болни/ испратих ги накрайа//
       болни мръсни пъпки ми то то сичко мръсно там как
       мислиш//
     В Ама там живяхте!
     К //там жив'ахми къде ше живееме// опраихме съ
       накрайа//
     В А сега хубаво ли ви е жилището?
     К //ми ше ни дойдити на гости и ши видити//
     В Аз не съм я виждала г-жа Стоицова много отдавна. Тя там
       идваше там, като живеехме там на "Балчик".
     К //е т'а:/
     В Ама, и така с мама Вася често прескачаха, ама оттогава не
      съм я виждала.
     К //може да ти го каже какво преставл'аа горе долу/
       ...Н...н'амам думи така//
     В Сигурно! А близо ли е?
     К //дружба две// съфсем близо е/ запов'адайти когато ви
       е удобно штото нали/
     В С удоволствие, особено дечицата съм ги виждала съфсем...
     А //а малкийъ//
     К //те не съ дечица те съ големи вечи/ малкийъ въф фтори
       клас ше бъди сиа//
     В О, те пораснали!
     А //той гол'амата работа//
     К //а е гол'ам(ФС) гол'ама панта е той// сиа ште го
       ст'агами вечи// сиа започвами/
     А //а потупваш ли го//
     К //по строк/ по строк режим// не/ не го бийъ но: така/ го
       ст'агам здраво/ той той знае какво/ какво го чака ако
       почна// шл'апкал съм го но одб'агвам штото той е
       разбрано момчето умничко е ма е много буйно//
     В Значи аз малкото не съм...
     К //и така като почно да му говоръ и така почва да плачи
       видна\га// и съжал'ава посли/ дойди и вика знам
       че а_съм виновин/ така като гол'ам човек де//
     В Аз него не съм, всъщност каката бях виждала. Ама тя беше
      малка много!
     К //каката ста\на гол'ама//
     А //майка вика/
     К //слаба но съм ного доволен от нейа/ т'а учи се така
       много добре//
     В Кротко дете!
     К //да/ кротка е/ учи просто справ'а се със сичко//
     В Браво!
     К //помага фкъшти// сиа за сиа н'аам проблеми/ посли
       ни знам какво ши бъди/ сига до тук добре//
     В Е, хубаво, хубаво!
     А //и жената ако слуша и край//
     В Да ще й кажем!
     К //със жината н'аам никакъф проблем/ там н'аам изопшто право
       да съ оплаквам//
     А //башта ми се се оплаква//
     К //ако/ ако такова/ ако тръгвам сиа/ ако така стани чи
       тр'аъ да съ оженъ отново пак за нейа ше съ оженъ//]

Комуникативен континуум:
касетофонен запис на речта на Т. Ст-ва, направен на 25.06.1993 г. в дома на записващата. Информаторката е на гости, заедно с две свои колешки - В. А-ва (свекърва на записващата - информаторка от 2.9.) и П. Х-ва (родена в Източна България, учителка, около 40-годишна). Трите учителки са дошли специално, за да видят детето на авторката, за което В. А-ва им е разказвала многократно. Т. Ст-ва разказва предимно за децата си, за апартамента, за абитуриентския бал на своя клас. Записът е осъществен със скрит микрофон. Макар че учителките се обръщат една към друга по фамилия, те са приятелки и споделят личните си проблеми. Авторката на това изследване не е близка позната на информаторката. Няколко пъти са гостували заедно на В. А-ва. Авторката е посещавала и старата къща на семейство Ст-ви преди няколко години. В случая не може да говорим за грижлива реч. Сравняваме я с предходни наши наблюдения и не откриваме съзнателно редактиране на речта.
Фоноархив:
касета К-31, страна А и първата трета от страна Б, касета марка "Драгор", касетофон марка "AUDIOTON".
Транскрипция:
Красимира Алексова.
Означения:
с буквата "М" ще означаваме В. А-ва, с "Т" - Т. Ст-ва, с "П" - П. З-ва, а с "В" - записващата.

ИЗВАДКА №2

 Т [//мойти дица ли//
     В Да.
     Т //о божи/ идната е мома/ осми клас завърши обачи е
       гол'ама// много е гол'ама//
     П //хубава елегантна стройна със ъ: дълга коса://
     Т //върви висока: изопшто като йа огледнеш начи
       (жжжжжж)(вдига ръка над главата си, за да покаже, че
       дъщеря й е доста висока)
     М //хубаво дете://
     Т //а момченцето първи клас завърши//
     В  То колкото Борянчето, мойта племенничка.
     Т //да// и палаф палаф//
     В И къде учи тази хубавица?
     Т //ами на бъкстон въф едно едно училиште йа
       записахме със расширено изучаване на английски и
       машинопис и стенографийа// нешто като пл'ус...Н...//
     В Да.
     Т //и комп'утри после штели да учът/ кво ше излези
       не знам/ и така// после ше видим кво ше е
       нататъка//
     П //и после н'акой богат мъш/ хубаф млат//
     М //ама тр'ава ти кажъ че това училиште е действително
       много хубао//
     Т //ама ти знаиш чи от тази година то ставало изиково// те
       и въопште/
     М //така ли//
     Т //то н'акога е било спортно/ даже ас отначало като каза
       ами ами/ дажи и кръстева казва/
     П //тва е сто трийси и/
     Т //сто трийси и фторо/ а то вика спортно училиште// викам
       спортно обаче не е// те вече напълно ликвидирът със
       спортнити паралелки и от тъзи година ши бъди със статут
       на изиково//
     М //оште по добре//
     Т //да//
     М //оште по добре//
     П //със какво основание...Н... с колко езика//
     Т //ами сиа оттук нататък как ши бъди дали(ФС) със колко
       изика ши бъди но т'а е с английски//
     П //ами штом си има:(ФС) штом съ го признали и си има статут/
     Т //ами ето//
     М //виш колко е полезно ена жена да знае мъничко език малко
       машинопис/ да знае така елементарни нужди:/ спец'ално за
       нас не за работник/ но много е хубаво да: си знае// ето
       както ти/ пишеш нали дипломна ратота/ други работи/ нешто
       съфсем съфсем така//
     П //с'адаш и си го пишеш без да/ без да/
     М //с'адаш и не търсиш никой//
     П //да//
     М //а пък ето и въф фс'ака къшта както имаме телевизор/
       както имаме радио и една машина тр'ава//
     Т //...Ф...(ФПС за израз на съгласие - ъхъ) машина//
       в'арно е//
     В Да! Е те сега какво учат в тази година, в първата? В
       първата ли е тя?
     Т //осми клас беши т'а// ами: само с расширено изучавани на
       английски/ машинопис и стинографийа си карът от сига та
       до крайа/ значи пет години/ ши ги учът тийа// те се
       йав'авът...Н... по документи и се отчитът на...Н...слет тва//
     В Е как, кандидатстват или какво?
     Т //не по дипломата беши// пък от тъзи година ши бъди със испити
       вечи//
     П //сигурно математика//
     Т //тъзи година ши бъди със испити по български и
       математика...Н... изопшто//
     В  Е сигурно има кандидати много тази година!
     Т //о: има/ особено за първийъ курс много//
     П //на кой му се спинка/ на кой му се спинка//
     В Е не ви ли е далече? Как пътува тя?
     Т //много й е далечи/ ами: двеста и четри и посли идна
       спирка/ фпрочим до красно село и слет това десит минути
       нататък//
     М //да бе до красно село всеки ден..Н...//
     Т //да/ шес и половина излизаши/ за първа см'ана//
     В Колко?
     Т //шес и половина излизаши//
     В Ами да, далече е!
     Т //така е обачи пътува/ както ние и т'а съшто// т'а пък е
       много доволна/ те пък повичи момичета/ три четри момчета
       имът// момичетата съ страшни/ раскошни//
     П //т'а си ги харесва//
     Т //нейнити думи съ страшни/ много и харесва//
     П //и какво//
     Т //и тва е/ толко е доволна че:/ после ти казвам наложи се
       добре усп'а нали: веднага и тъзи година с идна питица
       завърши/ което много ме радва сиа//
     П //ма как//
     Т //миналата година пълно шес тъзи година с ина питица тва
       значи много//
     П //разбира се/ чудесно//
     Т //ново училиште/
     П //въф ново с нови преподаватели/ ученици//
     Т //и то там само със нови/ с дица които съ на ниво
     П //всичко на ниво//
     Т //сички съ: със висок успех//
     В Браво!
     М //спомн'аш ли си когат отидохме и как директоръ/
     Т //да//
     М //а: шестица: веднага ше йа вземеме// направо:/
     Т //да/ штото: ас се чудех къде къде да йа запишъ//
     М //...Н...дипломата вид'а дипломата шестица/ веднага нали
       ше се намери местенце//
     В Защото бяхте позакъсняли ли?
     Т //да бе да/ ас чак исента/ дажи къде да йа запишъ да ти
       кажъ не знаех какво// т'а ни искаше да учи вечи въф тва
       кварталното штото седми клас нали там оставът само
       избрани/ така вечи одбрани (мммммм)(смръщва вежди и
       устни, израз на отношение към оставащите ученици с
       невисок успех)//
     В Избрани!
     Т //израните нали/
     П //избраните си отивът//
     Т //си отивът да/ оставът у(ФС) од другити// т'а цветето ми
       казва майко еди койа си станала отличничка тази година/
       еди койа си станала отличничка/
     П //е: не//
     М //е сега: сички...Н...//
     Т //е тези гледът се пак да направ'ът дипломата по: висока//
     М //айде ти си йа отвори или баба да ти йа отвори//
     В Еми кварталното училище е по....
     М //не е интересно/ ф кварталното училиште изопшто вечи не е
       интересно първо заштото то е на пидисе метра от нас// то
       е първо/
     П //е: то...Н...//
     Т //т'а гледа дали съ събрани: и тогава тръгва и никак ни
       можи/ а пък сиа пътува до там/
     П //да//
     Т //ходи връшта съ/ разгледа красно село пазаръ това онова//
     В Толкова е приятно!
     Т //и се прибира така със впичатленийа н'акакви// и така//
     В Е, ама то и като промениш и съучениците е по-интересно!
     Т //да/ да//
     В Младите обичат...
     М //добрите деца те си исплувът//
     Т //да//
     М //просто си исплувът//
     В Сигурно конкуренцията сега при тях е доста голяма!
     Т //да бе да: в'арно е т'а казва/
     М //нормално е да бъде/ нормално е така да бъде//
     Т //фсички съ/ те всички съ влезли със отличин и сиа вечи
       отново съ установ'ава обачи на нива става//
     В А така!
     Т //сички тези дето съ с отличин става: на н'акакви нива
       и много се:...Н...//
     П //отличен в различните училишта: а//
     М //тази дъфка какво има/ и рисунка има/ стоицова ма ти
       много хубава дъфка си му купила//
     В Ами малкият къде ще го...?
     Т //малкийъ и той е отсрешта в другото училиште/ ние имаме
       две учили\шта коит съ ни ей толкова близо/ едното оттука
       едното оттука (жжжжжж)(с вертикално обърната длан
       посочва месторазположението на училищата спрямо блока)
       ний го избрахме за него другото// и: завърши първи клас
       и ше видим сиа там/ ши видим понататък/ да ти кажъ не ми
       се ходи н'акъде спец'ално отново// много е трудно/ да го
       водиш ф спиц'ално училишти надалечи/ просто не е за нас//
     П //ма не си заслужава/ не си заслужава//
     Т //не е за нас тази работа//
     В Добре, а те каква система са първи клас?
     Т //ми най нормална// най нормална система//
     П //от първи/ от първи до четвърти начално/
     Т //сиа до читвърти ши бъди//
     П //образование да/ и вече от фтори клас със оценки//
     Т //да да//
     В Защото нашата хубавица завърши тази година с шестица! Има
      си диплома, пише шест!
     Т //ето тва е//
     В Те до три часа следобед учеха! Някаква такава система...
     Т //друга система//
     В До три следобед.
     Т //до три//
     П //да/ и ние б'ахме/ и ние б'ахме/ да не съ езикова/
     В То се връща милото размазано.
     П //да не съ учили рускийъ//
     В Нищо! Е тука тридесето училище.
     П //а на колко/ на шес годинки ли//
     В От седем. Размазана си идва в три часа и ние оттам почваме
      да я влачим на английски вече и се прибира в шест и
      половина вече капнало миличкото ми.
     Т //капнало/ то добре чи има кой да йа води да йа влачити//
     В Влачим я!
     Т //штото н'ама кой да ги води никади мойти/ ф училишти
       имаши там нешто/ т'а в децката градина учеше//
     М //т'а баба ботка издържа гол'ам/
     Т //то само...Н...бабите//
     М //и венцислаф и бор'анчето и изопшто: такива:/ отслабна
       жената... това не е/
     Т //да съ живи и здрави тейа баби// за тва ни можи// само
       родитилити ни могът да го направът ето ние както...Н...//
     П //не е:/ не всеки може/ не вс'ака баба и д'адо се
       ангажирът със такова нешто//
     Т //много е општо де/ имаш ли бабата и д'адото е по
       добре//
     М //т'а сват'ата:/
     В Майка имаше много натоварена работа...
     М //учителка: дългогодишна директорка на седмо:/
     П //о: т'а/
     Т //и т'а с традиции май бабата/ така че/
     М //така че:/
     П //айсно изопшто: н'ама от какво/ т'а си ги знае
       ништата и знае че децата тр'ава да бъдът на ниво//
     Т //ма те бабити съ по зле бе от дицата/ ти кво мислиш//
     П //ами да//
     В Просто й беше много натоварена работата и ако беше
      останала така без нищо да прави, щеще да се чувства
      неприятно. Пък ние я ангажирахмве докрай!
     М //тотално//
     Т //създавайти/ ошти й създавайте тогава да се чуства по
       добре// ето го и той расте и той ше почни н'акъди тук
       там да го водът//
     М //как как//
     Т //венцислафчо//
     В Той е първа писта!
     Т //йавно чи имаш много добри съседи тука штом и дитето ти
       беши там пък ти ф апартаментъ/ нали/ имаш си прийателчи
       ли ф съседнийъ апартамент//
     В Сестра ми живее там.
     Т //сир'озно//
     (всички се смеят)
     Т //ама васе ма там отвън казваш тука/ нашта племеница
       тука/ ма вий все едно че сте заедно//
     В Да можем да ги отгледаме!
     Т //а: леле// чудесно// много добре//
     П //браво много хуу//
     М //ама на баба ботка така й е много добре//
     Т //ма как н'ама да й е добре//
     М //идва и оправ'а всички//
     Т //всички (смее се) с едно идване//
     П //браво браво/ живи и здрави да съ сичко е чудесно// да си
       живи и здрави и мама и тати и баба и сички//]
     В Какво правиш? (към детето)

ИЗВАДКА №3

Т [//ни и споминавай чи и била/ т'а/
     М //не не не не/ не//
     П //т'а не иска//
     Т //т'а си спомн'а със мъка за това времи сига чи/ чи...Н...//
     П //т'а може да си споз(ФС) спомн'а със мъка обаче пък
       н'акои хора б'ахме штасливи сега/
     Т //ас ни съм била//
     П //чи имами интилигентна/
     Т //ас съм й го казвала/ ас ни съм била штаслива//
     П //ти заштото: прийателката си/
     Т //да/ загубих си прийатилката и сиа съм шаслива повичи//
     М //и ас съм така/ и ас съм много доволна//
     Т //ми така е/ т'а си имаши работа/ работиши си там/
     П //ти отидеш завъртиш се/
     Т //ас н'амах прийатилка се тр'аваши със другите//
     П //да/ така е//
     Т //завъртъ се завъртъ се в директорската стайа и хората
       сигурно съ мъ говорили// знам де те ми казваха//
     М //а:ми какво ше ме говорът//
     Т //е кво да правъ ас искам да йа вид'ъ кат...Н...
       н'амът работа//
     М //не може да ме измъкне//
     Т //значи/
     М //т'а дойде айде ела да/
     Т //айде да идем на нешто//
     М //пием ено кафе/ айде да отидеме до аонсуто айде нешто
       друго/
     Т //т'а се обаждаше на шефъ все// т'а ако ни му съ
       обади ни можи//
     М //иначе не може//
     П //ох напоследък беше станала и образъ си промени и
       толкова натоварена беше/ ас ас йа съжал'авах//
     В Аз мисля, че взе едно от най-добрите си решения в живота!
     (всички се смеят)
     М //и ас съм на съштото мнение//
     В Сега не е време за такива неща!
     Т //сига на административна работа// по ц'ал ден/
     П //т'а е много всеодайна/
     Т //и т'а понеже много испълнителна/ не знам дали ти
       имаш представа колко е испълнителна/
     В Имам по принцип!
     Т //смее се имаш ли// толкова е че едно кафе до аонсуто ни
       можим да идим да пиим ако ни съ обади на шефъ// и така//
     В Аз винаги съм казвала, че тя е перфекционистка!
     Т //ма направо//
     В Във всичко!
     Т //да//
     В Дали ще е в домакинство, дали ще е в подреждане на
      гардероби, дали ще е в гладене, дали ще е в работата!
     Т //ни можим да йа стигним ние//
     М //айде айде много похвали//
     Т //така е/ това е така//
     В Аз като погледна моя гардероб и нейния и ме хваща срам.
     П //и ...Н...и това е така//
     Т //така си е// така е//
     П //така е разбира се/ ние си йа знаеме//
     Т //каквото и да расправа тук как ги ший тийа тигелчита// ма
       така испипани сичко направино като конфекцийа//
     М //ако ви покажъ сега със каква пола съм ше кажете това не
       е алексова//
     Т //така ли// йа да видим със каква пола си//
     М //гледай със каква пола със озат (...Д...(става и се
       обръща с гръб, като повдига дългата си блуза)//
     Т //ей://
     (всички се смеят)
     Т //йа чакай чакай чакай/ такав(ФС) такъф ли му е фасонъ// е
       викам тва значи/
     М //чакай къде беше тва ...Д...(завърта полата си) да
       така/ така//
     Т //е какво е какво и е//
     М //тази пола беше на ас'а когато/
     Т //ас мисл'ъ че ципъ е тука дето беши изместин
       викам така/
     М //не: ти ништо не виждаш/ тука дет ми е пръстъ//
       ...Д...(сочи дупчица на полата)
     Т //е: верно/ леле:й как си могла да йа обличеш//
     (всички се смеят)
     М //как бе как бе//
     Т //как си йа облекла//
     П //как си си позволила ми добре че на блузката й отива//
     Т //изопшто ни съ забил'азва// штом ни го вид'ах изопшто ни
       съ забил'азва/ то така е направино чи/
     П //и ас не го вид'ах//
     М //тази пола беше на ас'а: докато беше въф прогимназийата
       май и: слет това/
     П //искаш да кажеш че т'а е била пълничка//
     М //ми да:/
     П //ами да:/
     Т //ами ти не помниш ли когат дойде ф училишти//
     М //ас'а беше пухче//
     Т //т'а извиднъш за идин момент после се/
     П //т'а се смъкна//
     Т //после//
     М //еми много се натовари със испити// и: така/ и после на
       мене// а пък лепнали сме й една йутийа/ стана
       дупчица и ас сега н'амам време да си сменъ това
       парченце оsат а имам подарък и блуза вече от неа//
     Т //и блуза/ и блузата е външна/
     В Къде, Венци? Къде искаш да чучиш, там ли? Ела, мамо!
     М //айде ела//
     В Той си има място.
     М //айде добре/ айде бе зашто не слагате захар на кафето да
       си пиеме докато е топличко//
     П //еми ште си сложъ ми да//
     М //а ти така ли ште го пиеш//
     П //т'а е без захар//
     Т //нали си знаеш че ас без захар го пийъ//
     В Сега ще сложа там...
     Т //и ни пихми кафе въф кафето да дойдим да пиим от това
       хубавото кафенце//
     П //да://
     М //ма ас не/
     Т //ас викам айди да купим по ино кафе а не: ние нали
       ши ходим/
     М //ами да//
     Т //на спиц'ално// ми така действително много силно//
     В Силно и хубаво!
     Т //хубаво да/ да//
     М //е то това е хубуу//
     Т //и със хубаф фкус много хубаф фкус//
     П //о: ароматъ е раскошен//
     М //силното кафе е хубаво иначе:/
     Т //и ти го правиш като отрова// начи: у т'ах съшто да
       пииш кафе ти е/
     П //а: сигурно много силно//
     Т //много много силно/ т'а поначало праи винаги много силно
       кафе//
     М //ми пълн'ъ кафеварката//
     Т //и йа тъпчиш (жжжжжж)(силно удря с едната длан върху
       другата) колкот можи повичи//
     М //пълнъ пълнъ йа само//
     В Иначе как сте в този апартамент, който така мъчително
      добихте?
     Т //о: добре сме/ как/ имами куче/ вечи ноф жител(смее се)
       дет сме ние// добре сме//
     В Той къде е?
     Т //на дружба/ дружба две/ в горубл'ане/ на крайъ на светъ
       но е: много тихо/
     П //много хубаво//
     Т //чисто е//]